Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΟ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Σ.Χ.Ο.Π α) Ι. Συμιγδαλάς
β) Σ. Κοτσιμπού
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ι.Ν.

α) Ν. Σπίγγος
β) Δ. Λιβάνης

Β/ΘΜΙΑ Ε.Π.Α.Ε. α) Στ. Βουτσελάς
β) Ε. Τσολάκου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ α) Α. Μπαλατσινός
β)
Ο. Γατσούλη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2000-2006 α) Κ. Βλάσσης
β) Ι. Τζανετάκου
ΠΕΡ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ α) Δ. Μέριανος
β) Σπ. Λαβράνος
Π.Ε.ΥΔ. α) Χ. Τσάκας
β) Ι. Τόμπρος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β.Ε.Π.Ε α) Σ. Μπουχάγιαρ
β) Θ. Βραδής
Π.Ε.Ε.Κ.Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ α) Ν. Βεντούρας
β) Ν. Ρώσσης

2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΟ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Σ.Χ.Ο.Π α) Γ. Κουλούρης
β) Α. Ζολώτα
Α/ΘΜΙΑ Ε.Π.Α.Ε α) Ι. Βοντετσιάνος
β) Σπ. Ζερβόπουλος
Ν.Σ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ α) Ι. Βοντετσιάνος
β) Σπ. Ζερβόπουλος
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Α α) Α. Ρίγγας
β) Α.-Σ. Κεφαλλωνίτου
Ν.Ε.Λ.Ε α) Α. Βλάχου
β) Α. Σεφερτζή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ α) Α. Μπαλατσινός
β) Α. Μπελεγρίνος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ Μ.Π.Ε. ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ α) Ι. Αγάθος
β) Δ. Γουδέλης
γ) Β. Στογιάννος
δ) Αικ. Τζαφειροπούλου

3.ΦΟΡΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΟ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Α΄ ΔOY ΚΕΡΚΥΡΑΣ(αντικειμενικές αξίες) α) Κ. Βλάσσης
β) Β. Τρίαντος
ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΣΜΕΔΕ α) Ν. Παπαβλασόπουλος
β) Γ. Μουρμούρης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ α) Κ. Βλάσσης
β) Ν. Σπίγγος
ΑΓΡΟΚ Α.ΕΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER N. Tρίαντος
Δ.Σ ΑΓΡΟΚ Α.Ε Ν. Τρίαντος

4. ΔΗΜΟΙ

ΟΡΓΑΝΟ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Δ.Σ. Α.Ν.Ε.Δ.Κ α) Σ. Κορωνάκης
β) Δ. Γουδέλης
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ α) Κ. Αλαμάνος
β) Θ. Σούλος
Δ.Σ. Ε.Τ.Ε.Δ.Κ α) Χρ. Κεφαλλωνίτης
β) Γ. Σκλαβούνος
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ α) Φ. Μπατάς
β) Ν. Τρύφωνας
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ α) Κ. Γαστεράτος
β) Κ. Ασπιώτης
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ α) Α. Λαβράνος
β) Ι. Αυθίνος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ α) Α. Ρίγγας
β) Ν. Τρίαντος

5. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση Έργων
α) Χ. Κεφαλλωνίτης
β) Χ. Μοναστηριώτης
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΔΕΥΑΚ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
α) Μ. Παπαναστασίου-Μεμή
β) Ν. Βελλιανίτης
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Επιτροπή Αξιολόγησης για Ανάθεση του Έργου
«Αποκατάσταση χωματερών του Δήμου Κερκυραίων»
α) Μ. Αρμενιάκου
β) Ι. Μεταλληνός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση Έργων
α) Μ. Γισδάκης
β) Δ. Μπαλατσινός
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μελέτη και κατασκευή του κτιρίου του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας
α) Κ. Βλάσσης
β) Μ. Πανδής
ΔΗΜΟΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11-Β
α) Ν. Κεφαλληνός
β) Σπ. Τζώρας
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Αγίου Ματθαίου
α) Χ. Μοναστηριώτης
β) Κ. Αγιοβλασίτης
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βελτίωση επαρχιακής οδού Λιβάδι Ρόπα
α) Λ. Αγάθος
β) Ν. Βερβιτσιώτης
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σχολικό Κέντρο Δ. Φαιάκων
α) Κ. Σκούρτης
β) Σ. Κορωνάκης
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών
α) Κ. Σκούρτης
β) Ειρ. Αρβανιτάκη
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
Αποχέτευση Νότιας Κέρκυρας- Τμήμα Β΄: Αποχέτευση Κοινότητας Χλοματιανών – Α΄ Φάση: Τμήμα Κάτω Μεσογγής
α) Κ. Αλαμάνος
β) Ο. Γατσούλη
ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
Αποχέτευση Λυμάτων Περάματος - Τσάκι Μπενιτσών
α) Α. Λαβράνος
β) Κ. Αλαμάνος
ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ11Β΄, στο Αθλητικό Κέντρο Καστελλάνων
α) Σπ. Κορωνάκης
β) Μ. Πανδής
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αξιολόγηση Συμβούλου- Υπεύθυνου του έργου «Δημιουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας»
α) Ε. Αρβανιτάκη
β) Α. Λαβράνος

 

6. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ
Εκπόνηση μελέτης ΒΙΟ.ΚΑ
α) Κ. Αλαμάνος
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας
α) Μ Αρμενιάκου
β) Γ. Σταυρίδης
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παράκαμψη Κάβου
α) Α.Ρουβάς
β) Μ. Παπαβλασοπούλου
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παράκαμψη Ύψου
α) Στ. Μπολέτσης
β) Ι. Μεταλληνός
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τουριστικό καταφύγιο Παξών
α) Α. Χειρδάρης
β) Ε. Κάντας
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επαρχιακό δίκτυο Πυργί - Αχαράβη
α) Α. Κυριάκης
β) Α. Μυρίλλας
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βελτίωση υποδομών αλιευτικών καταφυγίων
α) Α. Σπιτιέρης
β) Μ. Χαλικιόπουλος
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Αρκαδάδων – Αγίου Γεωργίου μετά προσβάσεων
α) Α. Πανδής
β) Λ. Αγάθος
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύνταξη κτηματολογικού διαγράμματος & πίνακα για τη διαπλάτυνση των οδών Βελονάδες - Προβατού
α) Ν. Τρύφωνας
β) Χρ. Κεφαλλωνίτης
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τοπογραφική Αποτύπωση Τάφρου Κοτσέλα
α) Μ. Πανδής
β) Λ. Αγάθος
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αποτύπωση Ευρύτερης περιοχής για την κατασκευή Λυρικού Θεάτρου
α) Μ. Πανδής
β) Λ. Αγάθος
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κατασκευή Νέας Γέφυρας Προβατού
α) Ν. Τρύφωνας
β) Χρ. Κεφαλλωνίτης
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στατική Ενίσχυση Γέφυρας Ποταμού
α) Σ. Αντίοχος
β) Σ. Κορωνάκης
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βελτίωση Οδού Λιβάδι Ρόπα
α) Θ. Σούλος
β) Σ. Κορωνάκης
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Κτιρίων
α) Ι. Αγάθος
β) Μ. Γισδάκης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜ/ΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε
Ανέγερση Λυρικού Θεάτρου Κέρκυρας
α) Μ. Μητροπία
β) Α. Κεφαλλωνίτου
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ
Σχέδιο Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλεως Δήμου Εσπερίων
α) Σ. Κοτσιμπού
β) Θ. Δεμπόνος
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μελέτη 4ου Λυκείου Ν. Κέρκυρας
α) Π. Κουρσάρης
β) Λ. Αγάθος
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αξιολόγηση και επεξεργασία λυμάτων του Δήμου Αγίου Γεωργίου
α) Ν. Τρίαντος
β) Α. Λαβράνος
 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας γέφυρας Ποταμού
α) Μ. Αρμενιάκου
β) Λ. Αγάθος
 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΧΩΠΟΠΕ
Εκπόνηση Υδρογεωτεχνικής Μελέτης περιοχής επέκτασης Π.Ε Μαντουκιού
α) Γ. Αρμένης
β) Α. Λαβράνος
 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΧΩΠΟΠΕ
Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Χωροθέτησης Δραστηριοτήτων στον Ν. Κέρκυρας
α) Ε. Αρβανιτάκη
β) Α. Κουρτελέση
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.
Αναθεώρηση του προγράμματος Ο.Ε.Κ., επέκταση, ενημέρωση Κτηματολογίου, Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. Γειτονιάς Δήμου Κοτσέλα, Δήμου Κερκυραίων 
α) Ν. Τρίαντος
β) Ι. Μεταλληνός
 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.
Διόρθωση Πολεοδομικής Μελέτης Αγίου Σπυρίδωνα, επικαιροποίηση, ενημέρωση Κτηματολογίου
α) Κ. Αλαμάνος
β) Μ. Αρμενιάκου
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γεωλογική καταλληλότητα για τις νέες περιοχές που εντάσσονται πέραν του παλαιού σχεδίου πόλεως της Κέρκυρας»
α) Α. Λαβράνος
β) Γ. Αρμένης
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS