Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Κέρκυρας

α) Α. Ζολώτα, τακτικό μέλος 

β) Α. Κουρσάρη, αναπληρωματικό μέλος

γ) Τ. Κασταμονίτη, τακτικό μέλος

δ) Σ. Λινάρδος, αναπληρωματικό μέλος

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α'

α) Α. Μακρής, τακτικό μέλος

β) Α. Κουλούρης, αναπληρωματικό μέλος

γ) Σ. Κοτσιμπού, τακτικό μέλος

δ) Λ. Βεντούρα, αναπληρωματικό μέλος

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β'

α) Γ. Αρμένης, τακτικό μέλος

β) Ε. Κρεμμόνας, αναπληρωματικό μέλος

γ) Π.-Μ. Μπολοβίνος, τακτικό μέλος

δ) Δ. Απέργης, αναπληρωματικό μέλος

Επιτροπή ορίων όχθης, παλαιάς όχθης, παρόχθιας και αμμοληψίας α) Π. Χαλμούκης, τακτικό μέλος
β) Ν. Άνθης, αναπληρωματικό μέλος
Επιτροπή πρόχειρων κατασκευών για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4014/11 α) Ν. Τρύφωνας 
β) Σ. Λινάρδος
Επιτροπή Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών (άρθρο 7 του Π.Δ./13.04.1929)  α) Ν. Πουλιάσης
β) Στ. Μπιρμπίλης

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS