Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μέτρα κατά της αυθαίρετης δόμησης

Κέρκυρα, 22 Ιουνίου 2000

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη λήψη μέτρων ώστε να περιοριστεί η αυθαίρετη δόμηση, ένα από τα σοβαρά προβλήματα του Νομού, εισηγείται  στο Νομάρχη Κέρκυρας κ. Ανδρέα Παγκράτη το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ειδικότερα, το ΤΕΕ ζητάει τον έλεγχο από την Πολεοδομία όλων των νεοαναγειρόμενων οικοδομών, προ της ηλεκτροδότησής τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κατασκευά-στηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, όπως ορίζει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εφαρμόζεται από όλες σχεδόν τις Πολεοδομίες της Χώρας.

Επιπλέον το Επιμελητήριο εισηγείται  τη σύσταση στους Δήμους της περιφέρειας, μηχανι-σμού πρόληψης της αυθαίρετης δόμησης, με προτεραιότητα στις περιοχές υψηλής οικιστικής πίεσης.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Τεχνικού Επιμελητηρίου προς τον Νομάρχη Κέρκυ-ρας, έχει ως εξής:

«Κύριε Νομάρχη

Είναι εν γένει γνωστό ότι  οι περιβαλλοντικές αξίες κερδίζουν  ολοένα και περισσότερο έδαφος και οι πολιτικές για το περιβάλλον τυχαίνουν ευρύτατης αποδοχής.
Είναι επίσης γνωστό ότι η οικονομία του νομού μας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον τουρισμό και ότι αυτό το οποίο κυρίως προσφέρουμε είναι  περιβάλλον, φυσικό και δομη-μένο (με την έννοια του αρχιτεκτονικού πλούτου που κληρονομήσαμε).

Όμως τίποτε από αυτά δεν υπηρετείται με την αυθαίρετη δόμηση, η οποία  συνεχίζει στην Κέρκυρα, ανενόχλητη, τη φθοροποιό πορεία της. Δόμηση καταστροφική για το περιβάλλον, που αντιστρατεύεται την τουριστική αναβάθμιση, προκλητική για τον πολίτη που σέβεται τον εαυτό του και τους νόμους, απαξιωτική για το Νομό μας.

Με αυτά  τα αδιαμφισβήτητα ως εισαγωγή, θεωρούμε πως η  Νομαρχία πρέπει να εφαρμόσει την ειδική για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης διάταξη του άρθρου 7 του  Π.Δ / 8-7-93 [ΦΕΚ 795 Δ΄], η οποία ορίζει ότι για να ηλεκτροδοτηθεί και  υδροδοτηθεί μια νέα οικοδομή απαιτείται θεώρηση της οικοδομικής της άδειας από την Αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί για το σκοπό αυτό σχετική αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει ότι πράγματι εφαρμόστηκαν τα εγκεκριμένα σχέδια. Είναι μέτρο που εφαρμόζεται σε όλη σχεδόν την επικράτεια και το οποίο εφαρμόζει από καιρό και αποτελεσματικά το Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Κερκυραίων.

Παράλληλα θεωρούμε ότι πρέπει:

α. Να κάνετε γνωστά στους πολίτες τα υψηλά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων οικοδομών – που επιβάλλονται εφάπαξ και ετήσια, αντίστοιχα, - σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Ν.1337/83, Π.Δ 267/98, κλπ] και τα οποία θα  επωμιστούν.

β. Να ζητήσετε από τους Δήμους της περιφέρειας να συστήσουν ειδικό μηχανισμό για την πρόληψη της αυθαίρετης δόμησης, με προτεραιότητα στις τουριστικές και παραθαλάσσιες περιοχές και στις  περιοχές φυσικού κάλους.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS