Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Καλή Χρονιά, με Υγεία και Πρόοδο

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των μελών του Περιφερειακού Τμήματος, σας γνωστοποιούμε περιληπτικά τα βασικά θέματα, με τα οποία ασχολήθηκε η Δ.Ε. την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015:


Στην ιστοσελίδα του τμήματος http://www.teekerk.gr/ υπάρχουν ενεργές φόρμες για να συμπληρωθούν από τα μέλη μας και αφορούν:
Α. Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Β. Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

- Αντικατάσταση μέλους Δ.Ε.

Στις 05/10/2015 η συνάδελφος κα Ε. Τσολάκου, Α.Μ., παραιτήθηκε από μέλος της Δ.Ε. του Π. Τμήματος και αντικαταστάθηκε από τον συνάδελφο κ. Άγγελο Κοσκινά, Α.Μ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

- Συνάντηση με την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. είχε συνάντηση με την Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας κα Τ. Ρηγάκου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Π. Τμήματος, όπου συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα λειτουργίας της Εφορίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και οι πολίτες σε σχέση με την υπηρεσία και πώς αυτά μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο τρόπο.
Επίσης τέθηκαν ζητήματα ουσιαστικής συνεργασίας στα δημόσια έργα, στο στάδιο της μελέτης και της κατασκευή τους.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Porta Reale

Μετά από επιστολή του συναδέλφου κ. Γεράσιμου Μουρμούρη, Π.Μ. με αφορμή τα ευρήματα των θεμελίων της Βασιλικής Πύλης (Porta Reale) το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Τ.Ε.Ε. γνωστοποίησε τη θέση του για τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος του Νησιού. Οι απόψεις του Π. Τμήματος βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.teekerk.gr

Εργατικές κατοικίες στις Κουλίνες.

Μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συμμετείχαμε σε Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Εργατικές Κατοικίες Κέρκυρας, θέση Κουλίνες». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2015. Εκ μέρους του Π. Τμήματος συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Α. Μακρής και ο κ. Ι. Μεταλληνός, μέλος Δ.Ε. οι οποίοι στη συνέχεια εξέθεσαν στη Δ.Ε. τις διαπιστώσεις τους, αφού μελέτησαν το φάκελο αλληλογραφίας που τηρείται στο ΤΕΕ και την επιτόπια αυτοψία στον χώρο.

Ασφαλιστικό των Μηχανικών.

Το Π. Τμήμα συμμετείχε στην Γενική Απεργία της 12ης Νοεμβρίου 2015, με βασικό αίτημα το ασφαλιστικό των μηχανικών. Το Π. Τμήμα εξέδωσε δελτίο τύπου.

Παρουσίαση μελέτης «Σχέδιο εκκένωσης του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κέρκυρας, σε περίπτωση σεισμού»

Παρουσιάστηκε σε συνεδρίαση της Δ.Ε. η μελέτη με θέμα «Σχέδιο εκκένωσης του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κέρκυρας, σε περίπτωση σεισμού», που συνέταξε, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακής της εργασίας, η κα Μελίνα Σπίγγου – Πολυλά, Απόφοιτη της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η μελέτη προγραμματίζεται να παρουσιαστεί σε ανοικτή εκδήλωση.

Προσδιορισμός των ορίων οικισμών με συντεταγμένες ΕΓΣΑ.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική εργασία προσδιορισμού των κορυφών των περιγραμμάτων του οικισμού Γουβιών με συντεταγμένες ΕΓΣΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε., για την εξεύρεση ορθής και εφαρμόσιμης μεθόδου καθορισμού των ορίων για όλους τους οικισμούς του Νησιού.

Εγκατάσταση υπολογιστή στο Υποθηκοφυλακείο Κέρκυρας.

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί θέσης εργασίας (σύστημα Η/Υ) στο Κτηματολογικό Γραφείο Κέρκυρας, προκειμένου οι συνάδελφοι να μπορούν να κάνουν ελέγχους και έρευνα στοιχείων του κτηματολογίου.

Για τη χρήση του συστήματος υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες στη θέση εργασίας, ενώ για τη διευκόλυνση των συναδέλφων, συστήνεται η προηγούμενη από τον έλεγχο επίσκεψή τους στη σελίδα του Κτηματολογίου http://www.ktimatologio.gr όπου βρίσκονται οδηγίες για μηχανικούς

ΔΡΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων – Νέων Μηχανικών:

- Εστάλη επιστολή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του ΤΕΕ.
- Κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης στη Δ.Ε. για τη συμμετοχή του Π. Τμήματος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με θέμα την καταγραφή και τεκμηρίωση βιοτεχνικών και βιομηχανικών μνημείων στο νησί της Κέρκυρας.
- Πρόταση στη Δ.Ε. για την πραγματοποίηση ημερίδας για τους νέους μηχανικούς.

Μ.Ε. Χωροταξικού Σχεδιασμού – Περιβάλλοντος/Ενέργειας:

- Επεξεργασία και κατάθεση απόψεων στη Δ.Ε. για το Σχέδιο Αναθεώρησης του Χωροταξικού Σχεδιασμού ΠΙΝ , που βρίσκεται στη διαβούλευση.
- Συγκέντρωση στοιχείων για τις χωροταξικές μελέτες της Κέρκυρας
Μ.Ε. Αναπτυξιακών θεμάτων - Νέων Τεχνολογιών :
- Ολοκλήρωση σύνταξης επεξεργασμένων προτάσεων προς ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Υποβολή προς έγκριση στη Δ.Ε.

Μ.Ε. Προστασίας και Διατήρησης τηςΑρχιτεκτονικής Κληρονομιάς:

Μετά από πρόταση της Μ.Ε. Προστασίας και Διατήρησης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Π. Τμήματος ανατέθηκε η μελέτη «Διερεύνηση της ύπαρξης πολεοδομικού σχεδίου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, μετά την πολιορκία του 1537 από τους Οθωμανούς», με διακριτικό τίτλο Ομάδα 1537, στους:

Ανδρέα Μαζαράκη, Αρχιτέκτονα – Αρχαιολόγο, ως συντονιστή
Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Αθανάσιο Ρουβά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Η προαναφερόμενη Ο.Ε. είναι εθελοντική.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι ακόλουθες εκδηλώσεις του Π. Τμήματος:

Έκθεση Φωτογραφίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η πόλη της Κέρκυρας μέσα από τη ματιά των μηχανικών» η οποία οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Π. Τμήματος, μετά από πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και σε συνεργασία με το σύνολο των κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών της Κέρκυρας. Η έκθεση θα φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Art Café της Δημοτικής Πινακοθήκης, το διάστημα από 9 έως 30 Οκτωβρίου 2015. Τα έσοδα που προέκυψαν από την από την πώληση των φωτογραφιών της εκδήλωσης διατέθηκαν στον Σύλλογο «Το χαμόγελο του παιδιού».

Ημερίδα «Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία Κτηρίων».

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 09.30 - 13.00 και 17.30 - 21.00, συνδιοργανώθηκε με την Π.Δ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων και τον Π.Σ.Δ.Μ.Η. Π. Τμήμα Κέρκυρας η εκδήλωση με θέμα «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ», η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας.
Το υλικό της εκδήλωσης θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.

Εκδήλωση Βράβευσης νέων φοιτητών.

Στην Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε, η καθιερωμένη πλέον ετήσια εκδήλωση του Π. Τμήματος, όπου η Διοίκηση συνεχάρη δημόσια τους νέους και νέες της Κέρκυρας, για την εισαγωγή τους στα Πολυτεχνεία και στις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή όρισε ως εκπροσώπους:

1. Στην Εποπτεύουσα Επιτροπή Περιφερειακού Γραφείου Ε.Τ.Α.Α Κέρκυρας, τον κ. Πέτρο Χαλμούκη, Μηχ. Περιβ. και αναπληρώτρια την κα Άννα Γκιόκα, Π.Μ.

2. Στο διμελές όργανο της Δνσης Βιομηχανίας Ενέργειας & Φ.Π. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3του άρθρου 11 του Ν. 3982/2011, όρισε ως εμπειρογνώμονα του Π. Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον κ. Νικόλαο Σοφιανό, Η.Μ. και αναπληρωτή αυτού τον κ. Άγγελο Αλεξάκη, Μ.Μ.

Επίσης, στο site του Π. Τμήματος υπάρχουν φόρμες αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη των ενδιαφερομένων, εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις, στους καταλόγους του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του ΣΥΠΟΘΑ. Η διαδικασία για τον ορισμό εκπροσώπων μας, για τη διετία 2016-2017, έχει ολοκληρωθεί.

Σας υπενθυμίζουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος www.teekerk.gr, για την έγκυρη ενημέρωσή σας.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νίκος Τρίαντος
Πρόεδρος Δ.Ε.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS