Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έχουν εκδοθεί  τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν αναδρομικές εισφορές για το Β’ εξάμηνο 2011 και Α΄ εξάμηνο 2012 και έχουν αναρτηθεί την ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ.

Λόγω αδυναμίας του συστήματος του ΕΦΚΑ, εμφανίζονται ανεξόφλητα τα ποσά των ειδοποιητηρίων του Β΄εξαμήνου 2011 ακόμα και σε περιπτώσεις που ήδη έχουν εξοφληθεί οι αντίστοιχες εισφορές.  

Σε περίπτωση που έχετε αποδεικτικό εξόφλησης των εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2011, αγνοείστε το αντίστοιχο ειδοποιητήριο. Αν δεν είστε βέβαιοι για την εξόφληση της εισφοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Κέρκυρας του ΕΦΚΑ.

 

Από το ΤΚ/ΤΕΕ.


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS