Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Το διάστημα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2018, η Δ.Ε. συνήλθε σε πέντε τακτικές συνεδριάσεις της. Ο Απολογισμός δραστηριότητας για τη συγκεκριμένη περίοδο, περιλαμβάνει:

  • Έγκριση Οικονομικών στοιχείων ΤΕΕ

Η Δ.Ε. του Π. Τμήματος στην 3η τακτική Συνεδρίασή της ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Π. Τμήματος για το έτος 2018 καθώς και τον Απολογισμό και Ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2017.  Στην συνέχεια, με εισήγηση της Δ.Ε., τα οικονομικά στοιχεία, υποβλήθηκαν στην Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος όπου μετά από έγκρισή τους διαβιβάστηκαν, προς τελική έγκριση, στη Δ.Ε. του Κεντρικού ΤΕΕ.

 

  • Αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος «Σχεράνι».

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος «Σχεράνι» πραγματοποίησε την 8η κατά σειρά Αιμοδοσία την Τετάρτη 28/03/2018. Στη συγκεκριμένη αιμοδοσία συλλέχθηκαν 16 φιάλες αίμα. 

 

  • Συνάντηση Προέδρου Π. Τμήματος με Προέδρους Κλαδικών Συλλόγων.

Την Τρίτη 13 Μαρτίου και ώρα 12.30 πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη του Προέδρου του Π. Τμήματος παρουσία και του Αντιπροέδρου με τους Προέδρους των Κλαδικών Συλλόγων της Κέρκυρας, για ενημέρωση και συζήτηση επί των θεμάτων που απασχολούν το Π. Τμήμα αλλά και το ΤΕΕ γενικότερα και τοποθέτηση των Προέδρων των Κλαδικών Συλλόγων για θέματα που απασχολούν τους Συλλόγους τους.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ø Απεστάλη έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις», επισημαίνοντας πως στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας δεν έχουν συσταθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ενώ υπάρχουν χαρακτηρισμένες αντίστοιχες περιοχές, οι οποίες υπάγονται σε υφιστάμενους φορείς στην Ήπειρο.

Ø Ενόψει των εξελίξεων που αφορούν στη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Κέρκυρας, η Δ.Ε έντονα προβληματισμένη για τις εξελίξεις και μετά την επίσκεψή της στους χώρους του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου τον περασμένο Ιανουάριο, συζήτησε το θέμα εκτενώς στις συνεδριάσεις της. Μετά από επεξεργασία του θέματος με την Μ.Ε Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Π. Τμήματος, παρενέβη δημόσια με ανακοίνωση της, όπου ανέφερε τα συνακόλουθα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Περιφερειακής Ενότητας και ανέλυσε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να περιλαμβάνει η μεταβατική διαχείριση των απορριμμάτων, όπως προβλέπει ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ. Επισήμανε, δε, ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα.

Η Δ.Ε. είχε εκτεταμένη ενημέρωση για τις όλες τις διαδικασίες που δρομολογούνται από τον Διευθυντή Αναπληρωτή του ΣΥΔΙΣΑ και μέλος της Δ.Ε κ. Σπ. Κορωνάκη καθώς και από την Προϊσταμένη της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας κα Α. Παπαϊωάννου και το στέλεχος αυτής κ. Ν. Ρώσση.  

 

Ø Η Δημόσια Παρέμβαση του Π. Τμήματος για τη διαχείριση των Απορριμμάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.

Τη Δ.Ε. του Π. Τμήματος απασχόλησε έντονα και συζήτησε εκτενώς το θέμα της εισήγησης του Προέδρου του ΤΕΕ Γ. Στασινού, όπου προτείνεται αλλαγή του Οργανογράμματος των Υπηρεσιών του ΤΕΕ. Η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την υποβάθμιση των περισσοτέρων Περιφερειακών Τμημάτων,  σε Γραφεία. Η Δ.Ε. με έγγραφη τοποθέτησή της προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο νέου οργανισμού του ΤΕΕ επισήμανε την αντίθεσή της απέναντι σε μια ατεκμηρίωτη και πρόχειρη πρόταση που δεν εντάσσεται σε καμία μελλοντική προοπτική για το ΤΕΕ.

Επιπλέον, η συρρίκνωση των περιφερειακών υπηρεσιών είναι και θεσμικά επικίνδυνη, διότι μπορεί να οδηγήσει σε καταργήσεις περιφερειακών τμημάτων «εν τοις πράγμασι».

Με την επιστολή της η Δ.Ε. προτείνει την πραγματοποίηση Κοινής Σύσκεψης της Κεντρικής Δ.Ε. του ΤΕΕ με τους Προέδρους των Π. Τμημάτων, ώστε να συζητηθεί εκτενώς το θέμα και να κατατεθούν αλλά και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις όλων.

- Η παρέμβαση  βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

 

Ø Εστάλησαν  παρατηρήσεις στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γ. Στασινό σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και τη δυσλειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας. Επισημάνθηκαν τα προβλήματα που ανακύπτουν θέτοντας ως κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα τη σειρά προτεραιότητας, ενώ προτάθηκε να λειτουργήσει η πλατφόρμα πιλοτικά για να εξοικειωθούν οι χρήστες και να επανεξεταστούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων στο πρόγραμμα.

Ø Τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων που καθορίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, βασιζόμενο σε εκτιμήσεις πιστοποιημένων εκτιμητών αλλά και στοιχείων από Τράπεζες και άλλους φορείς. Με το έγγραφο αυτό το τμήμα επιφυλάσσεται για την αξιοπιστία των τιμών αυτών λόγω της μεθόδου υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και λόγω της επερχόμενης αύξησης που θα επέλθει στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων.

Η παρέμβαση  βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

 

Ø Απέστειλε έγγραφο προς τους αρμόδιους Υπουργούς, σχετικά με την κατάργηση του ηλεκτρονικού παραβόλου της ανανέωσης της άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών με το νόμο, η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ ώστε να μεριμνήσουν για τη μερική επιστροφή του στους συναδέλφους που υποχρεώθηκαν σε αυτήν τη δαπάνη για να μπορούν να διεκπεραιώσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ειδικά ενόψει της έναρξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».

- Το Υπ. Οικονομικών με έγγραφό του κοινοποιούμενο στο ΤΚ/ΤΕΕ, απάντησε θετικά αποδεχόμενο το αίτημά μας και δίνοντας τις αντίστοιχες διευκρινίσεις στο Υπ. Ενέργειας

 

Ø Το Περιφερειακό Τμήμα, με απόφαση της Δ.Ε., συμμετέχει, ως Εταίρος  Διακυβέρνησης στην «Αστική Αρχή» για τον Συντονισμό και τη Στρατηγική Παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) της Πόλης της Κέρκυρας.

Η Διοικούσα Επιτροπή εξέτασε τις τροποποιήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που απέστειλε ο Δήμος Κέρκυρας μετά τη  διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου υποβολής του έργου «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) με την Αξιοποίηση του εργαλείου «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), από τη Διαχειριστική Αρχή και αποφάσισε τη συμμετοχή του Φορέα Αρχής με Εταίρους Φορείς τον  Δήμο Κέρκυρας ως επικεφαλή Εταίρο, τον ΔΟΠΑΠ, το ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ø Στις 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Ήπιες επεμβάσεις αποκατάστασης κτιρίων με συμβατά υλικά», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας, υπό την αιγίδα του Περιφερειακού μας Τμήματος.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ø Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στο 12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας.

Η Δ.Ε αποφάσισε της συμμετοχή του Π. Τμήματος στο 12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη για τη μακρο-Περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου και την Ανατολική Μεσόγειο», που θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα από 30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2018.

 

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιάσουν οι ομιλητές από τον Φορέα αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. «Εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου».
  2. «Τουριστική Ανάπτυξη - Παράκτιος Τουρισμός».
  3. «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

 

Ø ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος, συμμετείχε στην εκδήλωση του ΤΜΕΔΕ στην Αθήνα που έλαβε χώρα την 1η Φεβρουαρίου 2018, καθώς και στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που διεξήχθησαν στις 2 & 3 Φεβρουαρίου 2018 καθώς και στις 3 & 4 Μαρτίου 2018.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

Ø Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, στην Επιτροπή αμμοληψίας, όχθης, παλαιάς όχθης ή παρόχθιας ζώνης στο Ν. Κέρκυρας, της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας

 

Η Δ.Ε. Του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ όρισε ως εκπρόσωπο του Π. Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην Επιτροπή αμμοληψίας, όχθης, παλαιάς όχθης ή παρόχθιας ζώνης στο Ν. Κέρκυρας, της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Κέρκυρας, τον κ. Νικόλαο Καψοκαβάδη, Αγρ. & Τοπογράφο Μηχανικό και αναπληρωτή αυτού τον κ. Πέτρο Χαλμούκη, Μηχανικό Περιβάλλοντος.

 

Υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος της βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος είναι διαθέσιμος στους συναδέλφους προκειμένου να τον χρησιμοποιούν για εργασία και επαγγελματικές συναντήσεις. Η αίθουσα θα διατίθεται κατά τις πρωινές ώρες. Διαθέτει δίκτυο wi-fi ενώ το «κλείσιμο» της αίθουσας γίνεται ηλεκτρονικά.

 

Τέλος,

σας προτείνουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος http://www.teekerk.gr, για την έγκυρη ενημέρωσή σας και υπενθυμίζουμε ότι εκεί υπάρχουν ενεργές ηλεκτρονικές φόρμες για να συμπληρωθούν από τα μέλη μας, οι οποίες αφορούν:

Α. Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Β. Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Γ. Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του Π.Τμήματος.

 

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος, βρίσκονται αναρτημένες και οι Εκδόσεις του Π. Τμήματος.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νίκος Τρίαντος

Πρόεδρος Δ.Ε.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS