Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το αρχείο των φακέλων του Μητρώου Μελών και του Βιβλίου Τεχνικών Επωνυμιών, έχει ψηφιοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του και μπορείτε να λάβετε έγκυρα αντίγραφα ακολουθώντας το σύνδεσμο:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mhtrwo_files.

Τα ψηφιοποιημένα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε κάθε δικαιούχο ο οποίος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσω των προσωπικών του κωδικών που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας MyTEE.

Κάθε έγγραφο μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο και φέρει ειδικό κλειδάριθμο έτσι ώστε όταν δοθεί προς χρήση να μπορεί να πιστοποιηθεί η προέλευσή του από το ψηφιοποιημένο αρχείο του ΤΕΕ.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS