Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

Ψηφιοποίηση Πινακίδων

Εκλογές Μαΐου 2024

1. "Ενημέρωση υποβάθρων περιοχών Ανεμόμυλου και Νέου Λιμανιού - Νέου Φρουρίου Κέρκυρας, με στοιχεία αριθμού ορόφων και αδόμητων οικοπέδων"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Παπασωζομένου Χρυστάλλα
β. Καψοκαβάδης Νικόλαος
2. " Χωροταξική διάρθρωση των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Νομό Κέρκυρας"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Μιχαήλ Ιωάννης
β. Βούρβαχη Ιωσηφίνα
γ. Τσακαμπίκας Νικόλαος
3. "Συλλογή και επεξεργασία συμπληρωματικών στοιχείων και συμπλήρωση της πρότασης για την ένταξη της πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Μητροπία Μαίρη
β. Αλεκτορίδου Βάντα
4. "Σύστημα διαχείρισης πολεοδομικών παραμέτρων του Σχεδίου Πόλεως Κέρκυρας και Οριοθέτηση Οικισμών του Νόμου Κέρκυρας "
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α.Σαρδελιανος Δημήτριος
β.Αρμενης Γεώργιος
γ. Βούρβαχη Ιωσηφίνα

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS