Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, στη συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2016, με την παρουσία των Προέδρων των Κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών,
μετά από μελέτη και ανάλυση του προτεινόμενου από την κυβέρνηση σ/ν για το Ασφαλιστικό και τη σχετική εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος,

απορρίπτει την πρόταση της κυβέρνησης και την καλεί να την αποσύρει, για τους ακόλουθους λόγους:

 

 • Σημερινές εργασιακές συνθήκες των μηχανικών

Ο κλάδος των μηχανικών ήταν ο πρώτος επαγγελματικός-επιστημονικός κλάδος που υπέστη τις συνέπειες της κρίσης. Βρίσκεται σε δεινή θέση εξαιτίας της ύφεσης των τελευταίων χρόνων, ενώ οι αντοχές του έχουν προ πολλού ξεπεραστεί. Οι υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές που ήδη υπάρχουν, δημιουργούν τις συνθήκες ώστε οι νέοι μηχανικοί να μην εγγράφονται στο ΤΕΕ, οι ήδη εγγεγραμμένοι να διαγράφονται, ενώ άλλοι να φεύγουν στο εξωτερικό.

 • Οι επιπτώσεις της κατάργησης του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
 • Καταργείται το μόνο μη χρηματοδοτούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και συγχρόνως βιώσιμο Ασφαλιστικό Ταμείο της Χώρας.
 • Ολοκληρώνεται η υφαρπαγή του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου (έχει προηγηθεί το PSI).
 • Η Εγγυοδοσία, η οποία είναι εργαλείο ζωτικής σημασίας για τις μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις, μεταφέρεται σε μια Γενική Διεύθυνση του νέου ΕΦΚΑ, με άγνωστους κανόνες λειτουργίας και αβέβαιο μέλλον.
 • Δεν προστατεύονται οι υποαπασχολούμενοι Μηχανικοί. Τουναντίον, υποχρεώνονται να καταβάλλουν υπέρογκα ασφάλιστρα λόγω της θέσπισης κατώτατου πλαφόν.
 • Καταργείται το ισχύον ευνοϊκό καθεστώς για τις ασφαλιστικές εισφορές των Νέων Μηχανικών οι οποίοι οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο.
 • Καταργείται η Ειδική Προσαύξηση για τους Μηχανικούς η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του Ασφαλιστικού του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Ο δε υπολογισμός του τρόπου συμμετοχής στις μελλοντικές συντάξεις των μέχρι τώρα καταβληθέντων εισφορών, παραπέμπονται σε Υπουργική Απόφαση, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης!
 • Επανέρχεται ο σοβαρός κίνδυνος, εντός του 2016, της εφαρμογής του Ν. 3986/2011 ο οποίος προέβλεπε υπερβολικές αυξήσεις ασφαλίστρων, (οι δυσμενείς διατάξεις του καταργήθηκαν με το άρθρο 39 του Ν. 4331/2015) όχι μόνο για τις τρέχουσες εισφορές, αλλά και με αναδρομικές χρεώσεις από 01.07.2011 οι οποίες θα οδηγήσουν σε πραγματική απόγνωση τους ασφαλισμένους.
 • Οδηγεί σε σοβαρή μείωση των συντάξιμων αποδοχών των Μηχανικών.
 • Τα αποτελέσματα τυχόν εφαρμογής του σ/ν
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με το υπερβολικό ποσοστό 38,45% επί του φορολογητέου εισοδήματος ενός αυτοαπασχολούμενου, στις οποίες εάν προστεθούν οι επιβαρύνσεις της ισχύουσας φορολογίας, του αφαιρούν το 61% με 65% του εισοδήματός του. Εάν μάλιστα συνυπολογιστούν η προκαταβολή φόρου, ο ΕΝΦΙΑ, κ.λπ. το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 80% του εισοδήματός του. Η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει στην επαγγελματική και οικονομική εξαθλίωση των αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών.
 • Η κατάργηση της ευνοϊκής αντιμετώπισης των Νέων Μηχανικών θα αποτελέσει έναν επιπλέον αποτρεπτικό παράγοντα για την είσοδο των Μηχανικών στο επάγγελμα, η οποία θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση της αναλογίας ασφαλισμένων-συνταξιούχων σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος.
 • Οδηγεί στη σημαντική μείωση της εισπραξιμότητας και μετατρέπει το διαχρονικό πρόβλημα της φοροδιαφυγής σε πρόβλημα εισφοροδιαφυγής, αποδυναμώνοντας έτσι το ασφαλιστικό σύστημα.
 • Επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο η υφιστάμενη κατάσταση της σωρευμένης ύφεσης και της ανεργίας, διαρρηγνύοντας την αλληλεγγύη των γενεών και εν τέλει, την ασφαλιστική πίστη των ασφαλισμένων.
 • Η θέσπιση του Κοινού Μητρώου Εισφορών και Φόρου εισοδήματος θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στους ήδη εξαθλιωμένους 
 • μηχανικούς (αδυναμία έκδοσης φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας σε περίπτωση ύπαρξης χρεών, είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών από ΚΕΑΟ).
 •  Μεθοδολογικά και δομικά προβλήματα του ν/σ
 • Η αρχιτεκτονική του συστήματος που προτείνεται είναι κυρίως κεφαλαιοποιητική-ανταποδοτική και ελάχιστα αναδιανεμητική.
 • Δεν είναι σαφής η αναλογία με την οποία θα συνεισφέρουν τα υφιστάμενα ταμεία και οι κλάδοι στον ΕΦΚΑ, και δεν ορίζεται ο ορίζοντας βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
 • Δεν ορίζεται το αναπτυξιακό και μακροοικονομικό σχέδιο στο οποίο εντάσσεται η πρόταση για το ασφαλιστικό σύστημα.
 • Προτεινόμενες αλλαγές τέτοιου μεγέθους, σε θεμελιακού χαρακτήρα ζητήματα όπως είναι το ασφαλιστικό, πρέπει να συνοδεύονται από τα πλήρη στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα θεσμοθέτησης τους.

Απαιτούνται δηλαδή κατ΄ ελάχιστο αναλογιστικές μελέτες, που θα ποσοτικοποιούν και θα προβλέπουν την εξέλιξη της εφαρμογής, αλλά και τη δυνατότητα και τον τρόπο ενσωμάτωσης των υφιστάμενων ταμείων. Απαιτείται επίσης, η ανάλυση των σημερινών κοινωνικών συνθηκών και η πρόβλεψη των μελλοντικών. Κανένα τέτοιο στοιχείο δεν είδε το φως της δημοσιότητας.
Η πρόταση της κυβέρνησης είναι ισοπεδωτική και υπεραπλουστευμένη, με μόνο στόχο τη μείωση των δαπανών κατά 1,8 δις από το ασφαλιστικό, όπως ορίζει η συμφωνία με τους δανειστές.

 • Θέσεις Εργασίας – Ανάπτυξη - Ασφαλιστικό

Το ασφαλιστικό σύστημα για να είναι βιώσιμο, απαιτεί εργαζόμενους με αρκετό εισόδημα ώστε να μπορούν να καταβάλλουν τις εισφορές, τους φόρους τους και να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. Στην αντίθετη περίπτωση, το σύστημα θα βρίσκεται σε καθοδική δίνη και συνεχώς θα απαιτεί μικρότερες συντάξεις και μεγαλύτερες εισφορές από λιγότερους ασφαλισμένους.
Βασικός παράγοντας για ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα, είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η οποίες προϋποθέτουν συνθήκες ανάπτυξης με προοπτική. Όμως, η προοπτική ανάπτυξης είναι πρακτικά αδύνατη όταν η κυβέρνηση και η κοινωνία είναι αντιμέτωπες.
Η ανάλυση των αριθμών, καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου σ/ν θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη διαβίωση των ασφαλισμένων, ενώ θα έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση των ίδιων των σκοπών του.
Την ίδια στιγμή καταργεί την ασφαλιστική δομή του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, η οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και βιώσιμη.
Η συγκεκριμένη κυβερνητική στάση δεν αντέχει σε κριτική.

Οι δράσεις στις οποίες προχωρεί το Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ, είναι :

 1. Συνεχής ενημέρωση των Μηχανικών και των πολιτών σχετικά με το Ασφαλιστικό από τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης με δελτία τύπου και συνεντεύξεις.
 2. Ενημέρωση των Βουλευτών της Κέρκυρας.
 3. Ανοιχτές Εκδηλώσεις ενημέρωσης των Μηχανικών και τακτική αποστολή πληροφοριακών newsletter.
 4. Οργάνωση των κινητοποιήσεων των Μηχανικών σε συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε και τους Συλλόγους των Μηχανικών.
 5. Συμμετοχή στην Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη 04/02/2016 και σε λοιπές κινητοποιήσεις τοπικά και κεντρικά.
 6. Διεύρυνση της συνεργασίας και του συντονισμού με τους Επιστημονικούς, Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς Φορείς, για κλιμάκωση των δράσεων.
 7. Αποφασίζει ομόφωνα την αποχή των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών μελών του Τμήματος από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016.
 8. Προτείνει το κλείσιμο των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΤΕΕ (αυθαίρετα, ΠΕΑ, ελεγκτές δόμησης) σε περίπτωση που θα κριθεί αναγκαία η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS