Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

Ψηφιοποίηση Πινακίδων

Εκλογές Μαΐου 2024


 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ
H Αντιπροσωπεία του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που προήλθε από τις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου 2000, αποτελείται από 25 μέλη. Το Προεδρείο της απαρτίζουν οι Μιχάλης Πανδής [Α], Πρόεδρος, Νίκος Τρίαντος [Η] και Σοφία Κοτσιμπού [Αγρ.Τ.], Γενικός Γραμματέας. Η Αντιπροσωπεία πραγματοποίησε την τριετία που παρήλθε, 2 ειδικές και 8 τακτικές συνεδριάσεις. 

Κατά τις πρώτες συνεδριάσεις το Σώμα ασχολήθηκε με τον καθορισμό των αξόνων δράσης του Τμήματος, τον καθορισμό του αριθμού και του αντικειμένου των Μονίμων Επιτροπών και του Πίνακα των Εισηγητών του Π.Σ. Στις υπόλοιπες συνεδριάσεις, εκτός από τα συνήθη [ανακοινώσεις, ενημέρωση - συζήτηση, έγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού και ισολογισμού], η Αντιπροσωπεία συζήτησε, μεταξύ άλλων, θέματα όπως: 
 • Η Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Μελετών του Δημοσίου
 • Ο Προγραμματισμός δράσης του Τμήματος
 • Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Ο Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός του Νομού
 • Η Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος του Σώματος και μέλη του Προεδρείου συμμετείχαν στις συσκέψεις των Δ.Ε του ΤΕΕ, σε συσκέψεις τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ συμμετείχαν στο σύνολο σχεδόν των συνεδριάσεων της Δ.Ε. 

 • ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η αρχική σύνθεση της Δ.Ε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης ειδικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας, που έγινε στις 25 Απριλίου 2001, ήταν η ακόλουθη: 
Κ. Βλάσσης [Π], Πρόεδρος, Ν. Σπίγγος [Αγρ.Τ.], Αντιπρόεδρος, Α. Πανδής [Αγρ.Τ.], Γ. Γραμματέας, Κ. Αλαμάνος [Μ], Χ. Κεφαλλωνίτης [Π], Σπ. Κορωνάκης [Π], Α. Κυργιάννης [Π], Θ. Σούλος [Π], Ν. Τρύφωνας [Α], μέλη. 
Στη συνέχεια, στη Δ.Ε εισήλθε ως μέλος ο Λ. Αγάθος [Α], στη θέση του Α. Κυργιάννη που εξέλιπε. 
Τον Δεκέμβριο του 2002 στη θέση του Προέδρου εξελέγη ο μέχρι τότε Αντιπρόεδρος Νίκος Σπίγγος, μετά την παραίτηση - και από τη Διοικούσα Επιτροπή - του επί 9 έτη Προέδρου της Κώστα Βλάσση, ενώ στη θέση του Αντιπροέδρου, εξελέγη ο Παναγιώτης Καραμάνος, Πολιτικός Μηχανικός. 
Η Δ.Ε πραγματοποίησε μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2003, 50 συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της συμμετείχαν, κατά περίπτωση, στις συσκέψεις των Προέδρων, στις συσκέψεις των Δ.Ε των Π.Τ με την κεντρική Δ.Ε και σε άλλες Περιφερειακές ή τοπικές συσκέψεις που οργάνωσε το Τμήμα ή άλλοι Φορείς. 

 • ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για την υποβοήθηση του έργου της η Δ.Ε συγκρότησε τις παρακάτω Μόνιμες Επιτροπές:
 • Μ.Ε Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης
 • Μ.Ε. Παλιάς Πόλης και Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 • Μ.Ε Χωροταξικού & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • Μ.Ε Περιβάλλοντος και Οικολογίας
 • Μ.Ε Επιστημονικών Θεμάτων
 • Μ.Ε Επαγγελματικών Θεμάτων

Μεγάλη έμφαση έδωσε η Διοικούσα Επιτροπή στον άρτιο εξοπλισμό, στη διαρκή συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Τμήματος και στην εν γένει βελτίωση της υποδομής του, με στόχο την καλή και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας και τη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 • ΓΡΑΦΕΙΑ
Μετά την κατασκευή μιας σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμένης αίθουσας εκδηλώσεων στον 3ο όροφο έγινε μερική αναδιαρύθμιση, στους χώρους του 4ου ορόφου στον οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Τμήματος. Στον όροφο αυτό δημιουργήθηκαν ένα νέο Γραφείο και μια αίθουσα μεικτής χρήσης, ενώ σύντομα θα γίνει μεταφορά της βιβλιοθήκης από τον 4ο όροφο σε άλλο ιδιόκτητο χώρο, εντός του κτιρίου, λόγω στενότητας του χώρου. 
Για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των Γραφείων, στους νέους χώρους αλλά και στους υπάρχοντες προστέθηκαν σύγχρονα έπιπλα, φωτιστικά και 1 κλιματιστικό, έγινε επέκταση του υπάρχοντος πιστοποιημένου δικτύου Η/Υ και τηλεφώνων, ενώ παράλληλα όλες οι μόνιμες εγκαταστάσεις υπέστησαν εκτεταμένη συντήρηση εσωτερικά και εξωτερικά [αντικατάσταση θυρών και παραθύρων, χρωματισμοί, κλπ]. 

 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την ολοκλήρωση του υπάρχοντος Hardware και λογισμικού, στον εξοπλισμό του Τμήματος προστέθηκαν ένας ισχυρός H/Y Server IBM, 2 νέοι Η/Υ, ένας φορητός Η/Υ, 3 οθόνες υγρών κρυστάλλων, 2 έγχρωμοι εκτυπωτές, 2 UPS, χρήσιμα προγράμματα και διάφορες βοηθητικές μηχανές γραφείου. Ακόμα, έγινε προμήθεια μιας μοτοσικλέτας μικρού κυβισμού για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εξωτερικών εργασιών. 

 • ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στο δυναμικό του Τμήματος προσετέθη μια υπάλληλος αορίστου χρόνου. Παρόλα αυτά ο αριθμός των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων υπολείπεται αυτού που πραγματικά χρειάζεται η Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να αναζητούνται τρόποι ενίσχυσής του. 

 • WEB SITE
Οι σελίδες του Τμήματος θα κάνουν σύντομα την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο, φιλοξενούμενες βεβαίως στο δικτυακό τόπο του ΤΕΕ. Η κατασκευή τους, που ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες, έχει ανατεθεί σε εταιρία της Πάτρας. 

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η αύξηση της ταχύτητας της on line γραμμής από τα 64 στα 128 kbps και η συνακόλουθη βελτίωση της ταχύτητας λήψης δεδομένων για τους χρήστες, η παροχή και ISDN συνδέσεων στα 64 kbps, η διαρκής ενασχόληση του προσωπικού του Τμήματος με τα θέματα της Τράπεζας Πληροφοριών, η άριστη συνεργασία με τα στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας της Τράπεζας και η εκ μέρους μας παροχή στοιχειώδους υποστήριξης στους συνδρομητές, ελαχιστοποίησαν τα προβλήματα του υπήρχαν στο παρελθόν και συνέβαλαν, όχι μόνο στη διατήρηση αλλά και στην αύξηση του αριθμού των συνδρομητών. 

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΎΝΕΣ
Στο Τμήμα υποβλήθηκαν 29 νέες αιτήσεις για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και την εκτίμηση της αξίας ακινήτων. Από αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί 17 ενώ ολοκληρώθηκαν και 5 ακόμα από παλαιότερες υποθέσεις που ήταν σε εκκρεμότητα. 

 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
 • Προστασία και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων

Η Επιστημονική Επιτροπή Ιστορικών Πόλεων (CIVVIH) του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών - ICOMOS, πραγματοποίησε την ετήσια Συνέλευσή της στην πόλη της Κέρκυρας, από τις 18 - 20 Απριλίου 2002. 
Παράλληλα με τη Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από σαράντα (40) μέλη της CIVVIH, εκπρόσωποι εθνικών επιτροπών ICOMOS απ' όλο τον κόσμο, το ΤΕΕ - Τμήμα Κέρκυρας, ο Δήμος Κερκυραίων και το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS συνδιοργάνωσαν επιστημονική συνάντηση με αντικείμενο τα ζητήματα προστασίας και ανάπτυξης των ιστορικών πόλεων. 
Η συνάντηση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τα συμφέροντα της Κέρκυρας, αφού σχετίζεται στενά με την προωθούμενη ένταξη της παλαιάς Πόλης στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, που αποτελεί πρωτοβουλία του Φορέα μας και κοινή επιδίωξη του ΤΕΕ, του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS, του Δήμου Κερκυραίων και του υπουργείου Πολιτισμού. 
Την ευθύνη της επιστημονικής συνάντησης, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, είχε Οργανωτική Επιτροπή υπό την προεδρία του Προέδρου της Δ.Ε Κώστα Βλάσση και μέλη της εκπροσώπους όλων των Συνδιοργανωτών. 
 • ΗΜΕΡΙΔΕΣ
 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός -Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος

ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας με τη βοήθεια και συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών. Κέρκυρα 14 και 15 Δεκεμβρίου 2001. 
 • Σεισμική διακινδύνευση κατασκευών
ΤΕΕ - Π.Τ Αιτωλοακαρνανίας, Π.Τ.Α/Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ΟΑΣΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - Π.Τ. Δ. Ελλάδας και Κέρκυρας. Αγρίνιο, 22 και 23 Φεβρουαρίου 2003. 

 • ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 • Πόλη της Κέρκυρας: Προστασία - Ανάδειξη

Η έκθεση οργανώθηκε στα πλαίσια της επιστημονικής συνάντησης με θέμα τα ζητήματα προστασίας και ανάπτυξης των ιστορικών πόλεων και λειτούργησε στο Περιστύλιο των Ανακτόρων των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, από τις 18 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου. Η έκθεση, την οποία επιμελήθηκε τριμελής Ομάδα Αρχιτεκτόνων του Τμήματος [Μ. Μητροπία, Ρ. Ρουγγέρη, Λ. Στανέλλος] είχε ως αντικείμενο την προβολή της εικόνας της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας, τόσο σε επίπεδο χαρακτηριστικών που την διαμορφώνουν, όσο και σε επίπεδο των δραστηριοτήτων που την υποστηρίζουν. Περιελάμβανε δε, τρεις ενότητες:

q Η ταυτότητα της πόλης 
q Σύγχρονες επεμβάσεις στο Παλαιό Φρούριο 
q Σύγχρονες επεμβάσεις στην Πόλη 
 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 • Παρουσίαση του Web Site και του Συστήματος Διαχείρισης Πολεοδομικών Παραμέτρων
Στις 10 Οκτωβρίου 2003 το τμήμα το Τμήμα οργανώνει σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης ειδική εκδήλωση για να παρουσιάσει κυρίως στους μηχανικούς της Κέρκυρας αλλά και στις αρχές του νησιού, το δικτυακό του τόπο [Web Site] και το Σύστημα Διαχείρισης Πολεοδομικών Παραμέτρων του Σχεδίου Πόλεως Κέρκυρας και των Οριοθετημένων Οικισμών του Νομού, ενός ιδιαίτερα χρήσιμου εργαλείου δουλειάς των συναδέλφων και των πολεοδομικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη του οποίου χρηματοδότησε. 

 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
 • Συγκέντρωση Διπλωματούχων Μηχανικών
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2003 στην Κέρκυρα. Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Διοίκησης του Επιμελητηρίου, αποτελούμενη από τους: Γ. Αλαβάνο, Α´ Αντιπρόεδρο ΤΕΕ, Κ. Σαββίδη, μέλος της Δ.Ε, Θ. Δραγκιώτη, μέλος της Δ.Ε και Δ. Δουνούκο, π. Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ, ενημέρωσε τους συναδέλφους για τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών, το ασφαλιστικό καθεστώς καθώς επίσης και την κατάσταση στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. 
 • ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
 • Συνάντηση Συλλόγων Μηχανικών και Δ.Ε ΤΚ/ΤΕΕ
Πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2003. Συμμετείχαν οι τρεις Σύλλογοι Μηχανικών και η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία των δυο Πολεοδομιών αλλά και γενικότερα θέματα που ενδιαφέρουν τους μηχανικούς. 
 • Συνάντηση εκπροσώπων των Μ.Ε Περιβάλλοντος όλων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στα πλαίσια της Helleco. 
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS