Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

Ψηφιοποίηση Πινακίδων

Εκλογές Μαΐου 2024

Κέρκυρα,      12 Ιανουαρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Τ.Ε.Ε. Κέρκυρας: Κατασκευή αιολικού πάρκου στο όρος Παντοκράτορας


    
Το Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ, στα πλαίσια του επιστημονικού του έργου και του ρόλου του ως συμβούλου της πολιτείας, ανέθεσε στη μόνιμη επιτροπή Χωροταξίας και Πολεοδομίας να εισηγηθεί για την κατασκευή αιολικού πάρκου στον Παντοκράτορα, σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβληθεί από συγκεκριμένη εταιρεία.

Η Διοικούσα Επιτροπή, με απόφασή στη χθεσινή της συνεδρίαση θεωρεί ότι η χρήση των ΑΠΕ, αναμφίβολα είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Αποτελεί μάλιστα εθνική δέσμευση σύμφωνα με ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες και στρατηγικές  με τις οποίες έχει συνταχθεί η χώρα μας.

    Επί της αρχής, το ΤΕΕ είναι θετικά διακείμενο απέναντι στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ που τηρούν τους θεσμοθετημένους κανόνες.  Πρέπει όμως αυτές να υπόκεινται σε προσεκτικό έλεγχο και να λαμβάνεται απόφαση κατά περίπτωση με επιστημονικά και απολύτως διαφανή κριτήρια. Ο βασικός παράγοντας που θα καθορίζει την αδειοδότηση ή μη ενός πάρκου ΑΠΕ, θα είναι αυτός του περιβαλλοντικού οφέλους, με την έννοια του θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου, συνυπολογίζοντας και τις  τοπικές συνθήκες. Με την κατά περίπτωση αξιολόγηση των προτάσεων αποφεύγεται αφενός, η συλλήβδην έγκρισή τους  με πιθανά επιβαρυντικά αποτελέσματα και αφετέρου η αφοριστική στάση απέναντί τους και ο άκριτος εξοβελισμός τους.
 
    Η Διοικούσα Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της μόνιμης επιτροπής, είναι  καταρχήν θετική απέναντι στην υποβληθείσα πρόταση εγκατάστασης ανεμογεννητριών στον Παντοκράτορα, αλλά με τις ακόλουθες σοβαρές επισημάνσεις και παρατηρήσεις :


•    Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου δεν συνοδεύεται από σχέδιο διαχείρισης κατά τη λειτουργία του, ούτε από ειδικό σχέδιο αποκατάστασης της περιοχής σύμφωνα με το οποίο, πριν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, λαμβάνεται μέριμνα για την εν γένει επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. (Προβλέπονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για ΑΠΕ.)
•    Τα συνοδευτικά έργα πρέπει να εξεταστούν ως προς την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και να ισχύσουν τα ίδια όπως στις κύριες εγκαταστάσεις, αφού είναι αναπόσπαστα λειτουργικά τμήματα της συνολικής εγκατάστασης. Για παράδειγμα, τα δίκτυα που διέρχονται από ευαίσθητες, προστατευμένες και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχές, πρέπει να είναι υπόγεια, ώστε να αποφευχθεί η οπτική ρύπανση από τους στύλους και τα καλώδια.
•    Προτείνεται η ενεργοποίηση των κατευθύνσεων του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή:

1. Σύνταξη κατάλληλης μελέτης αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ενεργειακή οικονομία στους παραγωγικούς τομείς του νησιού ή της Περιφέρειας.
2. Ίδρυση ερευνητικού κέντρου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

•    Προκειμένου να αρθούν οι επιφυλάξεις των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, είναι απαραίτητη η οργανωμένη ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών με σκοπό να πειστούν για τα οφέλη που θα προκύψουν.
•    Τονίζεται η ανάγκη σύνταξης μελέτης καθορισμού χρήσεων γης σε επίπεδο νησιού, η οποία θα προβλέπει και τέτοιες δράσεις χωρίς να αναπτύσσονται αλληλοσυγκρουόμενες χρήσεις γης.

Τέλος σημειώνεται ότι η όποια επιβάρυνση του περιβάλλοντος (ηχορύπανση ή τοπικές αλλοιώσεις του φλοιού του εδάφους) αντισταθμίζεται σε εθνική κλίμακα γιατί το έργο βοηθά τόσο στη σύγκλιση των εθνικών στόχων για την παραγωγή ενέργειας ως προς την ελάττωση των ρύπων όσο και στην μείωση των δαπανών παραγωγής ενέργειας.
 


Από  το ΤΚ/ΤΕΕ  

 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS