Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) βάσει του Ν 2939/01, ΚΥΑ 36259/10 και Ν. 4042/12

Συνοπτικά, για την έκδοση μίας Άδειας Δόμησης, θα πρέπει να συνυποβάλλονται από τους μηχανικούς μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

  1. ΣΔΑ ορθώς συμπληρωμένο
  2. Εγγυητική επιστολή υπέρ της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κέρκυρας [*]
  3. Σύμβαση του ενδιαφερομένου (Διαχειριστής ΑΕΚΚ) με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ "ΑΑΝΕΛ ΑΜΚΕ"

Στις εγγυητικές επιστολές υπέρ της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κέρκυρας, που θα εκδίδουν οι ενδιαφερόμενοι (διαχειριστές ΑΕΚΚ) βάσει του αρ. 7, παρ. 3, εδαφ. α2 της ΚΥΑ 36259/10 (0,2 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0,5 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων), το κείμενο που θα πρέπει να αναγράφεται να είναι ως εξής: "Η παρούσα εκδίδεται για την ορθή εκτέλεση του Σχεδίου Διαχείρισης ΑΕΚΚ που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση εργασιών της υπ. αριθμ. ……. Άδειας Δόμησης που εκδόθηκε στις ../.../.... από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Κέρκυρας".

[*] Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το αρ. 7, παρ. 3, εδαφ. α2 της ΚΥΑ 36259/10, η εγγυητική επιστολή προσκομίζεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία με την έναρξη των εργασιών (Δήλωση Έναρξης Εργασιών).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαχείρισης ΑΕΚΚ του εκάστοτε έργου και προκειμένου να επιστραφεί η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή στον Ενδιαφερόμενο Διαχειριστή ΑΕΚΚ, θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στο αρ. 7, παρ. 3, εδάφια α3 και α4 της ΚΥΑ 36259/10, δηλαδή να προσκομίζεται προς την Υπηρεσία σας Οριστική Βεβαίωση Παραλαβής ΑΕΚΚ η οποία εκδίδεται από το Συλλογικό Σύστημα.


Τα ως άνω ισχύουν προφανώς και στα Δημόσια Έργα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 7, παρ. 3, εδαφ. β1 έως β3 της ΚΥΑ 36259/10.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS