Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1. Ρώσσης Γεράσιμος, Αγρ. Τ. Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Αρμένης Ευάγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
3. Βλάχος Ξενοφώντας, Αρχιτέκτων Μηχανικός
4. Κουλούρης Γεώργιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
5. Παγιατάκης Σπυρίδων, Αγρ. Τ. Μηχανικός
6. Παπαναστασίου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός
7. Συμιγδαλάς Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλη

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS