Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των μελών του Περιφερειακού Τμήματος, σας γνωστοποιούμε περιληπτικά τα βασικά θέματα, με τα οποία ασχολήθηκε η Δ.Ε. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016:


Στην ιστοσελίδα του τμήματος http://www.teekerk.gr/ υπάρχουν ενεργές φόρμες για να συμπληρωθούν από τα μέλη μας και αφορούν:
Α. Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Β. Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

 

Συμπλήρωση μέλους Ομάδας Εργασίας «Διερεύνηση της ύπαρξης πολεοδομικού Σχεδίου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, μετά την πολιορκία του 1537 από του Οθωμανούς», με την κα Ευγενία Καρρά, Α.Μ.   

Μετά τη συμπλήρωση της Ο.Ε. η σύνθεσή της έχει ως εξής:

1.Ανδρέας Μαζαράκης, Α.Μ. – Αρχαιολόγος, ως συντονιστής
2. Ευγενία Καρρά, Α.Μ.
3. Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, Α.Μ.
4. Αθανάσιος Ρουβάς, Α.Μ.


Εισήγηση Μ.Ε. με βάση τους Άξονες Στρατηγικής της ΠΙΝ 2014-2020.

Ο Επιμελητής της Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων – Νέων Τεχνολογιών, κ. Μ. Ψαρράκη, Η.Μ. παρουσίασε στη Δ.Ε. εισήγηση της Μ.Ε που αφορά τις προτάσεις για το ΣΕΣ, με βάση τους Άξονες Στρατηγικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την Περίοδο 2014-2020. Η Δ.Ε ενέκρινε το κείμενο της πρότασης. 

Συμμετοχή Διπλωματούχου Μηχανικού σε Ο.Ε.

Η Δ.Ε. μετά τη δημοσίευση πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή διπλωματούχου Μηχανικού σε Ο.Ε. με θέμα «Εμπλουτισμός με νέες προσκτήσεις επιστημονικού έργου της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος – Συμμετοχή του Π. Τμήματος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα», ανέθεσε στην συνάδελφο κα Γεωργία Θεοχαροπούλου, Μ.Μ., την προαναφερόμενη μελέτη.

Κύκλος ενημερώσεων σε εφαρμογές.
 
Η Δ.Ε. αποφάσισε την πραγματοποίηση κύκλου ενημερώσεων των μελών του Περιφερειακού Τμήματος σε εφαρμογές που σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

Να σημειώσουμε ότι, η ενημέρωση που αφορά στη δημιουργία και επεξεργασία αρχείων ψηφιακής εικόνας, την οποία παρακολούθησαν 20 συνάδελφοι έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η ενημέρωση που αφορά στην προαγωγή της εκμάθησης μέσω ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών της δημιουργίας και παρουσίασης δισδιάστατων σχεδίων, ξεκίνησε στις 07/04, και είναι σε εξέλιξη.

Οι ενημερώσεις γίνονται από τους συναδέλφους κ. Σ. Λινάρδο, Α.Μ. και Ν. Μπίσκο Α.Μ.

Έγκριση οικονομικών στοιχείων ΤΕΕ.

Εγκρίθηκε από τη Δ.Ε. και στη συνέχεια από την Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 καθώς και  ο απολογισμός και ο ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2015.

Επαγγελματικές συναντήσεις στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του ΤΚ/ΤΕΕ.

Η Δ.Ε. αποφάσισε την παραχώρηση του χώρου της βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος σε συναδέλφους προκειμένου να πραγματοποιούν επαγγελματικές συναντήσεις. Η αίθουσα θα διατίθεται κατά τις πρωϊνές ώρες, διαθέτει δίκτυο wi-fi ενώ το κλείσιμο της αίθουσας γίνεται ηλεκτρονικά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Για το θέμα του Ασφαλιστικού.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συμμετείχε στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους Προέδρους των άλλων Επιστημονικών Φορέων του ΕΤΑΑ, προκειμένου να συντονιστούν οι Φορείς σε κοινές δράσεις για το θέμα του Ασφαλιστικού.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 21/02/2016  των φορέων του ΕΤΑΑ με τους Βουλευτές Κέρκυρας κα Φ. Βάκη και κ. Κ. Παυλίδη όπου όλοι οι Φορείς παρουσίασαν τις προτάσεις τους επί του Ασφαλιστικού, ενώ από την πλευρά του ΤΕΕ έγινε ανάλυση με αριθμητικά στοιχεία, πίνακες και κείμενα τεκμηρίωσης των θέσεων για το θέμα. Τονίστηκε, δε, η αντίθεση για τη δημιουργία τριών Ασφαλιστικών Ταμείων.

Όλες οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο ΤΕΕ.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ασφαλιστικό των Μηχανικών.

Τη Δ.Ε απασχόλησε έντονα το θέμα του Ασφαλιστικού, και ενέκρινε κείμενο με προτάσεις και θέσεις για το θέμα. Αποφάσισε σειρά δράσεων και κινητοποιήσεων σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Φορείς της Κέρκυρας, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή όλων στην απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2014 και στο συλλαλητήριο. Επίσης, συμμετοχή στην αποχή των μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών από την εργασία τους για το διάστημα που από 1/2/2016 έως και 4/2/2016.

Το θέμα του Ασφαλιστικού συζητήθηκε, επίσης, ως θέμα ημερήσιας διάταξης και στην Αντιπροσωπεία του Π.Τ Τμήματος, στο πλαίσιο της 9ης τακτικής συνεδρίασης, όπου το Σώμα κατέληξε σε θέσεις για το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

 Οι θέσεις της Αντιπροσωπείας βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος www.teekerk.gr.

Απόφαση ΣτΕ.

Με την με αριθ. 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα) έγινε δεκτή η παρέμβαση που είχε ασκηθεί εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς υποστήριξη των συμφερόντων των μελών του, διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αποφοίτων Α.Ε.Ι., υπέρ της νομιμότητας της  Πράξης του Προϊστάμενου της Πολεοδομίας του Δήμου Νάουσας με την οποία επεστράφη φάκελος οικοδομικής άδειας, που αφορούσε στην έγκριση εργασιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, τον οποίο είχε υποβάλει, για λογαριασμό πελάτη του, πτυχιούχος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Σερρών.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει της απόφαση του ΣτΕ σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως στην Διεύθυνση ΧΩΠΕ της Περιφέρειας, την Υπηρεσία Δόμησης και της Δνσης Τεχνικών Υπηρειών του Δ. Κέρκυρας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας και τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Κέρκυρας καθώς επίσης και στον ΕΟΤ, ζητώντας παράλληλα, την εφαρμογή της.


ΔΡΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων – Νέων Μηχανικών:

Η Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων – Νέων Μηχανικών προετοίμασε την ημερίδα για τους νέους μηχανικούς με θέμα «Ενημέρωση των νέων Μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/04/2016.  

Μ.Ε. Αναπτυξιακών θεμάτων – Νέων Τεχνολογιών:

Η Μ.Ε. Αναπτυξιακών Θεμάτων – Νέων Τεχνολογιών προετοίμασε την πρόταση για το ΣΕΣ, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω και επίσης προετοίμασε την εκδήλωση με θέμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», η ο οποία πραγματοποιήθηκε στις 21/03/2016.

Μ.Ε. Χωροταξικού Σχεδιασμού – Περιβάλλοντος/Ενέργειας

Η Μ.Ε. Χωροταξικού Σχεδιασμού – Περιβάλλοντος/Ενέργειας μελέτησε το θέμα της  «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 1MW ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SUN ENERGY ESTATE LIMITED», και γνωμοδότησε σχετικά.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι ακόλουθες εκδηλώσεις του Π. Τμήματος:

  •  Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 17:00-20:00, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα σχετικό με την ακουστική επιστήμη και την ηχητική μηχανική, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ανδρέα Φλώρο.

 

  • Την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 17.00 στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Π. Τμήματος διοργανώθηκε ενημερωτική εσπερίδα για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» με σκοπό την με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

    Ομιλητές ήταν η κα Κωνσταντίνα Τσολακίδου, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Επιμελητήριο Κέρκυρας και ο κ. Βασίλης Αϊβαλής, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Δυτική Ελλάδα.

 

  • Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 19:00, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία έγινε παρουσίαση μελέτης με θέμα «Σχέδιο εκκένωσης του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κέρκυρας, σε περίπτωση σεισμού» που συνέταξε, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακής της εργασίας, η κα Μελίνα Σπίγγου – Πολυλά, Απόφοιτη της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

  •  Το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 και ώρες 09.00 – 14.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Π. Τμήματος διεξάχθηκε η ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση των νέων Μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα», μετά από πρόταση και με τη συμμετοχή της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων – Νέων Μηχανικών. 

    Εισηγητές στην ημερίδα ήταν μέλη του Π. Τμήματος, με εισηγήσεις που περιελάμβαναν όλες τις κύριες θεματικές ενότητες που άπτονται των δραστηριοτήτων του κλάδου.

 

Το υλικό των εισηγήσεων των προαναφερόμενων εκδηλώσεων έχουν  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος www.teekerk.gr.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Κέρκυρας, για τη διετία 2016-2017.

Η Δ.Ε του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ όρισε ως εκπρόσωπο του Π. Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας, για τη διετία 2016 -2017, τον κ. Σπυρίδωνα Ζερβόπουλο, Π.Μ. και αναπληρωτή αυτού τον κ. Αλέξανδρο Μεσημέρη, Π.Μ. 

 Αντικατάσταση εκπροσώπου ΤΚ/ΤΕΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Φορέα για τη Διαχείριση της Παλαιάς Πόλης.

H Δ.Ε. του Π. Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνταξιοδότηση του π. Προέδρου του Π. Τμήματος και τακτικού μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Κέρκυρας κ. Νικόλαου Σπίγγου, Αγρ. Τ.Μ., όρισε σε αντικατάσταση του προαναφερθέντος, τον Πρόεδρο  της Δ.Ε. κ. Νικόλαο Τρίαντο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

 

Σας υπενθυμίζουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος www.teekerk.gr, για την έγκυρη ενημέρωσή σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νίκος Τρίαντος
Πρόεδρος Δ.Ε.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS