Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Εξεταστική Επιτροπή του τμήματος Τεχνικών Επαγγελμάτων της Δνσης Ανάπτυξης της ΠΙΝ α) Α. Λαβράνος
β) Γ. Ασωνίτης
Εξεταστική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 α) Δ. Δαλαβούρας 
β) Π. Ιωαννίδης
Επιτροπή Διαβούλευσης της ΠΙΝ α) Σπ. Θεοδόση 
β) Α. Σκιαδόπουλος
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 α) Ν. Τρίαντος
β) Στ. Τραυλός
Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων του αρ. 15 του Ν. 4013/2011 α) Κ. Σκούρτης
β) Α. Αλέγρης
Επιτροπή Ειδικών για την Προστασία του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Κέρκυρας α) Κ. Αλαμάνος 
β) Γ. Σκλαβούνος
Επιτροπή Ελέγχου επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών α) Ι. Θύμης
β) Ν. Πουλιάσης
Ομάδα για την Ενέργεια α) Κ. Αλαμάνος
Όργανο ελέγχου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του αρ. 11 του Ν.3982/11 α) Ν. Κεφαλληνός 
β) Γ. Σταυρίδης
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης α) Σπ. Θεοδόση 
β) Αλ. Σκιαδόπουλος
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης α) Ε. Τσολάκου
β) Ν. Ρώσσης
Συμβουλευτική ομάδα για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό α) Μ. Πανδής
β) Ε. Βάλμη
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας α) Χρ. Κεφαλλωνίτης
β) Γ. Βούλγαρης
Δνση Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας (έλεγχος ανελκυστήρων για την περίπτωση ατυχήματος) α) Ν. Κεφαλληνός 
β) Στ. Πανδής

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS