Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Διοικούσα Επιτροπή όρισε εκπροσώπους του Επιμελητηρίου στα παρακάτω συμβούλια και Επιτροπές: 

ØΠεριφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών 

ØΠεριφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

ØΠεριφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Π.Σ.Χ.Ο.Π)Β/θμια ΕΠΑΕ 

ØΠεριφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης [ΠΕΕΚΑ] 


Ø Συμβούλιο ΧΟΠ Ν.Α Κέρκυρας 

Ø Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

Ø Α/θμια ΕΠΑΕ 

Ø Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης 

Ø Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ’ρθρου 4 του Ν. 2218/1994 

Ø Επιτροπή Επίβλεψης Μελετών ΕΠΑ 


v Δ.Σ της ΑΓΡΟΚ και Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος leader+ 

v Τοπική Συντονιστική Επιτροπή, όργανο διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

v Τεχνικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου 

v Εποπτεύουσα Επιτροπή Γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Κέρκυρας 

v Διοικητικά Συμβούλια των ΔΕΥΑ των Δήμων Κερκυραίων, Λευκιμμαίων, Κασσωπαίων, Μελιτειέων 

v Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Κερκυραίων [ΑΝΕΔΚ] και στο Δ.Σ της Επιχείρησης Τεχνικών ´Εργων του ίδιου Δήμου [ΕΤΕΔΚ] 


Ακόμα, το Τμήμα όρισε εκπροσώπους του σε πολλές Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση μελετών και έργων αλλά και σε Επιτροπές για την εξέταση διαφόρων θεμάτων. 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS