Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

Οικισμοί Ν.Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ. του Δήμου Κέρκυρας Σ. Κοτσιμπού Αγρ. & Τοπ. Μ. και Γ. Μαντζούκης Α.Μ. σε συνεργασία με τον Ι. Μεταλληνό Π.Μ. από το ΤΚ/ΤΕΕ  συγκέντρωσαν, διασταύρωσαν και επιβεβαίωσαν τα στοιχεία των οικισμών προ του 1923 καθώς και κάτω των 2000 κατοίκων που οριοθετήθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. της 24-4-1985, προκειμένου να συνταχθούν σχετικοί πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται.

Ο κάθε πίνακας δεν εξαντλεί το σύνολο των θεσμοθετημένων οικισμών, αλλά διερευνάται η συμπλήρωσή του από άλλους, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι και σήμερα. 

Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος έχει εντοπίσει θεσμοθετημένο οικισμό που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες, παρακαλείται να ενημερώσει την υπηρεσία του ΤΚ/ΤΕΕ ώστε να συμπεριληφθεί.

 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS