Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων έχει προκηρύξει τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού στα Ιόνια Νησιά και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

Επισυνάπτονται:

1) Η παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 1061-05.08.2020 Πρόσκλησης της ΠΕΔ-ΙΝ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού.

2) Η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, ΤΚ 49100, Κέρκυρα.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε την αναρτημένη πρόσκληση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΔ-ΙΝ.

Πρόσκληση 4 Τοπογράφων Μηχανικών

Οι τέσσερις Τοπογράφοι Μηχανικοί θα απασχοληθούν στην Πράξη με τίτλο:
«CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5030303 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS