Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

Οικισμοί Ν.Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Μόνιμη Επιτροπή Αναπτυξιακών θεμάτων – Νέων Τεχνολογιών:

  • Μελετά τη σημασία και την αναγκαιότητα έργων και γενικότερων επιλογών αναπτυξιακού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής διοίκησης που αφορούν στον τόπο μας. Επεξεργάζεται θέματα αρμοδιότητας Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενό της. Συνεργάζεται με τους Ο.Τ.Α. για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ή και πραγματεύεται θέματα σχετικά με τους θεσμούς και τις λειτουργίες των υπηρεσιών τους.
  • Συνεισφέρει στην ενημέρωση για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  των αρμόδιων φορέων, των μελών του Τμήματος αλλά και του συνόλου των πολιτών του Νομού.
  • Διερευνά τις δυνατότητες συμμετοχής του Π. Τμήματος σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, κ.λπ), για την  υλοποίηση έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες που ικανοποιούν τους πολίτες, να υπάρχει παράλληλη αναδιοργάνωση των σχετικών διαδικασιών, να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ φορέων, να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα και να γίνεται ορθή χρήση των υποδομών ΤΠΕ.
Α/AΑ.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 60910 ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Η.Μ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
2 107308 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. & Μ.Η/Υ ΑΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
3 116707 ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ Μ. Οδοπ. ΜΕΛΟΣ
4 78032 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΝΔΡ.ΣΠΥΡ Π. Μ. ΜΕΛΟΣ
5 63639 ΜΠΟΥΑ ΑΜΑΛΙΑ Μ. Παρ.&Διοικ ΜΕΛΟΣ
6 61632 ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
7 102886 ΡΙΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλκ.Μ. ΜΕΛΟΣ
8 88609 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Μ.Μ. ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ
9 127973 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. Μ. ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ
10 105498 ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Μ. & Μ.Η/Υ ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ
11 93529 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Ηλκ. Μ. ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ

 Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Γεώργιος Βούλγαρης, Π.Μ.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS