Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα για την Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

Συμμετοχή

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Εγγραφή στα Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. και Σ.Α.

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΚ/ΤΕΕ

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017 και Ιανουάριος 2018, η Δ.Ε. συνήλθε σε πέντε τακτικές συνεδριάσεις της. Ο Απολογισμός της δραστηριότητάς για τη συγκεκριμένη περίοδο, περιλαμβάνει:

 • Επίσκεψη της Δ.Ε. στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

 Η Δ.Ε. επισκέφθηκε τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου στις 8 Ιανουαρίου 2018, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τη λειτουργία της μεταβατικής διαχείρισης των απορριμμάτων όσο και για τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται από τον Δήμο και τον ΣΥΔΙΣΑ, με στόχο την Ολοκληρωμένη Διαχείρισή τους.

Κατά την ξενάγηση στο χώρο της γραμμής παραγωγής των απορριμμάτων διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς και οι κακές συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

 • Εκδήλωση βράβευσης εισακτέων έτους 2017

 Στις 4 Ιανουαρίου του 2018, η Δ.Ε. του Τμήματος βράβευσε τα παιδιά που πέτυχαν σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, στην αίθουσα της Αναγνωστικής Εταιρείας. Από τα μέλη της Δ.Ε., της Αντιπροσωπείας αλλά και από τους Προέδρους των κλαδικών συλλόγων δόθηκαν συγχαρητήριοι τίτλοι.

 • Οργάνωση εκδήλωσης βράβευσης εισακτέων έτους 2017

 Το Περιφερειακό μας Τμήμα, οργάνωσε κατά το μήνα Δεκέμβριο την καθιερωμένη εκδήλωση που γίνεται προς τιμή των παιδιών που πέτυχαν το έτος 2017 στα Πολυτεχνεία της χώρας, καθώς και σε Πολυτεχνικές Σχολές. Η εκδήλωση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα της Αναγνωστικής Εταιρείας.

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

- Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ μετά την επίσκεψη της στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου εξέδωσε ανακοίνωση, όπου παραθέτει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τη λειτουργία της μεταβατικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

- Απεστάλη έγγραφο προς το Δήμο Κέρκυρας αναφορικά με τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στο Δήμο Κέρκυρας, επισημαίνοντας πως αυτές θα πρέπει να γίνονται στοχευμένα και καλά μελετημένα, ώστε να μην υποστελεχώνονται οι υπηρεσίες του. 

- Ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και Εφετείου Κέρκυρας με επιστολή του προς το Περιφερειακό μας Τμήμα και ενόψει της εφαρμογής του Ν. 4495/2017 περί αυθαίρετης δόμησης, παρέθεσε ορισμένες σκέψεις του σχετικά με το νέο νόμο ενώ ζήτησε τη συνεργασία μας επί της διαδικασίας που ορίζει συγκεκριμένο άρθρο του νόμου. Η Δ.Ε. του τμήματος μας, με επιστολή διευκρίνισε τα παραπάνω, ενώ επισήμανε πως υπάρχουν σημεία του νόμου που θα αποσαφηνιστούν εν καιρώ με την έκδοση εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ø Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος συμμετείχε στη σύσκεψη των Προέδρων των Π. Τμημάτων του ΤΕΕ υπό τον Πρόεδρο του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου 2017.

Ø Συνεδριάσεις Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος συμμετείχε στην συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που διεξήχθη στις 2 Δεκεμβρίου 2017.

Ø Συμμετοχή στο Αναπτυξιακό Συνέδριο.

 Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος συμμετείχε στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώθηκε στην Κέρκυρα στις 4 και 5 Δεκεμβρίου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

 • Επιτροπή Διαγωνισμού της Μελέτης Αποκατάστασης Κυττάρου Β’ ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Στα γραφεία του τμήματος μας πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Μελέτης Αποκατάστασης Κυττάρου Β’ ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Από την κλήρωση εξελέγησαν οι:

- Ελένη Προβατά, τακτικό μέλος

- Σπύρος Κορωνάκης, αναπληρωματικό μέλος

 • Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων, προϋπολογισμού αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, του Τμήματος Μελετών Επίβλεψης και Υποστήριξης Έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Στα γραφεία του τμήματος μας πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, προϋπολογισμού αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, του Τμήματος Μελετών Επίβλεψης και Υποστήριξης Έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Από την κλήρωση εξελέγησαν οι:

- Παναγιώτης – Μάριος Μπολοβίνος, τακτικό μέλος

- Γεώργιος Βούλγαρης, αναπληρωματικό μέλος

 •  Ορισμός μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ.

Με το υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΝΣα/2360/Φ50ι/11.10.2017 έγγραφο του ΥΠΟΝΕΔΙ ορίσθηκαν τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ καθώς και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, δημόσιοι υπάλληλοι.

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο Κέρκυρας ως τακτικά μέλη ορίσθηκαν οι:

 1. Σπυριδωνία – Ολυμπία – Μίλκα – Αργυρού, Π.Μ.
 2. Γεώργιος Μαντζούκης, Α.Μ.

και ως αναπληρωματικά:

 1. Νικόλαος Πολύζος, Η.Μ.
 2. Μιχάλης Χαλικιόπουλος, Π.Μ.
 •  Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έως 2.500,00 ευρώ  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 β. και δ. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ   Α΄147/08.08.2016), η Δ.Ε. του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, όρισε ως Τριμελή Επιτροπή για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας καθώς και για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, παροχής υπηρεσιών, τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και την υπάλληλο του Π. Τμήματος.

 • Ορισμός Γραμματέα Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών ΤΚ/ΤΕΕ, για τα έτη 2017 – 2019. 

Με βάση το άρθρο 33 του από 27-11/14.12.1926 Π.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 783/31.07.1970 «Περί τροποποιήσεως της του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τηρουμένης πειθαρχικής διαδικασίας», σύμφωνα με την παρ. 1 του οποίου «καθήκοντα γραμματέως του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελούν υπάλληλοι του Τ.Ε.Ε. οριζόμενοι μετά των αναπληρωτών των δια πράξεως του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής του ΤΕΕ», ορίστηκε η υπάλληλος του Π. Τμήματος, γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα έτη 2017-2019.

 

Υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος της βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος είναι διαθέσιμος στους συναδέλφους προκειμένου να τον χρησιμοποιούν για εργασία και επαγγελματικές συναντήσεις. Η αίθουσα θα διατίθεται κατά τις πρωινές ώρες. Διαθέτει δίκτυο wi-fi ενώ το «κλείσιμο» της αίθουσας γίνεται ηλεκτρονικά.

Τέλος,

σας προτείνουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος http://www.teekerk.gr, για την έγκυρη ενημέρωσή σας και υπενθυμίζουμε ότι εκεί υπάρχουν ενεργές ηλεκτρονικές φόρμες για να συμπληρωθούν από τα μέλη μας, οι οποίες αφορούν:

Α. Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Β. Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νίκος Τρίαντος

Πρόεδρος Δ.Ε.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS