Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

Ψηφιοποίηση Πινακίδων

Εκλογές Μαΐου 2024

Τακτικά Μέλη

Αιρετά 

Α.Μ. ΤΕΕ Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
029046 Λευκαδίτης Γεώργιος Π.Μ. Πρόεδρος
052264 Θύμης Ιωάννης Α.Μ. Αντιπρόεδρος
056595 Βοντετσιάνος Ιωάννης Π.Μ. Μέλος
032155 Γουδέλης Δαμιανός Μ.Μ. Μέλος
044231 Μέριανος Δημήτριος Μ.Μ. Μέλος

 

Οριζόμενα

Α.Μ. ΤΕΕ Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
063426 Αργυρού Σπυριδωνία - Ολυμπία Π.Μ. Μέλος
074200 Μαντζούκης Γεώργιος Α.Μ. Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Αιρετά 

Α.Μ. ΤΕΕ Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
069008 Δεμπόνος Θεοφάνης Α.Μ. Μέλος
038162 Μπολέτσης Σταμάτιος Π.Μ. Μέλος
042253 Τσαγγάλης Δημήτριος Α.Μ. Μέλος

 

Οριζόμενα

Α.Μ. ΤΕΕ Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Ιδιότητα
073364 Μπατσούλης Θωμάς Π.Μ. Μέλος
132303 Χαλικιόπουλος Μιχαήλ Π.Μ. Μέλος

Περισσότερα Άρθρα...

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS