Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Ενημερωτική Εκδήλωση

 «Εφαρμογή του Ν. 4495/2017 – Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος»

 

Το Περιφερειακό Τμήμα  Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με αφορμή αρκετά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» αλλά και ενόψει των τροπολογιών που αναμένεται να ψηφισθούν στην Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση.

Η εκδήλωση θα γίνει την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, από τις 17.30 έως 21.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, Άνω Πλατεία).

Περισσότερα...

Οι νόμοι 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157) περί κατάργησης κατωτέρων ορίων και 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160- πολυνομοσχέδιο) περί κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διαμόρφωσαν σήμερα την κατάσταση συμμετοχής σε διαγωνισμούς ως εξής:

1)Σχετικά με το Ν 4278/2014 τα κατώτατα όρια έχουν ήδη καταργηθεί από 04.08.2014. Συνεπώς εφεξής σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων τα μέλη μας μπορούν να συμμετέχουν ανεξαρτήτως καλούμενων τάξεων (κατώτατων ορίων) και ανεξαρτήτως από τις προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων (πρότυπα τεύχη) (σχετ. ΕΓΚ 13/2014 του ΥΠΥΜΕΔΙ)

2) Σχετικά με το Ν. 4281/2014, που θεσπίζει κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών, επισημαίνουμε ότι άμεσα ισχύει το άρθρο 157. Η ισχύς του άρθρου 157, με τίτλο «Εγγυήσεις» αρχίζει από της δημοσιεύσεως του Νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από την 8η Αυγούστου 2014. Έτσι σύμφωνα με την περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου αυτού προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Αυτή την εγγύηση θα προσκομίζουν πλέον οι ανάδοχοι στις αναθέτουσες αρχές.

Σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς συνεπάγεται ολοσχερής κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων καθώς και κατάργηση της δυνατότητας, σε περιπτώσεις ειδικών ή σημαντικών έργων ή όταν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία, ορισμού μεγαλύτερου ποσοστού εγγύησης μέχρι το 10 % του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Επίσης το ποσοστό 5% της εγγύησης είναι σαφές ότι προσδιορίζεται πλέον επί του ποσού της σύμβασης και όχι επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κέρκυρα, 7 Αυγούστου 2014

ΤΕΕ Κέρκυρας:
Προοπτική και αναγκαία βήματα για την προστασία και ανάδειξη της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας

Το ΤΕΕ Κέρκυρας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και του έμπρακτου ενδιαφέροντός του για την Παλαιά Πόλη και έχοντας  πρωταγωνιστήσει στην ένταξή της στα μνημεία της Unesco, έστειλε επιστολή στις 22 Ιουλίου 2014  προς την   Υφυπουργό Πολιτισμού κα Άντζελα Γκερέκου, τον Περιφερειάρχη Ι.Ν. κ. Σπύρο Σπύρου, τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, σχετικά με την προοπτική και τα αναγκαία βήματα για την προστασία και ανάδειξη της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κέρκυρα, 31 Ιουλίου 2014

Αιμοδοσία στο ΤΕΕ

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η τέταρτη κατά σειρά αιμοδοσία που διοργάνωσε η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος «Σχεράνι» του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2014 στα Γραφεία του.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν αρκετοί μηχανικοί και πολίτες με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 28 φιάλες αίματος, ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός, σύμφωνα με τον υπεύθυνο γιατρό της εξωτερικής μονάδας αιμοληψίας, για τις απαιτήσεις που καθημερινά υπάρχουν και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

{yoogallery src=[/images/stories/gallery/2014.07.31.blooddonation/] width=[150] title=[Αιμοδοσία στο ΤΕΕ] style=[slideshow] effect=[fade]}
Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κέρκυρα, 13 Ιουνίου 2014

Αντίθετο με την παραχώρηση του ΨΝΚ στο ΤΑΙΠΕΔ το ΤΕΕ Κέρκυρας

Την αντίθεσή της με την παραχώρηση του ακινήτου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων εξέφρασε η Διοικούσα Επιτροπή του τοπικού Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ζητώντας παράλληλα και την ανάκληση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα,   με την απόφαση της διυπουργικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. 1387Β/30.5.2014),  παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το πιο πάνω ακίνητο  εμβαδού 17.365,67 τ.μ., με όλα τα επικείμενα σε αυτό κτήρια και εγκαταστάσεις, επί της πλατείας Ψυχιατρείου.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κέρκυρα, 8 Απριλίου 2014

ΤΕΕ Κέρκυρας:

Πλήγμα και στους μηχανικούς επιφέρει ο πολυνόμος

Με τον πολυνόμο που ψηφίστηκε την Κυριακή 30/3/2014, συντελείται ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στην κοινωνική δομή και συνοχή της χώρας. Οριστικοποιείται ένα περιβάλλον στο οποίο:

α) Η κυβέρνηση ενεργεί επιτηρούμενη από τους δανειστές, ενώ το κοινοβούλιο νομοθετεί κάτω από συνθήκες που μικρή σχέση έχουν με τις δημοκρατικές λειτουργίες,

β) Ακυρώνεται η έννοια της ελεύθερης έκφρασης, της συμμετοχής και της δημιουργικής πρωτοβουλίας του πολίτη. Δηλαδή παύει το θεμέλιο της δημοκρατίας να είναι η λαϊκή κυριαρχία.

Περισσότερα...

Οι Μηχανικοί του ΤΕΕ/ΤΚ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ

Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μηχανικών στα γραφεία του ΕΤΑΑ σήμερα 27/2/2014 στις 15.00 για να αποτραπούν οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε 50.000 μηχανικούς με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές

 

Διαβάστε το ΔΕΛΤΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κέρκυρα, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα Διοίκηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Κέρκυρας


Με την εκλογή του Νίκου Τρίαντου ως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής,   ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ τυπικά και ουσιαστικά οι εκλογικές διαδικασίες του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η 25μελής Αντιπροσωπεία, σε ειδική συνεδρίασή της, εξέλεξε αρχικά το Προεδρείο της και στη συνέχεια τη νέα Διοίκηση του Τμήματος, για την  τριετία 2014 – 2016.Η σύνθεση της νέας Διοίκησης:

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο

Ηλεκτρονικά, τα αποτελέσματα

Κέρκυρα, 16 Οκτωβρίου 2013

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας [ΤΕΕ] για την περίοδο 2013-2016 θα γίνουν την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013, πανελλαδικά.

Από τις εκλογές θα αναδειχθούν τα 155 αιρετά μέλη της κεντρικής Αντιπροσωπείας, τα 45 μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων, τα οποία μετέχουν στην Αντιπροσωπεία, τα 4 αιρετά μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών του ΤΕΕ και τα 15 αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εδρεύει στην Αθήνα.

Θα αναδειχθούν επίσης τα μέλη των Αντιπροσωπειών των 17 Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ (25 τον αριθμό για την Κέρκυρα), από τις οποίες στη συνέχεια θα εκλεγούν οι  τοπικές Διοικούσες Επιτροπές  και τα 5  μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έλλειψη συνέπειας και συνέχειας στο Χωροταξικό Σχεδιασμό


Έλλειψη συνέπειας και συνέχειας στο Χωροταξικό Σχεδιασμό επισημαίνει για μια φορά ακόμα το Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ, εκφράζοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία του ότι το σχέδιο που προωθείται για την κάλυψη των ελλείψεών του δεν θα τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης αλλά και  για το γεγονός ότι τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών όσο και σε επίπεδο κάθε Περιφερειακής Ενότητας, δεν έχει διαμορφωθεί  τοπικά συγκεκριμένη πολιτική για τον χώρο ευθύνης τους.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κείμενο των απόψεων – προτάσεών της  επί του Α1 σταδίου της μελέτης Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που απέστειλε χθες 10/4 στο Περιφερειακό  Συμβούλιο της ΠΙΝ η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ, αποδεχόμενη  στο σύνολό της σχετική εισήγηση της αρμόδιας Μόνιμης Επιτροπής Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, που μελέτησε το θέμα.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου του ΤΚ/ΤΕΕ, επισυνάπτεται.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS