Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

Οικισμοί Ν.Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΦΕΚ και όσον αφορά την κατάταξη των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κλειδιά, σας γνωρίζουμε ότι η κατηγοριοποίηση της επιχείρησης ΕΕΔΔ σε κλειδιά μπορεί να γίνει είτε από διαπιστευμένο φορέα είτε από ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος συντάσσει μία τεχνική έκθεση καταγραφής των υποχρεωτικών προδιαγραφών και των βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

Το πιστοποιητικό κατάταξης για αυτές τις επιχειρήσεις των ΕΕΔΔ εκδίδεται πλέον από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού - ΠΥΤ.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS