Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ενημερωθείτε για τη δράση του συλλόγου μέσα από την ιστοσελίδα του:

http://corfuarchitects.gr


Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1988 από Αρχιτέκτονες που ζουν και εργάζονται στην Κέρκυρα. Μέλη του μπορούν να γίνουν διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών.

Περισσότερα...

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας αποτελεί παράρτημα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) και δημιουργήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2694/1.3.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΜΕ. 

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 10ης Μάιου 2012, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας τ.τ. Κέρκυρας, την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2012, όπου και συγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία διάρκειας δύο ετών (2012-2014).

Περισσότερα...

Ενημερωθείτε για τη δράση του συλλόγου μέσα από την ιστοσελίδα του:

psdmh-kerk.gr


Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας,  ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί παράρτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων.

Σκοπός του  Συλλόγου, που αριθμεί 85 μέλη, είναι: 

  1. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του.  
  2. Η δημιουργία και καλλιέργεια του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.  
  3. Η ανάπτυξη, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου.  
  4. Η παροχή οποιασδήποτε στήριξης στα μέλη του και  
  5. Η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, ομοίους ή παρομοίους συλλόγους - σωματεία ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας εντός ή εκτός Κερκύρας, Ελληνικά, Αλλοδαπά ή Διεθνή, προς επίλυση κοινών προβλημάτων.
Περισσότερα...

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) είναι το Β' βάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των 10.300 περίπου Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων μόνιμων και συμβασιούχων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμίδας (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμίδας (Δήμους και Κοινότητες) και συγκροτείται από 17 Α' βάθμιες Ενώσεις που καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.
Το τμήμα της που εδρεύει στην Κέρκυρα ανήκει στην πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. της Περιφέρειας Ηπείρου- Κερκύρας- Λευκάδας, που εδρεύει στα Γιάννενα.

Περισσότερα...

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΠΕΔΜΕΔΕ, Τμήματος Κέρκυρας, αποτελείται από πέντε μέλη και είναι οι εξής:

Περισσότερα...
Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS