Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

Ψηφιοποίηση Πινακίδων

Εκλογές Μαΐου 2024

2019-2023

Α.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
067821 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
033375 ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
106403 ΓΟΥΔΕΛΗ ΚΟΡΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Μ.Μ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
108916 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
079406 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ  Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
071977 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
088901 ΜΑΡΚΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
055760 ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
063173 ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.

 

* Η κα Ε. Τσολάκου Α.Μ. αντικατέστησε τον κ. Ι. Ραψομανίκη, ο οποίος παραιτήθηκε.
Η σχετική πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας έχει ημερομηνία 11-03-2022. 
Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. με την υπ' αρ. 225/14-03-2022 (ΑΔΑ:6ΠΧ446Ψ842-ΕΝ4) πράξη του Προεδρείου
της Αντιπροσωπείας.

* Ο κ. Μ. Κουλούρης Α.Μ. αντικατέστησε τον κ. Α. Κοσκινά, ο οποίος παραιτήθηκε.
Η σχετική πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας έχει ημερομηνία 18-01-2021.

Εκλέχθηκε Μέλος της Δ.Ε. με την υπ' αρ. 30/18-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΝ1546Ψ842-5ΝΒ) πράξη του Προεδρείου
της Αντιπροσωπείας.

 

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS