Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1991-1994

Εκλογές 16/12/1990

A/A A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 26082 Σπίγγος Νικόλαος Αγρ. Τοπ. Μηχ. Πρόεδρος
2 41156 Φαναριώτης Γεώργιος Μηχ/γος Μηχ. Αντιπρόεδρος
3 13536 Ασωνίτης Αντώνιος Πολιτ. Μηχ. Γεν. Γραμματ.
4 27955 Αγάθος Ιωάννης Πολιτ. Μηχ. Μέλος
5 10803 Αργυρός Ιωάννης Πολιτ. Μηχ. Μέλος
6 15363 Αρμένης Ευάγγελος Αρχιτ. Μηχ. Μέλος
7 10298 Βλάσσης Κων/νος Πολιτ. Μηχ. Μέλος
8 19353 Βραδής Μιχάλης Πολιτ. Μηχ. Μέλος
9 32155 Γουδέλης Δαμιανός Μηχ/γος Μηχ. Μέλος
10 36434 Γραίκα Αικατερίνη Πολιτ. Μηχ. Μέλος
11 45039 Τσάκας Δραγανίγος Σπύρος Αρχιτ. Μηχ. Μέλος
12 7626 Ζερβός Σπυρίδων * Πολιτ. Μηχ. Μέλος
13 7351 Καρδάκης Πέτρος Πολιτ. Μηχ. Μέλος
14 19353 Κεφαλλωνίτης Χρήστος Πολιτ. Μηχ. Μέλος
15 25661 Κορακιανίτου Αγγελική Αρχιτ. Μηχ. Μέλος
16 36877 Κουρή Ελένη Αρχιτ. Μηχ. Μέλος
17 23500 Κουρσάρης Παύλος Ηλ/γος Μηχ. Μέλος
18 36699 Κουρτελέση Αρετή Αρχιτ. Μηχ. Μέλος
19 13453 Λινάρδος Αθανάσιος ** Πολιτ. Μηχ. Μέλος
20 38912 Μπερδούσης Φίλιππος Πολιτ. Μηχ. Μέλος
21 24077 Πανδής Ανδρέας Αγρ. Τοπ. Μηχ. Μέλος
22 33733 Παγιατάκης Σπυρίδων Αγρ. Τοπ. Μηχ. Μέλος
23 26635 Ρίγγας Αρσένης Αρχιτ. Μηχ. Μέλος
24 36233 Τρεπεκλής Ιωάννης *** Αρχιτ. Μηχ. Μέλος Μέλος
25 27173 Τσάκας Χριστόδουλος Μηχ/γος Μηχ. Μέλος
 

Παρατηρήσεις

* Ο Ζερβός Σπ. αντικατέστησε τον Δουκάκη Σπυρίδωνα [ Πράξη Ανακήρυξης 241 /08-10-1992].
** Ο Λινάρδος Α. αντικατέστησε τον Φούφα Ιωάννη, που εξέλιπε [Πράξη Ανακήρυξης στις 22-01-1992].
*** Ο Τρεπεκλής Ι. αντικατέστησε τον Βεντούρα Σπυρίδωνα [Πράξη Ανακήρυξης στις 08-07-1993].


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS