Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το  ΤΕΕ Κέρκυρας για τα Απορρίμματα
Κέρκυρα, 12 Μαρτίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι κατά καιρούς παρεμβάσεις του τοπικού Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ στο μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο Νομό της Κέρκυρας ξεκίνησαν, όπως είναι γνωστό, με την παρουσίαση στους βουλευτές και εκπροσώπους των ΟΤΑ  - και υποστήριξη - της θέσης μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η θέση αυτή αποτέλεσε στη συνέχεια θέση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, η οποία προφανώς ανέμενε εναγωνίως απτά αποτελέσματα για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού.

Αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη η συνεννόηση και συνεργασία, ώστε με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες να υπάρξει τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση και σωστή λειτουργία του συστήματος που επιλέγεται, με δεδομένη φυσικά τη μέχρι σήμερα γενικότερη αρνητική πορεία. Τελευταία, είναι οδυνηρή η διαπίστωση της (αναμενόμενης)  παρουσίας διαφόρων «σωτήρων» οι οποίοι εμφανίζονται κατά κανόνα σε όλες τις κοινωνικές κρίσεις δημιουργώντας ένα επιπρόσθετο πρόβλημα στην ήδη τραγική πραγματικότητα.

Έτσι, η παρούσα κατάσταση, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί,  επιβάλει μια νέα παρέμβαση του ΤΕΕ, γιατί το τραγικό αδιέξοδο, στο οποίο μαθηματικά οδηγούμαστε, είναι σαφές ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από τη μεγάλη πλειοψηφία όσων διαχειρίζονται την κρίση, είτε ως πολιτικοί παράγοντες είτε ως φυσικά πρόσωπα που εκφράζουν κοινωνικές ομάδες.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ ασχολήθηκε διεξοδικά, σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις της με το μεγάλο αυτό ζήτημα, με τη σημαντική παρουσία του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Καθαριότητας, Δημάρχου του Δήμου Αγίου Γεωργίου και μέλους του Επιμελητηρίου,  κ. Σπύρου Τριβυζά, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της για το συνολικό σχεδιασμό, που αφορά στη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων της νήσου Κέρκυρας, τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάσθηκαν, το σύνολο των προτεινόμενων εγκαταστάσεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων,  για όλες τις εκδοχές.

Από τη συζήτηση που ακολούθησε και τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, προέκυψαν οι παρακάτω διαπιστώσεις και προτάσεις του Τμήματος:
1. Η σημερινή τραγική πραγματικότητα ήταν η αναμενόμενη κατάληξη μιας μακρόχρονης πορείας ανεύθυνων χειρισμών για τη λειτουργία και τη διαχείριση ενός σχεδιασμού έργων, που κάτω από άλλες συνθήκες, θα αποτελούσε την προμετωπίδα για την προστασία του περιβάλλοντος και θα επέτρεπε στις κοινωνικές δυνάμεις να ασχοληθούν με τα άλλα σημαντικά ζητήματα του τόπου. 
2. Προκύπτει ότι απαιτείται, λόγω του μεγέθους και της σοβαρότητας του έργου, ο έλεγχος κατά την υλοποίηση και λειτουργία του, να καλυφθεί όχι μόνο από την πολιτική εκπροσώπηση αλλά και από τεχνοκράτες, αξιοκρατικά επιλεγμένους.
3. Επιβάλλεται να τηρηθούν οι διαδικασίες, με κατάληξη σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, που θα αφορούν στο ίδιο το έργο και  στην προοπτική του, με ορίζοντα αρκετών χρόνων, ώστε όλοι ανεξαίρετα οι κάτοικοι αυτού του τόπου να απαλλαγούν από τις δικαιολογημένες ανησυχίες που τους διακατέχουν.
4. Οφείλεται να υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών που θα επιβαρυνθούν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών.
5. Πρέπει να οριστικοποιηθεί η συμπλήρωση του υπάρχοντος περιφερειακού σχεδιασμού για τους χώρους υποδοχής των υπολειμμάτων, με ορίζοντα πέραν του χρόνου του φυσιολογικού κορεσμού αυτών που πρόκειται να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν.
6. Να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, βασισμένη στον υπάρχοντα περιφερειακό σχεδιασμό στο νησί και στην πραγματικότητα της διαχρονικής έλλειψής αντίστοιχου χωροταξικού, με τις απαράδεκτες επεκτάσεις των οικισμών, την εκτός σχεδίου δόμηση και την αυθαιρεσία.
7. Τέλος, επιβάλλεται ο συγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, στο σύνολό της, για την επιτάχυνση των διαδικασιών καθώς και η πολιτική βούληση για την υλοποίηση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων.

Από το ΤΚ/ΤΕΕ

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS