Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Μετά από πολύμηνη προσπάθεια και με καθοριστική τη συμβολή του καθηγητή κ. Θεοδόση Τάσιου, η Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΕ απέστειλε ένα σημαντικό έγγραφο - παρέμβαση για τον λανθασμένο τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΤ επιζητεί να καλύψει ευθύνες άλλων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση-συζήτηση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματός μας με την παρουσία του κ. Τάσιου και πολλών συναδέλφων κυρίως Πολιτικών Μηχανικών. 

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

Οι γενικές θέσεις του Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ για το νέο Νόμο που επρόκειτο να ψηφιστεί στη Βουλή καθορίστηκαν με βάση το ρόλο του τεχνικού συμβούλου και το τρίπτυχο που συνδέεται 

αλληλένδετα με τα Δημόσια Έργα και αφορά στη Δημόσια Διοίκηση, στις μελέτες και στις πραγματικές τιμές. 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο με την ευκαιρία της διημερίδας για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό συμφωνήθηκε η συνεργασία μεταξύ των νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων Κέρκυρας, Δ. Κρήτης, Α. Κρήτης, Δωδεκανήσου και Β.Α. Αιγαίου, για κοινά ζητήματα που έχουν σχέση με τον χαρακτήρα αυτό. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά. 

4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΒΙΩΝ-ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ 

Μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατατέθηκαν προφορικά σε σύσκεψη, οι απόψεις του Τμήματος για τις ενέργειες που όφειλαν να ακολουθήσουν οι τοπικοί υπεύθυνοι, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα του καθορισμού των ορίων των οικισμών αυτών. 

5. ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Τμήμα μας υποστήριξε με ψήφισμα τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίησή της. 

6. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Μετά από επιστολή του συναδέλφου Γ. Καγκουρίδη, ζητήθηκε από το Σύλλογο Συμβολαιογράφων η συμβολή στην κατανόηση από την πλευρά των ιδιωτών του ζητήματος αναγκαιότητας επικαιροποίησης των παλαιών τοπογραφικών διαγραμμάτων. 

7. ΑΝΗΣΥΧΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Με έγγραφο της Δ.Ε. προς την εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε εκφράστηκε η ανησυχία για την πορεία του μεγάλου αυτού έργου και δόθηκε έμφαση στη συμμετοχή των τοπικών μελετητών. 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Κατά την παρουσίαση της επικαιροποιημένης μελέτης, εκτός από τις βασικές απόψεις για το έργο, εκφράστηκε και η θέση για τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του Νέου Νοσοκομείου. 

9. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

Με τοποθέτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, εκφράστηκε με σαφήνεια η θέση μας για τη μη σωστή λειτουργία τους και η άποψη για την αναγκαιότητα του καθορισμού λατομικών ζωνών. Η 

συμμετοχή του Τμήματος στην επιτροπή ελέγχου, πραγματοποιήθηκε με τετραμελή ομάδα συναδέλφων. 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS