Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Κέρκυρα, 5 Δεκεμβρίου 2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, συνεδρίασε και αποφάσισε να καταθέσει δημόσια τις παρακάτω θέσεις σχετικές με το προωθούμενο από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.


Θεωρεί επί της αρχής θετικό το γεγονός της θεσμοθέτησης των βασικών κανόνων του σχεδιασμού, μέσα από ένα σύνολο διατάξεων, που θα καλύπτουν σε πανελλαδικό επίπεδο τον τρόπο ανάπτυξης της χώρας, με τελική επιδίωξη την αειφορία σε όλα τα επίπεδα ζωής του πληθυσμού.

Ο στόχος βέβαια καθίσταται μονοσήμαντα προσανατολισμένος στις πραγματικές αναλύσεις των υπαρχουσών καταστάσεων και στον καθορισμό στόχων που θα αντιστοιχούν σ΄ αυτές.

Η Βουλή, κατά την επικείμενη συζήτηση, οφείλει να αναδείξει ως σημαντικό σημείο αναφοράς, την αναγκαιότητα ύπαρξης των συμμετοχικών διαδικασιών, που είναι το απαραίτητο συστατικό για την επιδιωκόμενη κοινωνική συναίνεση. Η έλλειψη έκφρασης απόψεων καταδείχθηκε κύρια κατά την προεκλογική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας ελάχιστα συζητήθηκαν.

Από το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης και τις δημόσια κατατεθειμένες απόψεις από την πλευρά των μελετητών του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, αναδεικνύονται σημαντικές διαφορές, πολλές από τις οποίες επισημάνθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο των Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, με θέμα το χωροταξικό σχεδιασμό, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σημειώνουμε ως σημαντική ανακολουθία την έλλειψη αναφοράς στα ήδη εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια των Περιφερειών της χώρας, ενώ επισημαίνεται η επικείμενη αναδιάρθρωσή τους. Αυτό δημιουργεί απαισιοδοξία για τη διατήρηση της Περιφέρειας των Ιόνιων Νησιών, που αποτελεί κατάκτηση ουσιαστική για την ανάπτυξή τους και θεμελιωμένη επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων. Η διαμορφωμένη αυτή συνείδηση, θεωρούμε ότι εκφράζεται πάντα στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ιόνιων Νησιών. Η φημολογούμενη διάλυσή της θα ανατρέψει τον ήδη αποδεκτό προσανατολισμό για την ανάπτυξή της και τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί, κύρια για την τουριστική προοπτική και τον Πολιτισμό. Ο νέος όρος που έχει προκύψει «δημοφιλής» για αιτιολογίες τέτοιες και λέγεται «κρίσιμη μάζα», πρέπει κατά την άποψή μας να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση και με την ποιότητα και όχι με την «στυγνή» καταγραφή της ποσότητας.

Σ αυτό το καίριο ζήτημα, η ανακολουθία του ορισμού της Κέρκυρας ως «λοιπού» πόλου πολιτιστικής ανάπτυξης, καταδεικνύει προχειρότητα στην ανάλυση και διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο μέτρησης των πολιτιστικών αξιών και των προτεραιοτήτων, που θα έχει γενικά η Ελλάδα, στην προσπάθεια σύνδεσης των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, με αιχμή του δόρατος και τον Πολιτισμό. Η οποιαδήποτε επιπλέον αναφορά σ΄ αυτό και ειδικότερα η πρόσφατη ένταξη της «Παλαιάς Πόλης» της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, επιβάλει την άμεση διόρθωση του προτεινόμενου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου.

Στα πολλά σημεία αναφοράς θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό αυτό της κατάργησης ή μη, της εκτός σχεδίου δόμησης. Πολλά από τα δεινά που δημιούργησε η άναρχη οικιστική ανάπτυξη οφείλονται στην «εύκολη» αντικατάσταση του πολεοδομικού σχεδιασμού από την παρόδια δόμηση και την μετατροπή των αγροτεμαχίων σε οικόπεδα. Μετά από πολλά χρόνια και θλιβερές διαπιστώσεις, η κατάργηση, χωρίς ανταποδοτική πολιτική μέσω των πολεοδομήσεων, θα συναντήσει κοινωνικές αντιδράσεις με αιτιολογημένες απόψεις, που θα βασίζονται σε οικονομικές παραμέτρους.

Οι βασικές αυτές θέσεις θα εκτεθούν μέσω του ΤΕΕ στην επικείμενη 4η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, με στόχο να δοθεί χρόνος για καλλίτερο σχεδιασμό, παρά τις πιέσεις από την πλευρά του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και με τη δρομολόγηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, ώστε στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, στη λήξη της πενταετίας, να συζητηθούν όλες οι τελευταίες διαπιστώσεις.

Βασικές θέσεις αποτελούν, πιστεύουμε για τον τόπο μας, οι διαπιστώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, όπως αναλυτικότατα εκφράστηκαν από το Τμήμα μας το 2003, στο αρμόδιο Συμβούλιο και οι οποίες είναι το «Σύνταγμα» για την ανάπτυξη της Κέρκυρας. Αφορούν στις συγκοινωνίες, την προσπελασιμότητα, τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, τον τουρισμό και το σύνολο αυτών επηρεάζονται σήμερα με το προτεινόμενο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.

Θεωρούμε δεδομένη την αποδοχή από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. την παράταση για την οριστική γνωμοδότηση και απόφαση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, που θα κρίνει την ανάπτυξη της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια και τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να διασφαλίσουν το περιβάλλον καλλίτερα από σήμερα.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS