Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

* Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος κ. Νικολάου Σπίγγου,  προς τη Διοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία.   

Ξεκινώντας την ενημέρωση θέλω να σας πω ότι αυτά που θα αναφέρω θα προσπαθήσω να τα αναπτύξω περιληπτικά όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ. Έχω σημειώσει επιγραμματικά όλους τους τομείς για τους οποίους θεωρώ σκόπιμο να ενημερωθείτε και σημειώνω στην αρχή:  

Η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε αναφέρεται σε μια πορεία συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, χωρίς διαφοροποίηση από τις θέσεις τις οποίες έχει ο καθένας. Αυτό λόγω των δύσκολων καιρών που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας που άπτεται της αρμοδιότητάς μας και γενικότερα το σύνολο της κοινωνίας. Ο μεγαλύτερος στόχος, της συνεργασίας και της συναίνεσης μεταξύ των κοινωνικών δυνάμεων προκειμένου να προχωρήσουμε σε ορισμένα αναπτυξιακά ζητήματα που αφορούν στο Νομό της Κέρκυρας θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο όφειλε να αποτελέσει βασικό άξονα του Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα επιθυμώ να σας πω ότι οφείλουμε να συνεργαζόμαστε, όταν θεωρούμε ότι αυτό είναι σωστό, με τους εκπροσώπους της Πολιτείας, της Νομαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οπουδήποτε κι αν ανήκουν αυτοί με το δεδομένο ότι  είναι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Κερκυραϊκού λαού. Από τη στιγμή λοιπόν της εκλογής τους, το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να συνεργάζεται για να προωθούνται τα βασικά αναπτυξιακά ζητήματα του Νομού. Ενημερώνω λοιπόν ότι στο επίπεδο που είμαστε σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο συνεργάζεται και με τους εκπροσώπους της Πολιτείας είτε αυτοί είναι Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, είτε είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είτε είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και με όλους τους Δήμους του νησιού. Φυσικά  συμμετέχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο των Ιόνιων Νησιών συμβάλλοντας καταλυτικά στην ορθολογική πορεία της ευρύτερης περιοχής μας. Είμαστε σε ένα σημείο σήμερα όπου δεν υπάρχει Δήμος με τον οποίο να μην έχουμε, κάποια στιγμή, συνεργαστεί με την καλή έννοια, κάποιας δηλαδή συμβουλής από την πλευρά μας, ή συνεργασίας σε διάφορα άλλα ζητήματα εκπροσωπήσεων και διεκδικήσεων. Με τους άλλους επιστημονικούς φορείς όπως είναι ο Δικηγορικός και ο Ιατρικός Σύλλογος, και τα Επιμελητήρια είναι επίσης καλή η σχέση από την άποψη ότι υπάρχει μια δυνατότητα συνεργασίας σε κοινά θέματα και αυτή έχει πραγματοποιηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών. Σας είναι γνωστό επίσης ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει μια συμμετοχή στη δράση και τη ζωή του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχοντας μετά την εκλογή των νέων Πρυτανικών Αρχών και στο Τεχνικό του Συμβούλιο. Αναφέρω και πάλι ότι υπάρχει μια εκπροσώπησή μας σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, είτε αυτές εκφράζονται με παρουσίες σε εκδηλώσεις και συζητήσεις, είτε με δημόσια έκφραση απόψεων. Σε σχέση λοιπόν με τα ζητήματα τα οποία είχαμε θέσει και στην προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή, αλλά απετέλεσαν και τώρα στοιχεία του βασικού προγραμματισμού και θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί επιγραμματικά σε αυτά, είναι τα αναπτυξιακά θέματα του Νομού, γιατί όπως γνωρίζετε βγήκαμε  από μια προεκλογική περίοδο στην οποία ζήτησαν αυτοί οι οποίοι διεκδίκησαν την ψήφο του λαού στην Κέρκυρα, την άποψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εμείς ευχαρίστως την εκθέσαμε σε όσους τη  ζήτησαν. Δεν ήταν όλοι  βέβαια και όχι απ’ όλους του Πολιτικούς Φορείς. Πάντως σ’ αυτούς που τη ζήτησαν, πολύ ευχαρίστως  εκθέσαμε την άποψή μας. Πολύ, λοιπόν, περιληπτικά σας αναφέρω τα εξής:

Για τα αναπτυξιακά θέματα του Νομού, εντοπίσαμε το κύριο βάρος στο θέμα της ύδρευσης, με βάση το πρόγραμμα που ήδη έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Σταθήκαμε στον τομέα της οδοποιίας με τον άξονα Βορρά – Νότου και την επέκταση του οδικού δικτύου, στον τομέα της χωροταξίας και στον τομέα των πολεοδομήσεων. Βέβαια δεν προχωρούμε στην παρουσίαση γι’ αυτά τα θέματα, όμως πρέπει να πω ότι είναι κάτι σημαντικό για το Τεχνικό Επιμελητήριο  ότι σήμερα έχει γίνει, κατά κάποιο τρόπο και σε μικρό βαθμό βέβαια και στο μέλλον ελπίζουμε σε μεγαλύτερο, ένας ενστερνισμός του ότι πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός στη ζωή του τόπου και να μη λειτουργούμε αποσπασματικά.  

Επίσης, φροντίσαμε να έχουμε ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών, οι οποίες έχουν σχέση βέβαια με τη δραστηριότητα των μελών μας και όχι μόνο. Πραγματοποιήσαμε  συνεχείς ανταλλαγές απόψεων με τις Υπηρεσίες του Δήμου Κερκυραίων και της Νομαρχίας. Στον τομέα των Δημοσίων Έργων, όπως έχουμε κατά καιρούς ενημερώσει και την κοινωνία αλλά και τους Φορείς δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να έχουμε κάποια άποψη οριστική για την αλλαγή σε σχέση με το παλιό καθεστώς.

Μια αλλαγή η οποία ζητήθηκε βέβαια και αφορά στον τρόπο δημοπράτησης των Δημοσίων Έργων και κυρίως στο «μαθηματικό τύπο». Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις μελέτες του Δημοσίου, όπου περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την ουσιαστική εφαρμογή του νέου Νόμου 3316/2005.

Το άλλο ζήτημα στο οποίο έχουμε εντοπίσαμε τη δραστηριότητά μας, είναι το θέμα των Μονίμων Επιτροπών, τις οποίες, δεν καταφέραμε να τις λειτουργήσουμε όπως έπρεπε, εξαιρουμένης της Επιτροπής των Επιστημονικών Θεμάτων και της Επιτροπής που ασχολείται με τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, η οποία μας βοήθησε πολύ στο θέμα του χωροταξικού σχεδίου της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.  

Η σύνδεση επίσης με τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο Νομού, με την έννοια ότι οι Μηχανικοί σήμερα περνούν όπως όλοι μια περίοδο κρίσης και αυτή η κρίση εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως και σε έντονο βαθμό, όπου  μπορούσαμε και στο βαθμό που επιτρεπόταν, απ’ την δραστηριότητά μας ως Τεχνικοί Σύμβουλοι της Πολιτείας, κάναμε παρέμβαση και σ’ αυτά.  

Στο θέμα των εκδηλώσεων, στην εκδρομή που έγινε, στη γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου και η οποία αποτέλεσε την εναρκτήρια εκδήλωση του Τμήματος υπήρξε μια πολύ καλή συμμετοχή  και  αντιμετωπίστηκε από όλους πολύ θετικά. Οι ογδόντα συνάδελφοι που έλαβαν μέρος πιστεύω ότι  ωφελήθηκαν πολύ από αυτή την ενημέρωση. Επιθυμούμε να “ανοίξουμε” το μάτι κυρίως της τοπικής κοινωνίας ότι μπορούν κάποια μεγάλα έργα να εκτελούνται έστω και με συνεχείς διορθώσεις στα ελαττώματα τους. Επειδή εδώ στην Κέρκυρα έχουμε βαλτώσει στην εκτέλεσή τους, καλό είναι να προβάλλουμε ορισμένα από αυτά ούτως ώστε να φανεί και να καταλάβει και ο κόσμος ότι μπορεί να πραγματοποιούνται. Επίσης σε πολύ καλό σημείο και σε σχέση με τα άλλα Περιφερειακά Τμήματα, προχωρήσαμε το θέμα του ΕΠΑΝΤΥΚ, στο οποίο έχουμε επενδύσει πολλά ως Τεχνικό Επιμελητήριο, με την έννοια ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία και την πόλη μας, στο να έχει μια καλύτερη εικόνα σε ότι αφορά στη αντισεισμική επάρκεια των κτιρίων, κυρίως της παλιάς πόλης. Συντονιστής του προγράμματος αυτού είναι ο συνάδελφος Κώστας Βλάσσης, μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας και Επιτελική Επιτροπή ορίσθηκαν από τη Διοίκηση, ο Γ. Αρμένης και ο Σ. Κορωνάκης. Συνέβαλαν επίσης πολλοί συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί.  

Θα εκδώσουμε σύντομα  ένα βιβλίο το οποίο θα δίνει οδηγίες στους κατασκευαστές των οικοδομών. Αυτό το έχει αναλάβει ο Γ. Αρμένης με τον Γ. Αγάθο, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο της Πάτρας κ. Δρίτσο.  

Έχουμε δημιουργήσει, μια πάρα πολύ καλή βιβλιοθήκη με τη συμβολή ομάδας εργασίας. Υπάρχει ενημέρωση για όλους για το τι ακριβώς μπορούν να προμηθεύονται από εκεί, με πιο τρόπο και λειτουργεί σε χωριστό χώρο των Γραφείων μας. Βέβαια η «μεγάλη κίνηση» έγινε με τη δημιουργία του πολύ αξιόλογου δικτυακού μας τόπου. Το αναφέρω βέβαια γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν «ξεχάσει» ότι υπάρχει site του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στο οποίο μπορεί κανείς να ενημερώνεται για τα πάντα, δηλαδή τα νέα διατάγματα, τις εκδηλώσεις, τις ανακοινώσεις οι οποίες αμέσως  καταχωρούνται εκεί. Είναι θέμα συνήθειας το οποίο μπορούμε να το καλλιεργήσουμε, αν το επισκεπτόμαστε συχνά

Ιδιαίτερα σημαντική σ’ αυτό είναι η συμβολή του Προϊσταμένου του τμήματος κ. Ελύτη.

Ο Δήμος Κερκυραίων, η ΑΝΕΔΚ και το ΤΕΕ συμμετέχουμε σε προγραμματική σύμβαση για την συντήρηση και ανάδειξη των Φρουρίων της Κέρκυρας και την εν γένει λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή μας αυτή δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση του Επιμελητηρίου.

Συμμετείχαμε  στη Λάρισα, στην κοινή σύσκεψη των Δ.Ε των Π.Τ με τη Δ.Ε του ΤΕΕ.

Στο θέμα του Εθνικού Κτηματολογίου, κάναμε παρέμβαση στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, προς τον Πρόεδρο κ. Χρ. Γούλα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρ. Σταύρου.

Τους εκφράσαμε την αγωνία της Διοικούσας Επιτροπής για το θέμα αυτού του μεγάλου έργου.

Πραγματοποιήσαμε, το Σεμινάριο «Δομητικές επεμβάσεις σε μνημεία και ιστορικά κτίρια» στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2004 στο ξενοδοχείο Κορφού Παλλάς.

Θεωρώ ότι ήταν μία καλή εκδήλωση. Είχε καλή απήχηση και στην κοινωνία αλλά και στα μέλη μας. Η παρουσία, εξάλλου, του κ. Θ. Τάσιου ήταν κάτι πολύ ουσιαστικό και ωφέλιμο. Στο μέλλον πιστεύω ότι θα πρέπει να πραγματοποιούμε και άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις γιατί  το κύρος του Επιμελητηρίου ανεβαίνει, απέναντι στην κοινωνία και στους συναδέλφους οι οποίοι περιμένουν από εμάς επιμόρφωση τέτοιου επιπέδου.

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει βέβαια και για τις γνώσεις που αποκτήσαμε, το σεμινάριο «Πολεοδομικές εφαρμογές και δόμηση» που έγινε με την κα Ε. Ξυνομυλάκη.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του κ. Θ. Τάσιου, είχαμε μία συνάντηση εδώ στο Επιμελητήριο με την παρουσία αρκετών συναδέλφων για τα θέματα των δηλώσεων στατικής επάρκειας των κατασκευών. Προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα.

Κάναμε παρέμβαση για τα επικαιροποιημένα τοπογραφικά διαγράμματα μετά από παρότρυνση του συναδέλφου  Γ. Καγκουρίδη, Αγρ. Τοπ. Μηχανικού.

Για το θέμα της ακύρωσης του οικισμού των Γουβιών οι απόψεις που είχαμε εκφράσει στη σύσκεψη που είχε γίνει, επιβεβαιώνονται, γιατί οι διαδικασίες δεν είναι τόσο απλές όσο έλεγαν οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες.

Για τα επαγγελματικά ζητήματα οδηγούμαστε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις για την συνοχή του Τ.Ε.Ε., γιατί δεν προχωράμε στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κλάδων των Διπλωματούχων Μηχανικών. Η Διοικούσα Επιτροπή μας πολλές φορές εξέφρασε συγκεκριμένες απόψεις για την αναγκαιότητα τήρησης συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS