Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Δεκεμβρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr , προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά για την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή. 

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Πέμπτη 31.1.2019. 

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).


Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ο Κανονισμός Αστικής Λειτουργίας για την Πόλης της Κέρκυρας όπως έχει εγκριθεί  με την υπ' αρ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΕΧΜΑΕ/272981/163695/5959/2004/22.08.2016 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εφαρμόζεται.

1.Αναγκαστικός Νόμος 2326/1940 - ΦΕΚ 145-Α-11-5-1940 (Κωδικοποιημένος)

Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

2.Νόμος 915/1979 - ΦΕΚ 103/Α/8-5-1979

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της «περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομοθεσίας».

3.Νόμος 2084/1992 - ΦΕΚ Α-165/7-10-1992 (Κωδικοποιημένος)

Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

4.Προεδρικό Διάταγμα 124/1993 - ΦΕΚ 54/Α/12-4-1993

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

5.Νόμος 3518/2006 - ΦΕΚ 272/Α/21-12-2006 (Κωδικοποιημένος)

Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.ΜΕ.ΔΕ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

6.Νόμος 3655/2008 - ΦΕΚ 58/Α/3-4-2008 (Κωδικοποιημένος)

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

7.Νόμος 4331/2015 - ΦΕΚ 69/Α/2-7-2015 (Κωδικοποιημένος)

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

8.Νόμος 4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 (Κωδικοποιημένος)

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016:

Άρθρο 4 : Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Άρθρο 53 : Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 74: Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)

Άρθρο 86 : Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 94 : Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

είναι ένα σύνολο μικρών και ανέξοδων συμβουλών που αν γίνουν καθημερινή συνήθεια, θα μας εξοικονομήσουν χρήματα και θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία.

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ συγκέντρωσε, επιμελήθηκε και παρουσιάζει μερικές οδηγίες αυτού του χαρακτήρα, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας στη βελτίωση της ζωής τους.

Σας ενημερώνουμε ότι το Περ .Γραφείο Κέρκυρας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ θα παραμείνει κλειστό, για το χρονικό διάστημα από 25-4-16 έως 26-4-16.
 
 Διεύθυνση Εποπτείας & Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών

Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2015 ισχύει η προθεσμία για την έκδοση οικοδομικών αδειών με το παλιό καθεστώς, που ίσχυε με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό του 1985, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει πλήρεις φακέλους πριν από την έναρξη εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (8 Ιουλίου 2012).

Περισσότερα...
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS