Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Εξεταστική Επιτροπή του τμήματος Τεχνικών Επαγγελμάτων της Δνσης Ανάπτυξης της ΠΙΝ α) Α. Λαβράνος
β) Γ. Ασωνίτης
Εξεταστική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 α) Δ. Δαλαβούρας 
β) Π. Ιωαννίδης
Επιτροπή Διαβούλευσης της ΠΙΝ α) Σπ. Θεοδόση 
β) Α. Σκιαδόπουλος
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 α) Ν. Τρίαντος
β) Στ. Τραυλός
Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων του αρ. 15 του Ν. 4013/2011 α) Κ. Σκούρτης
β) Α. Αλέγρης
Επιτροπή Ειδικών για την Προστασία του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Κέρκυρας α) Κ. Αλαμάνος 
β) Γ. Σκλαβούνος
Επιτροπή Ελέγχου επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών α) Ι. Θύμης
β) Ν. Πουλιάσης
Ομάδα για την Ενέργεια α) Κ. Αλαμάνος
Όργανο ελέγχου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του αρ. 11 του Ν.3982/11 α) Ν. Κεφαλληνός 
β) Γ. Σταυρίδης
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης α) Σπ. Θεοδόση 
β) Αλ. Σκιαδόπουλος
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης α) Ε. Τσολάκου
β) Ν. Ρώσσης
Συμβουλευτική ομάδα για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό α) Μ. Πανδής
β) Ε. Βάλμη
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας α) Χρ. Κεφαλλωνίτης
β) Γ. Βούλγαρης
Δνση Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας (έλεγχος ανελκυστήρων για την περίπτωση ατυχήματος) α) Ν. Κεφαλληνός 
β) Στ. Πανδής

ΟΡΓΑΝΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Κέρκυρας

α) Α. Ζολώτα, τακτικό μέλος 

β) Α. Κουρσάρη, αναπληρωματικό μέλος

γ) Τ. Κασταμονίτη, τακτικό μέλος

δ) Σ. Λινάρδος, αναπληρωματικό μέλος

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α'

α) Α. Μακρής, τακτικό μέλος

β) Α. Κουλούρης, αναπληρωματικό μέλος

γ) Σ. Κοτσιμπού, τακτικό μέλος

δ) Λ. Βεντούρα, αναπληρωματικό μέλος

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β'

α) Γ. Αρμένης, τακτικό μέλος

β) Ε. Κρεμμόνας, αναπληρωματικό μέλος

γ) Π.-Μ. Μπολοβίνος, τακτικό μέλος

δ) Δ. Απέργης, αναπληρωματικό μέλος

Επιτροπή ορίων όχθης, παλαιάς όχθης, παρόχθιας και αμμοληψίας α) Π. Χαλμούκης, τακτικό μέλος
β) Ν. Άνθης, αναπληρωματικό μέλος
Επιτροπή πρόχειρων κατασκευών για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4014/11 α) Ν. Τρύφωνας 
β) Σ. Λινάρδος
Επιτροπή Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών (άρθρο 7 του Π.Δ./13.04.1929)  α) Ν. Πουλιάσης
β) Στ. Μπιρμπίλης

ΟΡΓΑΝΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Α΄ΔΟΥ Κέρκυρας  α) Κ.Βλάσσης
β) Β.Τρίαντος
ΑΝΙΟΝ α) Π. - Π. Γκιάτης

ΚΕΠΕΚ α) Γ. Μουρμούρης
β) Α. Βραχλιώτης - Μπότης
Κτηματική Υπηρεσία α) Π. Χαλμούκης
β) Ν. Άνθης
Ιατρικός Σύλλογος

Για τον πρώην Δ. Κερκυραίων

α) Γ. Σταυρίδης
β) Λ. Βεντούρα

Για το υπόλοιπο νησί:

α) Χρ. Μουχλιανίτης
β) Πρ. Νικητόπουλος

Οδοντιατρικός Σύλλογος α) Γ. Σαμοΐλης
β) Π. Τράνακα
Προγραμματικές Συμβάσεις α) Αθ. Μακρής
β) Κ. Γουδέλη
Τεχνικό Συμβούλιο Ιονίου Πανεπιστημίου  α) Ν. Σπίγγος 
β) Αθ. Μακρής
ΤΜΕΔΕ α) Β. Δραγανίγος
β) Στ. Λέισος

 

ΟΡΓΑΝΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Επιτροπή Παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας

α) Ν. Τρίαντος
β) Ε. Παπαδοπούλου 

γ) Ε. Τσολάκου
β) Μ. Κουλούρης 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ α) Κ. Αλαμάνος 
β) Ν. Πολύζος
Επιτροπή Διαβούλευσης α)Γ. Βούλγαρης 
β)Ερ. Κρεμμόνας
Ομάδα Εργασίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας/ Σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας α) Σπ. Ζερβόπουλος 
β) Ερ. Κρεμμόνας
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS