Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ψήφισαν : 240
Έγκυρα: 231
Άκυρα: 9
Λευκά : 0


Έλαβαν: 

Ø Δημοκρατική ´Ενωση Μηχανικών (ΔΕΜ), 26 ψήφους - Ποσοστό 11.255%.
Ø Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ), 63 ψήφους - Ποσοστό 27.273%.
Ø Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας, 78 ψήφους -26 ψήφους - Ποσοστό 33.766%.
Ø ΠΑΣΚ Μηχανικών - Συνεργαζόμενοι, 64 ψήφους - Ποσοστό 27.706%.
 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS