Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

Ψηφιοποίηση Πινακίδων

Εκλογές Μαΐου 2024

Ένας από τους βασικούς στόχους μας ήταν να αναπτυχθεί σε κοινωνικό επίπεδο ο ενστερνισμός της αναγκαιότητας του σχεδιασμού για όλο το Νομό της Κέρκυρας. Οι σχέσεις του Tμήματός μας με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Επιμελητήρια και άλλους σημαντικούς παράγοντες του Νομού, η ανάπτυξη του προβληματισμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναφέρεται η έλλειψη του σχεδιασμού και οι προσπάθειες δείχνουν να είναι περισσότερο ειλικρινείς αφού το επιβάλλουν και οι περιστάσεις. Οι παρεμβάσεις στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για σημαντικά ζητήματα και η στήριξη των θέσεων του ΤΕΕ, δείχνουν ότι ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου έχει γίνει πλέον αποδεκτός μετά από προσπάθειες αρκετών χρόνων και με το δεδομένο ότι κρατήθηκε ψηλά το επίπεδο του διαλόγου. 

Σε κεντρικό επίπεδο είχαμε τα δυο Νομοσχέδια για τα Δημόσια Έργα και τις Μελέτες. Τα πράγματα δεν ήλθαν όπως ακριβώς θα επιθυμούσαμε παρά τις προσπάθειες της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΕΕ. Για το πρώτο θέμα περνάμε σήμερα μια μεταβατική περίοδο που κυριαρχείται από τις υπερβολικές εκπτώσεις και την ανακολουθία στην παράλληλη αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, της καλλίτερης ποιότητας των μελετών και στην προσέγγιση των τιμών σε πραγματικά επίπεδα. 

Το παρόν κυριαρχείται, επίσης, από το φάσμα της ανεργίας που απειλεί κυρίως τους νέους Μηχανικούς. Η απροθυμία της Πολιτείας να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας δημιούργησε διαχρονικά αυτή την κατάσταση με αποκορύφωμα το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο παραμένουν κενές 500 οργανικές θέσεις Μηχανικών. 

Η περικοπή στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων κατά 16%, το σταμάτημα στο Εθνικό Κτηματολόγιο, το τελείωμα στα Ολυμπιακά Έργα επιδεινώνουν το πρόβλημα. Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι και απαιτούν ομοψυχία και σχεδιασμό. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Μετά από πολύμηνη προσπάθεια και με καθοριστική τη συμβολή του καθηγητή κ. Θεοδόση Τάσιου, η Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΕ απέστειλε ένα σημαντικό έγγραφο - παρέμβαση για τον λανθασμένο τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΤ επιζητεί να καλύψει ευθύνες άλλων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση-συζήτηση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματός μας με την παρουσία του κ. Τάσιου και πολλών συναδέλφων κυρίως Πολιτικών Μηχανικών. 

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

Οι γενικές θέσεις του Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ για το νέο Νόμο που επρόκειτο να ψηφιστεί στη Βουλή καθορίστηκαν με βάση το ρόλο του τεχνικού συμβούλου και το τρίπτυχο που συνδέεται 

αλληλένδετα με τα Δημόσια Έργα και αφορά στη Δημόσια Διοίκηση, στις μελέτες και στις πραγματικές τιμές. 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο με την ευκαιρία της διημερίδας για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό συμφωνήθηκε η συνεργασία μεταξύ των νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων Κέρκυρας, Δ. Κρήτης, Α. Κρήτης, Δωδεκανήσου και Β.Α. Αιγαίου, για κοινά ζητήματα που έχουν σχέση με τον χαρακτήρα αυτό. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά. 

4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΒΙΩΝ-ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ 

Μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατατέθηκαν προφορικά σε σύσκεψη, οι απόψεις του Τμήματος για τις ενέργειες που όφειλαν να ακολουθήσουν οι τοπικοί υπεύθυνοι, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα του καθορισμού των ορίων των οικισμών αυτών. 

5. ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Τμήμα μας υποστήριξε με ψήφισμα τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίησή της. 

6. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Μετά από επιστολή του συναδέλφου Γ. Καγκουρίδη, ζητήθηκε από το Σύλλογο Συμβολαιογράφων η συμβολή στην κατανόηση από την πλευρά των ιδιωτών του ζητήματος αναγκαιότητας επικαιροποίησης των παλαιών τοπογραφικών διαγραμμάτων. 

7. ΑΝΗΣΥΧΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Με έγγραφο της Δ.Ε. προς την εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε εκφράστηκε η ανησυχία για την πορεία του μεγάλου αυτού έργου και δόθηκε έμφαση στη συμμετοχή των τοπικών μελετητών. 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Κατά την παρουσίαση της επικαιροποιημένης μελέτης, εκτός από τις βασικές απόψεις για το έργο, εκφράστηκε και η θέση για τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του Νέου Νοσοκομείου. 

9. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

Με τοποθέτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, εκφράστηκε με σαφήνεια η θέση μας για τη μη σωστή λειτουργία τους και η άποψη για την αναγκαιότητα του καθορισμού λατομικών ζωνών. Η 

συμμετοχή του Τμήματος στην επιτροπή ελέγχου, πραγματοποιήθηκε με τετραμελή ομάδα συναδέλφων. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ 

Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών συναδέλφων σχετική με τα κτίρια που έχουν φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία. Στην εκδήλωση αυτή κυριάρχησε η προσωπικότητα του καθηγητή Τάσιου ο οποίος μαζί με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Βιντζηλαίου και τη λέκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Καραντώνη, ανέπτυξαν το σημαντικό αυτό θέμα που αφορά κυρίως στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας και στους παραδοσιακούς οικισμούς. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια και της παρουσίας των ομιλητών του σεμιναρίου για τα κτίρια με φέρουσα τοιχοποιία. Τους επαίνους έδωσαν οι παριστάμενοι εκπρόσωποι της Πολιτείας και τα μέλη της Δ.Ε. και της Αντιπροσωπείας του Τμήματός μας. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή συναδέλφων. Ομιλήτρια η κα Ξυνομυλάκη Ελευθερία η οποία απάντησε με λεπτομέρεια σε όλες τις πτυχές των προβλημάτων που έθεσαν οι συνάδελφοι. Η καθιέρωση των συζητήσεων αυτών θα αποτελέσει αντικείμενο δραστηριότητας για τα επόμενα έτη. 

4. ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ 

Το Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ οργάνωσε μαζί με τα Περιφερειακά Τμήματα Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου, δύο εκδηλώσεις που είχαν σημαντική επιτυχία και απήχηση σχετικά με την προώθηση της κατασκευής του μεγάλου έργου της Ιονίας Οδού. 

5. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ICOMOS ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

Με εκπρόσωπο στην οργανωτική επιτροπή τον προηγούμενο Πρόεδρο του Τμήματος Κώστα Βλάσση, συμβάλλαμε στη διοργάνωση του διεθνούς συμποσίου με θέμα «Τουρισμός και Πολιτιστικό Περιβάλλον », που πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου 2004. 

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ 

Παραδόθηκε υλικό του Τμήματος σχετικό με την πόλη μας προκειμένου να εκτεθεί σε εκδήλωση του παραπάνω φορέα στην Αθήνα, μετά από συνεννόηση με την κα Μπιρμπίλη. 

Καθορίστηκαν μετά από προκήρυξη οι συνθέσεις των Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος και καταβλήθηκε προσπάθεια για τη λειτουργία τους. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα οι μισές από αυτές δεν λειτουργούν κυρίως λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τα μέλη που εμείς ορίσαμε. Ο τρόπος της προκήρυξης είναι σαφώς δημοκρατικός αλλά αποδεικνύει την αδυναμία της επιλογής και άλλων συναδέλφων που έχουν αποδείξει το ενδιαφέρον τους αλλά δεν εκδήλωσαν επιθυμία συμμετοχής στη προβλεπόμενη προθεσμία. 
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS