Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Παρέμβαση ΤΕΕ για ακύρωση Δημοσίου Διαγωνισμού

Κέρκυρα, 11.09.98
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Να κηρύξουν παράνομο το διαγωνισμό « αποπεράτωση εργασιών κατασκευής ορόφου και υποστέγης - εξωραϊσμός ισογείου και υπογείου κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας Άνω Κορακιάνας » και να ακυρώσουν κάθε πράξη σχετική μ’ αυτόν, ζήτησε από τους υπουργούς Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε δημοσιευθεί στις εφημερίδες, ο παραπάνω διαγωνι-σμός επρόκειτο να διεξαχθεί στις 10.04.98 από 7.00 - 8.00 μ.μ, στο Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Κορακιάνας.

Στους 11 εργολήπτες που προσήλθαν την καθορισμένη ώρα για να λάβουν μέρος στη Δημοπρασία, ο Πρόεδρος της Κοινότητας  ανακοίνωσε ότι η σχετική διαδικασία έληξε στις 7.00 μ.μ γιατί αυτό προέβλεπε η διακήρυξη του διαγωνισμού που υπήρχε στο φάκελο του έργου.

Στην επιστολή του ΤΕΕ προς τους δύο υπουργούς σημειώνεται επίσης ότι δεν τηρήθηκαν στη συνέχεια ούτε οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την εκδίκαση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και ζητείται η παρέμβασή τους προκειμένου να διαφυλαχθεί τόσο η έννομη τάξη όσο και το κύρος των ενεργειών της Διοίκησης αλλά να προστατευθούν η αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα των μελών του Επιμελητηρίου και όσων άλλων συμμετείχαν στις σχετικές διαδικασίες.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ
                                   


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS