Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
Κέρκυρα, 1 Ιουλίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009

Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα για θέματα εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στα κτίρια διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας του ΤΕΕ. Η ημερίδα αυτή αποτελεί μία προσυνεδριακή εκδήλωση στα πλαίσια του Συνεδρίου Ενέργειας του ΤΕΕ και θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2009, στη Συνεδριακή Αίθουσα της ΑΝΕΔΚ. Απευθύνεται στους μηχανικούς και τεχνικούς (μελετητές και κατασκευαστές) και τις Δημόσιες Αρχές.

Όπως είναι γνωστό, το ενεργειακό πρόβλημα είναι σήμερα ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της παγκόσμιας κοινότητας. Η ενέργεια είναι ένα αγαθό που εξυπηρετεί κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες, παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, ενώ οι επιπτώσεις από τη χρήση της στο περιβάλλον είναι καθοριστικές. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιθάνθρακα  επαρκούν για την κάλυψη αναγκών περίπου 40, 70 και 200 ετών, αντίστοιχα.

Οι επιπτώσεις της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της εξάντλησης των φυσικών πόρων, καθώς και η πολυπλοκότητα των ζητημάτων που συνδέονται με το περιβάλλον και την ανάπτυξη δεν είναι νέα θέματα. Σήμερα, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη (ανάπτυξη που πραγματοποιείται με την παράλληλη και ισότιμη προώθηση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος) αποτελούν πλέον διαπιστωμένες αναγκαιότητες και προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας.

Ο κτιριακός τομέας συμμετέχει με υψηλό ποσοστό στην κατανάλωση ενέργειας και στην έκλυση ρύπων, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το ποσοστό συμμετοχής των κτιρίων στη συνολική κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται περίπου στο 40%. Το έτος 2005 τα Ελληνικά κτίρια (οικιακός και τριτογενής τομέας) συμμετείχαν με ποσοστό 34% στο Ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο και με ποσοστό 65% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι το ποσοστό των εκπομπών του CO2 που αντιστοιχεί στα κτίρια να υπερβαίνει το 43%. Το έτος 1995, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των Ελληνικών κτιρίων στην κατανάλωση ενέργειας ήταν 25% ενώ το έτος 1985 ήταν 20%.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας στα Ελληνικά κτίρια αυξάνεται συνεχώς και για τη δεκαετία 1995-2005 ανέρχεται στο 5,5%, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης για το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας στην Ελλάδα είναι περίπου 3%. Με αυτούς τους ρυθμούς αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η επίτευξη των στόχων της Ελλάδας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο, οι οποίοι αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκλυόμενων ρύπων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, με την εφαρμογή οικονομικών υποστηρικτικών κινήτρων για την επίτευξη της αναγκαίας εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους του τομείς και ιδιαίτερα στα κτίρια.

Το πρόγραμμα της προσυνεδριακής εκδήλωσης έχει διαμορφωθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ. Σε αυτή συμμετέχουν διακεκριμένοι εισηγητές από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Πανεπιστήμια και εταιρείες οι οποίοι θα παρουσιάσουν εργασίες που αφορούν:
•    Την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.
•    Την εφαρμογή στα κτίρια νέων τεχνολογιών Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας (βιοκλιματική αρχιτεκτονική, θωράκιση κελύφους, αναβάθμιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστήματα διαχείρισης ενέργειας και ελέγχου λειτουργίας κτιρίων, κ.α.).
•    Την εφαρμογή συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (θερμικά ηλιακά συστήματα, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, κ.α.).
•    Τις μεθοδολογίες ενεργειακών επιθεωρήσεων.
•    Την παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα.


Ώρα Έναρξης 08.30.  Συνεδριακή Αίθουσα ΑΝΕΔΚ – Φαληράκι. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ

 


 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS