Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

Ψηφιοποίηση Πινακίδων

Εκλογές Μαΐου 2024

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία του ΤΕΕ σε μορφή CD.
Η εφαρμογή "Σύστημα διαχείρισης πολεοδομικών παραμέτρων των σχεδίων πόλης και των οριοθετημένων οικισμών του Νομού Κέρκυρας", αναπτύχθηκε στα πλαίσια μελέτης που εκπόνησε Ομάδα Εργασίας του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποτελούμενη από τους:
  • Αρμένη Γιώργο, Πολιτικό Μηχανικό
  • Βούρβαχη Ιωσηφίνα - Ισμήνη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
  • Σαρδελιάνο Δημήτρη, Πολιτικό Μηχανικό
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η δημιουργία, σε δομημένες βάσεις πληροφοριών και σε περιβάλλον GIS (Geographic Information System - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών), ενιαίου ψηφιακoύ υπόβαθρου του σχεδίου πόλης της Κέρκυρας, των οριοθετημένων οικισμών, του χαρακτηρισμένου οδικού δικτύου του Νομού και η διαχείριση όλων των πολεοδομικών παραμέτρων που τα συνοδεύουν. Έτσι για την ανάγκες της μελέτης αναπτύχθηκε εφαρμογή με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες από τους χρήστες.
 
Η εφαρμογή ονομάστηκε EUGIS-Corfu (Easy Use GIS - Corfu) και η επιλογή του ονόματος έγινε διότι ο τελικός χρήστης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες των τεχνολογιών των Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών με εύκολο και φιλικό τρόπο. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στηριζόμενη σε τεχνολογία της ESRI (Environmental Research Institute) η οποία έχει αναπτύξει το σύστημα ARC-INFO και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα σε ένα τυπικό υπολογιστή με Windows 98/2000/XP και χωρίς την παρουσία πρόσθετων προγραμμάτων.
 
Όλα τα ψηφιακά δεδομένα (Γεωγραφικές Βάσεις δεδομένων, Αποφάσεις οριοθέτησης οικισμών κλπ) το πρόγραμμα καθώς και η εφαρμογή εγκατάστασης τοποθετήθηκαν σε CD και το οποίο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση της εφαρμογής στον υπολογιστή του χρήστη. Το σύστημα είναι αυτόνομο. Μπορεί, δηλαδή, να λειτουργήσει σε έναν τυπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 98/2000/XP, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων.

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το σχέδιο πόλης ή τον οικισμό, τόσο με χωρική αναζήτηση στο χάρτη, όσο και από ονομαστική λίστα.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεγεθύνει το χάρτη του Νομού και του σχεδίου πόλης, ώστε να αναζητά με εύκολο και γρήγορο τρόπο τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν.

Οι πολεοδομικές πληροφορίες είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης του συστήματος να αναζητά:

  • Για το σχέδιο πόλης, σε επίπεδο θεσμοθετημένου ΟΤ ή μέρους αυτού: τις πολεοδομικές παραμέτρους και πληροφορίες που καθορίζουν το πολεοδομικό καθεστώς του. Δηλαδή, αριθμό οικοδομικού τετραγώνου, πολεοδομική ενότητα, διάταγμα ένταξης, αρτιότητες κανόνα - παρέκκλισης, γενικούς όρους δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη, επιτρεπόμενο ύψος), τυχόν ειδικούς όρους δόμησης, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και πυκνοδομημένα - αραιοδομημένα τμήματα του Ν. 1337/83. Η αναζήτηση του ΟΤ γίνεται είτε γραφικά, από το χαρτογραφικό υπόβαθρο, είτε με τον αριθμό που το χαρακτηρίζει, σε συνδυασμό με την Πολεοδομική Ενότητα που ανήκει.

  • Για τους οικισμούς: την απόφαση του Νομάρχη Κέρκυρας "κατηγοριοποίησης και καθορισμού των ορίων" του, με όλα τα στοιχεία που τη συνοδεύουν. Δηλαδή, κείμενο, χάρτη και περιγραφή των ορίων.Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS