Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας και Διατήρησης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς :
  

  • Έχει ως αντικείμενο τους όρους και περιορισμούς δόμησης, τη διατήρηση κτιρίων και συνόλων, θέματα αρχιτεκτονικής, τεχνικές υποδομές, καθορισμό χρήσεων και γενικώς θεμάτων επεμβάσεων τεχνικής φύσεως στην Παλιά Πόλη.
  • Έχει ως αντικείμενο θέματα διατηρητέων οικιστικών συνόλων (παραδοσιακοί οικισμοί κ.λπ.) της υπαίθρου και κτηρίων της νέας Πόλης που παρουσιάζουν ιδιαίτερο  αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.
  • Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, συνεργάζεται με φορείς και αρχές με συναφές αντικείμενο π.χ. ICOMOS, Υπουργείο Πολιτισμού κ.α.
Α/AΑ.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 51728 ΖΟΛΩΤΑ ΑΓΑΘΗ Α.Μ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
2 71977 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Α.Μ ΑΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
3 74724 ΒΕΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Α.Μ ΜΕΛΟΣ
4 134713 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ ΜΕΛΟΣ
5 60001 ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Α.Μ ΜΕΛΟΣ
6 101520 ΚΡΕΜΟΝΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Π.Μ ΜΕΛΟΣ
7 72469 ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤ. Α.Μ ΜΕΛΟΣ
8 89650 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Π.Μ ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ
9   ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Α.Μ ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ
10 104993 ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Μ. ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ
11 81334 ΜΠΙΡΜΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Μ ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ

 Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Ελένη Τσολάκου, Α.Μ.

Η Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Αστικού Σχεδιασμού έχει ως αντικείμενο:

1. Θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και γενικότερα πολεοδομικής οργάνωσης, όρων και περιορισμών δόμησης,
2. Θέματα χρήσεων γης, μεταφοράς συντελεστή δόμησης κ.α.
3. Θέματα τεχνικών υποδομών (δίκτυα, συγκοινωνιακά, παρκινγκ, κλπ.)
4. Θέματα αυθαίρετης δόμησης
5. Θέματα δημόσιων χώρων
6. Θέματα Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών
 
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, συνεργάζεται με φορείς και αρχές που έχουν συναφές αντικείμενο π.χ ΥΠΕΚΑ, ΟΤΑ κλπ.
 
Α/A Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 93788 ΑΠΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Μ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
2 135871 ΒΑΛΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μ.ΧΩΡ. ΑΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
3 116699 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ
4 134025 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΑΡΙΣ Π.Μ. ΜΕΛΟΣ
5 50219 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Μ. ΜΕΛΟΣ
6 139877 ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Μ.ΠΕΡ. ΜΕΛΟΣ
7 133161 ΣΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μ.ΧΩΡ. ΜΕΛΟΣ
8 51427 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ. ΜΕΛΟΣ

 Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Ιωάννης Μεταλληνός, Π.Μ.

Η Μόνιμη Επιτροπή Αναπτυξιακών θεμάτων – Νέων Τεχνολογιών:

  • Μελετά τη σημασία και την αναγκαιότητα έργων και γενικότερων επιλογών αναπτυξιακού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής διοίκησης που αφορούν στον τόπο μας. Επεξεργάζεται θέματα αρμοδιότητας Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενό της. Συνεργάζεται με τους Ο.Τ.Α. για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ή και πραγματεύεται θέματα σχετικά με τους θεσμούς και τις λειτουργίες των υπηρεσιών τους.
  • Συνεισφέρει στην ενημέρωση για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  των αρμόδιων φορέων, των μελών του Τμήματος αλλά και του συνόλου των πολιτών του Νομού.
  • Διερευνά τις δυνατότητες συμμετοχής του Π. Τμήματος σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, κ.λπ), για την  υλοποίηση έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες που ικανοποιούν τους πολίτες, να υπάρχει παράλληλη αναδιοργάνωση των σχετικών διαδικασιών, να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ φορέων, να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα και να γίνεται ορθή χρήση των υποδομών ΤΠΕ.
Α/AΑ.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 60910 ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Η.Μ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
2 107308 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ. & Μ.Η/Υ ΑΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
3 116707 ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ Μ. Οδοπ. ΜΕΛΟΣ
4 78032 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΝΔΡ.ΣΠΥΡ Π. Μ. ΜΕΛΟΣ
5 63639 ΜΠΟΥΑ ΑΜΑΛΙΑ Μ. Παρ.&Διοικ ΜΕΛΟΣ
6 61632 ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
7 102886 ΡΙΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλκ.Μ. ΜΕΛΟΣ
8 88609 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Μ.Μ. ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ
9 127973 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. Μ. ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ
10 105498 ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Μ. & Μ.Η/Υ ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ
11 93529 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Ηλκ. Μ. ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ

 Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Γεώργιος Βούλγαρης, Π.Μ.

Η Μόνιμη Επιτροπή Επιστημονικών Θεμάτων (Πραγματογνωμοσυνών) έχει ως αντικείμενο επιστημονικά θέματα εφαρμογής και κυρίως ασχολείται με τις πραγματογνωμοσύνες. Προτείνει τους πραγματογνώμονες για κάθε αιτούμενη περίπτωση, από την κατάσταση που τηρείται στο Π.Τ. Το κατ’ ειδικότητα αρμόδιο μέλος της Μ.Ε, σε συνεργασία με την Υπηρεσία, ελέγχει τις πραγματογνωμοσύνες ως  προς την τήρηση της τυπικής διαδικασίας εκπόνησής τους.
Ειδικότητες : Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι, Χημικοί-Περιβαλλοντολόγοι.

Α/AΑ.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 59448 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Μ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
2 32155 ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Μ.Μ. ΜΕΛΟΣ
3 29796 ΜΗΤΡΟΠΙΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. ΜΕΛΟΣ
4 39990 ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Τ.Μ ΜΕΛΟΣ
5 60839 ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π. Μ. ΜΕΛΟΣ

 

Υποκατηγορίες

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS