Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα συμμετείχε ενεργά, σε συνεδριακές εκδηλώσεις τρίτων και σε διάφορα προγράμματα, ενώ ο Πρόεδρος, μέλη της Δ.Ε και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος έλαβαν μέρος σε πολλές συσκέψεις για ενδιαφέροντα θέματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ψ Συνέδριο Τοπογράφων - Φωτογραμμετρητών 

Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2002 το θεσμοθετημένο Διεθνές Συνέδριο της Επιτροπής για την Εγγύς Φωτογραμμετρία και τεχνικές Τεχνητής Όρασης [Επιτροπή V] για την τετραετία 2000-2004. 

Στα πλαίσια του σημαντικού αυτού συνεδρίου, το οποίο έτυχε της στήριξης και ενίσχυσης του Τμήματος, παρουσιάσαμε σε Ομάδα διακεκριμένων συνέδρων, την υποψηφιότητα της πόλης μας για την ένταξή της στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. 

Ψ Ημερίδα: Αποτίμηση και αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα ή από φέρουσα τοιχοποιία. 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ´Ερευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο πεδίο των κατασκευών, με τη βοήθεια του ΤΕΕ Τμήματος Κέρκυρας. Κέρκυρα 22 Ιουνίου 2001 

Ψ Ημερίδα: Η συμβολή της γυναίκας στην τοπική αυτοδιοίκηση 

To Τμήμα εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο με το παραπάνω θέμα, που οργάνωσαν στην Κέρκυρα τον Μάρτιο του 2002 ο Σύνδεσμος Τοπικών Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. 

Ψ Ημερίδα για την παιδεία 

Το Τμήμα συμμετείχε ως εισηγητής σε ημερίδα για την Παιδεία που οργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, στις 23 Φεβρουαρίου 2002. 
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.  Στην προγραμματική σύμβαση για την ανάδειξη και συντήρηση του Νέου Φρουρίου και την υποστήριξη του Π.Γ του Δήμου. 

2.  Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΡΟΚ Α.Ε 

Η ΑΓΡΟΚ είναι διαδημοτική επιχείρηση που διαχειρίζεται κοινοτικά προγράμματα και συγκεκριμένα τα προγράμματα Leader και Leader Plus. To Τμήμα συμμετέχει στο Δ.Σ της Εταιρίας αυτής και στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος leader+ 

3.  Στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κερκυραίων 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου Κερκυραίων. 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αποφασίστηκε η συμμετοχή του ΤΚ/ΤΕΕ σε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη και ορίστηκαν εκπρόσωποί του στην Τοπική Συντονιστική Επιτροπή, όργανο διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, 

Το ΤΕΕ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα με την πράξη: "ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ" συνολικού Π/Υ 30.000 Euro, περίπου, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαρτίου 2004. 

  • ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
Ο Πρόεδρος, μέλη της Δ.Ε και του Προέδρου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος έλαβαν μέρος σε πολλές συσκέψεις για διάφορα θέματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Ø Πολεοδομικός σχεδιασμός 

Συμμετείχαμε σε δυο συσκέψεις για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό τμημάτων της πόλης, που οργάνωσαν τον Ιανουάριο του 2002 διαδοχικά, η Επιχείρηση Τεχνικών ´Εργων του Δήμου και ο Δήμος Κερκυραίων. 

Ø Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας 

Το Τμήμα συμμετείχε σε σειρά συσκέψεων, σε πολλά επίπεδα, με αφορμή την επικαιροποίηση της μελέτης "χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών". Οι πιο σημαντικές από αυτές τις συνεδριάσεις ασφαλώς ήταν η συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, όπου η συμμετοχή του Προέδρου της Δ.Ε ήταν ουσιαστική, τόσο στη διαδικασία του διαλόγου, όσο και στη λήψη της σχετικής απόφασης και η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου [5/9/03 - Λευκάδα] κατά την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη. 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS