Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Μετά από σειρά τοποθετήσεων σχετικά με τα ευρήματα των θεμελίων της Βασιλικής Πύλης (Porta Reale) το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του  Τ.Ε.Ε. τοποθετείται συνολικά στα θέματα που σχετίζονται με το πολιτιστικό μας απόθεμα και ειδικά για τα θέματα που  ανακύπτουν με αφορμή  το δημόσιο διάλογο που έχει προκληθεί :

 

 

  1. Η θέση της «Πορταριάλας», αλλά και άλλων αξιόλογων ευρημάτων παλαιότερης εποχής, είναι προσδιορίσιμη είτε από την παράδοση, είτε από τους χάρτες της εποχής, είτε – κυρίως – από τις προβλέψεις των επιστημόνων των υπηρεσιών πολιτισμού. Για την αρτιότητα των μελετών στην Πόλη της Κέρκυρας και το προγραμματισμό των έργων, είναι απολύτως αναγκαία η συνεργασία όλων των υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων (Τμήμα Μελετών ΟΤΑ, ΥΠΠΟ, ΔΕΔΗΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ, κ.λπ.) οι οποίοι στη συνέχεια εμπλέκονται στην κατασκευή τους. Τη θεσμοθέτηση αυτών των συνεργασιών έχει ζητήσει το ΤΚ/ΤΕΕ έντονα, επανειλημμένα και σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης ώστε να προβλέπεται  εγκαίρως η λεπτομερής διαχείριση τους που σήμερα λείπει.

 

  1. Η ανάδειξη των μνημείων για την οποία η κοινή γνώμη ευαισθητοποιείται, πρέπει απαραιτήτως να έχει εξασφαλισμένη την προστασία και την ορθή διαχείριση τους μετά την ανάδειξή τους. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση θα έχουμε την εικόνα που εμφανίζεται στο εύρημα (αγγλικό πυροβολείο) της εισόδου της Λαϊκής Αγοράς και αλλού.

 

  1. Η αξιολόγηση της σημαντικότητας ενός ευρήματος πολιτισμού, οφείλει  να  γίνεται από τους αντίστοιχους ειδικούς επιστήμονες των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και η  πρόταση καταγραφής, κατάχωσης, ή ανάδειξής του, συντάσσεται από αυτούς μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη και έγκριση των θεσμοθετημένων  οργάνων, για το σκοπό αυτό (ΚΑΣ, ΚΣΝΜ, κ.λπ.).Εν προκειμένω για την Porta Reale, θεωρούμε ότι βρίσκεται ενάντια σε κάθε επιστημονική λογική η ανέξοδη και εύκολη κριτική για το «δέον γενέσθαι» από πολίτες, οι οποίοι επικαλούμενοι το έντονο ενδιαφέρον τους για την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, προβάλλουν με τρόπο δυσανάλογο και εκτός κλίμακας την απαίτηση για ανάδειξη του ευρήματος, προκαταλαμβάνοντας τις εισηγήσεις των αρμοδίων και τις αποφάσεις των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ. 

 

  1. Για ακόμα μία φορά τονίζουμε και εστιάζουμε την προσοχή μας στο μεγάλο αριθμό των ζωντανών μνημείων της πόλης, που καταρρέουν, χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την διατήρησή τους: Τα Φρούρια, τα Τείχη, οι Μίνες, ο Φοίνικας, η Αγία Αικατερίνη, τα Ανάκτορα Μιχαήλ και Γαβριήλ, η Ιόνιος Βουλή, η οικία Πετσάλη, το κτήριο Γιαλλινά, το μέτωπο της Γαρίτσας και πολλά άλλα.

 

  1. Τοποθετούμε τελευταίο, το ενδεχόμενο υπέρβασης του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου της πεζοδρόμησης της οδού Ευγενίου Βουλγάρεως, εξαιτίας των καθυστερήσεων που αφορούν στο εύρημα της Porta Reale. Επισημαίνουμε, όμως, ότι κάτι τέτοιο θα  οδηγήσει  στην  απένταξη του από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί την υλοποίηση του και εκπνέει  στο τέλος του 2015. Στην περίπτωση αυτή,  το κόστος θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους Έλληνες πολίτες.  Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνουμε την  επιβάρυνση της λειτουργίας και της όχλησης του κέντρου της πόλης που θα προκύψει με το έργο ημιτελές και το σκάμμα ανοιχτό.

 

Με νηφαλιότητα και διάθεση  ρεαλιστικής προσέγγισης του θέματος  παρακολουθούμε με προσοχή την εξέλιξη του.

Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον κάθε παρόμοια αστοχία, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για το κυρίαρχο θέμα της διαφύλαξης και της διαχείρισης του συνολικού πολιτιστικού μας αποθέματος. Έτσι, με επιμέλεια και χωρίς ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, να συμβάλλουμε ώστε να το παραδώσουμε ολόκληρο στις επόμενες γενιές για το καλό του τόπου μας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS