Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

ΟΡΓΑΝΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 α) Ν. Τρίαντος
β) Στ. Τραυλός
Εξεταστική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 α) Δ. Δαλαβούρας 
β) Π. Ιωαννίδης
Επιτροπή Ειδικών για την Προστασία του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Κέρκυρας α) Κ. Αλαμάνος 
β) Γ. Σκλαβούνος
Επιτροπή Ελέγχου επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών α) Ι. Θύμης
β) Ν. Πουλιάσης
Ομάδα για την Ενέργεια α) Κ. Αλαμάνος
Όργανο ελέγχου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του αρ. 11 του Ν.3982/11 α) Ν. Κεφαλληνός 
β) Γ. Σταυρίδης
 Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης α) Ν. Τρίαντος 
β) Μ. Ψαρράκης
Συμβουλευτική ομάδα για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό α) Μ. Πανδής
β) Ε. Βάλμη
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας α) Σπ. Ζερβόπουλος
β) Α. Μεσημέρης
Δνση Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας (έλεγχος ανελκυστήρων για την περίπτωση ατυχήματος) α) Ν. Κεφαλληνός 
β) Στ. Πανδής

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS