Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Επιτροπή Παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας

α) Ν. Τρίαντος
β) Ε. Παπαδοπούλου 

γ) Ε. Τσολάκου
β) Μ. Κουλούρης 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ α) Κ. Αλαμάνος 
β) Ν. Πολύζος
Επιτροπή Διαβούλευσης α)Γ. Βούλγαρης 
β)Ερ. Κρεμμόνας
Ομάδα Εργασίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας/ Σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας α) Σπ. Ζερβόπουλος 
β) Ερ. Κρεμμόνας

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS