Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πάγια θέση του Τμήματος αποτελεί η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UΝΕSCO. Προς αυτή την κατεύθυνση, πέραν της διεθνούς επιστημονικής συνάντησης για την προστασία και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2002, στην πόλη μας και της έκθεσης που οργανώσαμε στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, ανέλαβε την παραγωγή τόσο του φακέλου υποστήριξης της πρόταση προς την Unesco για την ένταξη της πόλης, όσο και τη συμπληρωματική πρόταση, με πρόσθετα στοιχεία και πιο αναλυτική τεκμηρίωση. Την αρχική πρόταση είχε συντάξει Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τις Αρχιτέκτονες Μ. Μητροπία και Β. Αλεκτορίδου, οι οποίες κατάρτισαν και τη δεύτερη πρόταση, με τη βοήθεια της καθηγήτριας του ΕΜΠ Α. Αγοροπούλου Μπιρμπίλη, του καθηγητού του Ιονίου Πανεπιστημίου Ν. Καραπιδάκη, της Εφόρου της Η´ Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Α. Καραμάνου και τη σημαντική συμβολή του ΥΠΠΟ]. 

Ευχαριστούμε.... 

Όλους τους συναδέλφους που, με την πολύτιμη συμμετοχή τους στις Μόνιμες ή έκτακτες Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, τα διάφορα Συμβούλια και λοιπές Επιτροπές ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ, στήριξαν ουσιαστικά τη λειτουργία του Τμήματός μας. Τους ευχαριστούμε θερμά! 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS