Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ø AutoCAD 1 

Οργανώθηκε από το Τμήμα μας και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών του ΤΕΕ [Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε Α.Ε] . Ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο, διάρκειας 64 ωρών. Περιελάμβανε τις ενότητες: 
  • 2D Σχεδίαση
  • Εισαγωγή στην 3D Σχεδίαση
  • Εκτύπωση
Το παρακολούθησαν 12 συνάδελφοι. 

Σημειώνεται ότι το 1/3 του κόστους του καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό του Τμήματος με αποτέλεσμα την οικονομική ελάφρυνση των συμμετασχόντων. 

Ø Σχεδίαση Η/Μ εγκαταστάσεων με Η/Υ 

Οργανώθηκε από Τμήμα μας¦ και τον Τοπικό Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Είχε διάρκεια 10 ώρες και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 20 συνάδελφοι, με ελεύθερη είσοδο. 

Ø Έτοιμοι σοβάδες και νέα προϊόντα ξηράς δόμησης 

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2002 στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Knauf, στο Στάνο Αμφιλοχίας. Συμμετείχαν 25 μηχανικοί. 

Ø Σεμινάριο για τεχνικούς ασφάλειας 

Οργανώθηκε από το Τμήμα με τη συνεργασία του εδώ παραρτήματος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μ-Η Μηχανικών. Πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Ιανουαρίου 2003. Συμμετείχαν 60 μηχανικοί. 

Ø Επεμβάσεις Γεωτεχνικής Μηχανικής, 5 - 6 Απριλίου 2003. 

Οργανώθηκε από το Τμήμα με τη συνεργασία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών. 

Στόχος του ήταν: 
  • Η παρουσίαση των θεμελιωδών αρχών του Γεωτεχνικού Σχεδιασμού των συνήθων έργων Πολιτικού Μηχανικού με βάση τις οριακές καταστάσεις ''αντοχής'' και ''λειτουργίας'' που εισάγονται από τους σύγχρονους Ευρωκώδικες και
  • Η παρουσίαση πληροφοριών και πρακτικών οδηγιών για την αποτελεσματική οργάνωση, διεξαγωγή και αξιοποίηση των Γεωτεχνικών Ερευνών, η αναγκαιότητα των οποίων έχει πλέον αναγνωρισθεί από όλους τους φορείς του συστήματος παραγωγής έργων.

 

Ø Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών - ΓΟΚ

 

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. 

Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, στις 9 και 10 Μαΐου 2003. Συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα, διπλωματούχοι μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας, του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Κερκυραίων και της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

 

 

 

 

  

 

  • ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και της διαρκούς ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου στις νέες τεχνολογίες κατασκευής των μεγάλων έργων, κλιμάκια Μηχανικών επισκέφθηκαν: 

Ø Την υποθαλάσσια σήραγγα ζεύξης Πρέβεζας - ´Ακτιου στις 11 Μαΐου 2002 

Ø Τη γέφυρας Ρίου - Αντίριου, την ίδια ημέρα. 

Ø Την Εγνατία οδό, από την Ηγουμενίτσα έως το Μέτσοβο, στις 28 και 29 Μαρτίου 2003. 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS