Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Βιντεοσκόπηση

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Με νέα απόφαση του ΕΦΚΑ επεκτείνεται η προθεσμία της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016 για δικηγόρους, ιατρούς, μηχανικούς και τ. ΟΓΑ, έως την 31-01-2018.

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Συνεδρίαση ∆.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 46/2017
Παράταση της προθεσµίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισµένων του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 46/ 19-10-2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 468

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
- του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12-05-2016), καθώς και του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19-12-2016) Εφαρµοστικές ∆ιατάξεις του πρώτου.
- του Ν. 4469/2017.

2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ.Υ.Ο.∆.∆./30-12- 2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τη µε αριθµ. πρωτ. ∆9/13781/4467/24-03-2017 (ΦΕΚ 157/τ.Υ.Ο.∆.∆./31-3-2017) τροποποιητική αυτής.

3. Τις υπ’ αριθµ. 11/Συν. 3η/20-01-2017, 23/Συν.5η/02-02-2017, 46/Συν.8η /23-02- 2017, 107/Συν.14η/30-03-2017 , 248/Συν.27η/29-06-2017 και 209/Συν.25η/15-06- 2017 Αποφάσεις του.

4. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΕΙΣΦΜΜ/1126/1365732/17-10-2017 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων, µε θέµα: «Παράταση της προθεσµίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισµένων του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ».

5. Τις απόψεις των µελών.

6. Τη σύµφωνη γνώµη των µελών µε την Εισήγηση της Υπηρεσίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α) Την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισµένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄ εξαµήνου έτους 2016, για τους ασφαλισµένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ. ΟΓΑ, έως 31-1-2018.

Β) Την άµεση επικύρωση των Πρακτικών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. - ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS