Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ
H Αντιπροσωπεία του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που προήλθε από τις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου 2000, αποτελείται από 25 μέλη. Το Προεδρείο της απαρτίζουν οι Μιχάλης Πανδής [Α], Πρόεδρος, Νίκος Τρίαντος [Η] και Σοφία Κοτσιμπού [Αγρ.Τ.], Γενικός Γραμματέας. Η Αντιπροσωπεία πραγματοποίησε την τριετία που παρήλθε, 2 ειδικές και 8 τακτικές συνεδριάσεις. 

Κατά τις πρώτες συνεδριάσεις το Σώμα ασχολήθηκε με τον καθορισμό των αξόνων δράσης του Τμήματος, τον καθορισμό του αριθμού και του αντικειμένου των Μονίμων Επιτροπών και του Πίνακα των Εισηγητών του Π.Σ. Στις υπόλοιπες συνεδριάσεις, εκτός από τα συνήθη [ανακοινώσεις, ενημέρωση - συζήτηση, έγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού και ισολογισμού], η Αντιπροσωπεία συζήτησε, μεταξύ άλλων, θέματα όπως: 
 • Η Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Μελετών του Δημοσίου
 • Ο Προγραμματισμός δράσης του Τμήματος
 • Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Ο Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός του Νομού
 • Η Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος του Σώματος και μέλη του Προεδρείου συμμετείχαν στις συσκέψεις των Δ.Ε του ΤΕΕ, σε συσκέψεις τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ συμμετείχαν στο σύνολο σχεδόν των συνεδριάσεων της Δ.Ε. 

 • ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η αρχική σύνθεση της Δ.Ε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης ειδικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας, που έγινε στις 25 Απριλίου 2001, ήταν η ακόλουθη: 
Κ. Βλάσσης [Π], Πρόεδρος, Ν. Σπίγγος [Αγρ.Τ.], Αντιπρόεδρος, Α. Πανδής [Αγρ.Τ.], Γ. Γραμματέας, Κ. Αλαμάνος [Μ], Χ. Κεφαλλωνίτης [Π], Σπ. Κορωνάκης [Π], Α. Κυργιάννης [Π], Θ. Σούλος [Π], Ν. Τρύφωνας [Α], μέλη. 
Στη συνέχεια, στη Δ.Ε εισήλθε ως μέλος ο Λ. Αγάθος [Α], στη θέση του Α. Κυργιάννη που εξέλιπε. 
Τον Δεκέμβριο του 2002 στη θέση του Προέδρου εξελέγη ο μέχρι τότε Αντιπρόεδρος Νίκος Σπίγγος, μετά την παραίτηση - και από τη Διοικούσα Επιτροπή - του επί 9 έτη Προέδρου της Κώστα Βλάσση, ενώ στη θέση του Αντιπροέδρου, εξελέγη ο Παναγιώτης Καραμάνος, Πολιτικός Μηχανικός. 
Η Δ.Ε πραγματοποίησε μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2003, 50 συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της συμμετείχαν, κατά περίπτωση, στις συσκέψεις των Προέδρων, στις συσκέψεις των Δ.Ε των Π.Τ με την κεντρική Δ.Ε και σε άλλες Περιφερειακές ή τοπικές συσκέψεις που οργάνωσε το Τμήμα ή άλλοι Φορείς. 

 • ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για την υποβοήθηση του έργου της η Δ.Ε συγκρότησε τις παρακάτω Μόνιμες Επιτροπές:
 • Μ.Ε Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης
 • Μ.Ε. Παλιάς Πόλης και Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 • Μ.Ε Χωροταξικού & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • Μ.Ε Περιβάλλοντος και Οικολογίας
 • Μ.Ε Επιστημονικών Θεμάτων
 • Μ.Ε Επαγγελματικών Θεμάτων

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS