Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Εγκύκλιος για οικοδομικές άδειες

Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2015 ισχύει η προθεσμία για την έκδοση οικοδομικών αδειών με το παλιό καθεστώς, που ίσχυε με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό του 1985, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει πλήρεις φακέλους πριν από την έναρξη εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (8 Ιουλίου 2012).

Σχετική εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία επισημαίνει ότι η προθεσμία μέχρι 8/2/2015 έχει προβλεφθεί στο ν. 4258/14 για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η εγκύκλιος εκδόθηκε επειδή διαπιστώθηκε πως ορισμένες πολεοδομικές υπηρεσίες δεν εφαρμόζουν την εν λόγω ρύθμιση. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία αυτή (έχει δοθεί παράταση δύο φορές) αφορά περίπου 4.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποβάλει πλήρεις φακέλους πριν από την έναρξη εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (8 Ιουλίου 2012), αλλά και όσους είχαν υποβάλει φακέλους πριν από την 25η Νοεμβρίου 2011 που τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4030/2011 (νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης). 

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία για την έκδοση των συγκεκριμένων αδειών (8/2/2015) συμπίπτει με την τελική ημερομηνία υπαγωγής στο νόμο 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Έχει σημασία να τονιστεί ότι η εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) είχε «βραχυκυκλώσει» τις κατά τόπους πολεοδομικές υπηρεσίες, οι οποίες αντιμετώπιζαν εξαιρετικές δυσκολίες στην προσαρμογή του παλιού καθεστώτος που ίσχυε με τον ΓΟΚ του 1985 στα νέα δεδομένα. Η κατάσταση αυτή είχε «παγώσει» τη διαδικασία έκδοσης χιλιάδων οικοδομικών αδειών με το παλιό καθεστώς, καθώς οι πολεοδομίες αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο εντός 6 μηνών, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος 2831/2000

 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS