Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στην Πράξη "ΛΑΕΡΤΗΣ" που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Συμπληρώστε την αίτηση για την εγγραφή σας στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ

Εγγραφή

Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Συμπληρώστε την αίτηση στη φόρμα εγγραφής για το Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Εγγραφή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΚ/ΤΕΕ

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

Περισσότερα

Οικισμοί Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2013

 

Αγαπητοί μας συνάδελφοι,

Με την λήξη της θητείας της παρούσας διοίκησης του τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, που ολοκληρώνεται με την εκλογική διαδικασία στις 24-11-2013, σας οφείλουμε έναν συγκεντρωτικό απολογισμό των δραστηριοτήτων μας. Ανοίγοντας το κείμενο που ακολουθεί, έχετε την δυνατότητα να κρίνετε όσα πραγματοποιήθηκαν και να σημειώσετε αυτά που κατά την γνώμη σας μπορούσαν να προστεθούν. Αυτό θα αποτελέσει την καλλίτερη πυξίδα για την νέα διοίκηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γ. Σπίγγος

 

 

Αγαπητοί μας  Συνάδελφοι,

 

Στις 24 Νοέμβρη του 2013 τελειώνει η θητεία της παρούσας Δ.Ε. του τμήματός μας.

Όπως καθιερώθηκε στα προηγούμενα χρόνια, σας παρέχουμε έναν σύντομο απολογισμό της δραστηριότητάς μας για να κρίνετε όσα έγιναν και να σημειώσετε κατά την άποψή σας όσα δεν πραγματοποιήθηκαν. Σημειώνουμε πάντως ότι παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε το ΤΕΕ το τελευταίο διάστημα, οι βασικές υποδομές που δημιουργήσαμε από την ίδρυση του τμήματός μας σε συνδυασμό με την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της Δ.Ε., και την πολύ καλή επίσης λειτουργία της Υπηρεσίας μας, βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν έτσι ώστε να παραδοθεί στη νέα διοίκηση μια στέρεα βάση για το ξεκίνημά της.

Με την έναρξη επίσης της θητείας της παρούσας Δ.Ε. προσπαθήσαμε να ενημερώνεστε πολύ περιληπτικά ανά μήνα και συνολικά για τα βασικά θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε.

Ξεκινήσαμε  την πρώτη, από τις ογδόντα τέσσερις (84) μέχρι σήμερα συνεδριάσεις στις 8-6-2010, με την εξής  σύνθεσή:

 

Πρόεδρος : Σπίγγος Νίκος

Αντιπρόεδρος: Τρίαντος Νίκος

Γ. Γραμματέας: Θύμης Γιάννης

Μέλη: Κοσκινάς Άγγελος, Κοτσιμπού Σοφία, Παπαναστασίου Μαρία, Ρίγγας Αρσένης, Σκλαβούνος Γεράσιμος και Σκούρτης Κώστας (η Μαρία Παπαναστασίου αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Αθανάσιο Μακρή λόγω συνταξιοδότησης).

 

 

Δραστηριότητες (2010):

1. Πραγματοποίηση σεμιναρίου για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις με τη συμμετοχή 70 περίπου συναδέλφων (απόφαση της προηγούμενης Δ.Ε.).

2. Παράδοση στον σύλλογο Ελαιοτριβέων Κέρκυρας του πορίσματος Ομάδας εργασίας του τμήματός μας για την αξιολόγηση των προτάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων τους (απόφαση της προηγούμενης Δ.Ε.).

3. Πραγματοποίηση διημερίδας για την βιομηχανική κληρονομιά των Ιόνιων Νησιών σε συνεργασία με το τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για την διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς  (TICCIH) (στην οργ.επιτρ. ήταν ο Α. Ρίγγας με απόφαση της προηγούμενης Δ.Ε.).

4. Στάλθηκε προς το ΥΠΠΟ και το Δημ.Συμβ. Κερκυραίων κοινό ψήφισμα για την συνολική διατήρηση της Σαπωνοποιίας Πατούνη.

5. Αποφασίστηκε παρέμβαση στον Υφυπουργό Τουρισμού κ.Νικητιάδη για επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τους Μηχανικούς σε σχέση με τον Ε.Ο.Τ..

6. Αποφασίστηκε να εξετασθεί η δυνατότητα χωριστής και έντονης παρέμβασης του Τμήματός μας για το Ασφαλιστικό.

7. Αποφασίστηκε η εισήγηση της Δ.Ε. προς την Αντιπροσωπεία για τον καθορισμό των μονίμων επιτροπών του τμήματος να περιλαμβάνει τις παρακάτω:

Α.   Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης

Β.   Παλιάς Πόλης, Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Πολιτισμού

Γ.   Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Δ.   Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Ε.   Επιστημονικών θεμάτων (Πραγματογνωμοσυνών)

ΣΤ. Επαγγελματικών Θεμάτων

Ζ.    Θεμάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

8. Όλες οι επιτροπές προτάθηκε να είναι αυστηρά 5μελείς με δύο αναπληρωτές.

9. Αποφασίστηκε να γίνει έγγραφη παρέμβαση προς την Ν.Α., με παρατηρήσεις για την προκήρυξη μελετών με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3316/05.

10. Αποφασίστηκε να εκφραστεί δημόσια η δυσαρέσκεια του ΤΚ/ΤΕΕ για όσα δεν έγιναν από την 27-6-2007 (είχαν περάσει τρία χρόνια), ημερομηνία που η παλιά μας πόλη εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

11. Εγκρίθηκε, η σύσταση Ο.Ε. για την καταγραφή των Πολεοδομικών και Χωροταξικών μελετών που έχουν εκπονηθεί σε επίπεδο Κέρκυρας (εισηγητής Μ. Πανδής).

12. Εγκρίθηκε η σύσταση Ο.Ε. για την καταγραφή των Μνημείων της Κέρκυρας που ανήκουν στη Βιομηχανική της Κληρονομιά (εισηγητής Ν. Σπίγγος).

13. Αποφασίστηκε να γίνει έγγραφη παρέμβαση προς όλους τους αρμόδιους για θέματα ποιότητας κατασκευής των Δημοσίων Έργων (εισηγητές Ν.Τρίαντος-Γ. Σκλαβούνος)

14. Εγκρίθηκε αρχικά η συνδιοργάνωση με το Παράρτημα Κέρκυρας της Μαθηματικής Εταιρείας, ομιλίας του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Σ. Αργυρού, μετά από προφορική πρόταση που κατατέθηκε στον Πρόεδρο του ΤΚ/ΤΕΕ.

15. Εγκρίθηκε έγγραφη απάντηση προς την παράταξη της Αριστερής Πρωτοβουλίας σχετική με το από 12/5/2010 δικό της έγγραφο.

16. Εγκρίθηκε αρχικά να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης στη Κέρκυρα σχολής «παραδοσιακών τεχνών» μετά από εισήγηση της Αρχιτ. Μηχανικού και πρώην Γ.Γ. της Δ.Ε. του τμήματός μας  Έλενας Κουρή.

17. Εγκρίθηκε η συνέχιση του έργου της Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των Μνημείων στο Νομό της Κέρκυρας και η συμπλήρωσή της με έναν ακόμη Αρχιτέκτονα προκειμένου να επιταχυνθεί η εκπόνησή του με τελικό στόχο την διευκόλυνση των συναδέλφων και την ελαχιστοποίηση του μεγέθους της γραφειοκρατίας (η Ο.Ε. είχε συσταθεί με απόφαση της προηγούμενης Δ.Ε.).

18. Αποφασίστηκαν οι όροι και η δημοσίευση της προκήρυξης στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ της Ο.Ε. για την καταγραφή των Μνημείων της Βιομηχανικής κληρονομιάς της Κέρκυρας.

19. Εγκρίθηκε η βελτίωση του C/D που είχε παραχθεί με απόφαση προηγούμενης Δ.Ε. για τους όρους δόμησης και αρτιότητας στην Κέρκυρα , ώστε να είναι χρηστικό  και τα στοιχεία να είναι προσβάσιμα και μέσω του δυκτιακού μας τόπου (πρόταση του μέλους της Αντιπροσωπείας Ειρήνης Αρβανιτάκη).

20. Εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής από τους Προέδρους των τοπικών κλαδικών συλλόγων, για την σύνταξη τιμολογίων ελάχιστης αποζημίωσης μηχανικών για τις εργασίες τους που είναι εκτός του καθιερωμένου συστήματος (πρόταση του μέλους της Αντιπροσωπείας Ειρήνης Αρβανιτάκη).

21. Αποφασίστηκε αρχικά η συμμετοχή του τμήματός μας σε πρόγραμμα Ελλάδας-Ιταλίας που αφορά στα οδικά ατυχήματα με καταγραφή τους, επεξεργασία και ανάλυση των αιτίων και των συνθηκών και επισήμανση των συμπερασμάτων στον υπεύθυνο για την οδό φορέα. Από Ελληνικής πλευράς συνεργάτες θα ήταν η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

22. Συζητήθηκε το μεγάλο ζήτημα που δημιουργείται γενικά για την εύρυθμη λειτουργία του Τ.Ε.Ε. και των Περιφερειακών του τμημάτων με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.3833/Μάρτιος 2010 «Περί προστασίας της Εθνικής Οικονομίας…..».

23. Αποφασίστηκε η άμεση διερεύνηση των προβλημάτων που συνεχώς δημιουργούνται στην άσκηση της δραστηριότητας των Μηχανικών από το Υπουργείο Πολιτισμού και η έντονη παρέμβαση του τμήματός μας για την επίλυσή τους.

24. Συζητήθηκε με εισήγηση του Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας Σπύρου Κορωνάκη, ο προτεινόμενος από τον ίδιο κανονισμός λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Κερκυραίων. Οι παρατηρήσεις των μελών της Δ.Ε. θα παρουσιάζονταν στη συγκέντρωση που οργανώσαμε σε συνεννόηση με τα προεδρία των κλαδικών συλλόγων.

25. Αποφασίστηκε να ξεκινήσουμε τις ενέργειες για την δημιουργία τράπεζας αίματος από τα μέλη του τμήματός μας (πρόταση της Αρχ. Μηχ. Ε. Κουρή).

26. Αποφασίστηκε η σύνθεση των μονίμων επιτροπών του τμήματος με την συμμετοχή αρκετών νέων συναδέλφων και δημοσιοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας μας.

27. Μετά από διερεύνηση του Προϊσταμένου  του τμήματος Ν. Ελύτη, καθορίστηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες  για την δημιουργία κανονισμού για το ξεκίνημα της Τράπεζας αίματος.

28. Αποφασίστηκε να επισκεφθεί κλιμάκιο της Δ.Ε. μας τη νησίδα Βίδο όπου πραγματοποιούνταν εκδηλώσεις με τη συμμετοχή Αρχιτεκτόνων από άλλες χώρες με τίτλο «Ιδανική πόλη: η πόλη των φιλοσόφων».

29. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για  υπόθεση που απασχόλησε έντονα τον συνάδελφο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ν. Τρύφωνα.

30. Πραγματοποιήθηκε τις παραμονές των διακοπών των Χριστουγέννων 2010 η βράβευση των νέων της Κέρκυρας που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πολυτεχνεία και της Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας.

31. Εγκρίθηκε η συμμετοχή του τμήματος στην επιτροπή για τη συγκέντρωση των αρχείων του Ιωάννη Καποδίστρια.

32. Αποφασίστηκε η περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος για την εγκατάσταση Αιολικού πάρκου στον Παντοκράτορα.

33. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο προς το κεντρικό Τ.Ε.Ε., για τα κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων με διερεύνηση του Ν.3839/2010 από την μόνιμη επιτροπή επαγγελματικών θεμάτων του τμήματος (υπ. Γ. Σκλαβούνος).

34. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η παρέμβαση μετά την διερεύνηση από την μόνιμη επιτροπή επαγγελματικών θεμάτων του τμήματος, για τις ειδικότητες των Μηχανικών που θα στελεχώσουν τον οργανισμό της Περιφέρειας του Ιονίου(υπ. Γ. Σκλαβούνος).

35. Εγκρίθηκε ο κανονισμός για την Τράπεζα Αίματος

36. Αποφασίστηκε να συζητηθεί στην μόνιμη επιτροπή για την Παλιά Πόλη το θέμα της καταγραφής των μορφολογικών στοιχείων των κτιρίων και άλλων σχετικών ζητημάτων της αντίστοιχης ομάδας εργασίας του τμήματος (υπ. Α. Ρίγγας)

37. Συζητήθηκε το θέμα των στοιχείων των βιομηχανικών κτιρίων που πρέπει να καταγραφούν από την αντίστοιχη ομάδα εργασίας ( υπ. Α. Ρίγγας).

38. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για τα θέματα που συζητήθηκαν στην κοινή σύσκεψη των Προέδρων των Π.Τ. με τον Πρόεδρο της κεντρικής Δ.Ε. Χρήστο Σπίρτζη και  τα οποία αφορούσαν κυρίως στα οικονομικά θέματα, στην λειτουργία του Τ.Ε.Ε. και στον ΚΕΝΑΚ.

39. Αποφασίστηκε να συμμετάσχουν σε διήμερο σεμινάριο εκπαιδευτών του κεντρικού Τ.Ε.Ε., για τα γραφειοκρατικά θέματα που αφορούν στους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές, οι συνάδελφοι Ε. Τσολάκου και Ν.Τρίαντος.

40. Αποφασίστηκε να ζητηθεί να προσμετρηθούν οι ώρες που παρακολούθησαν οι συνάδελφοί μας στο σεμινάριο που πραγματοποιήσαμε για την εξοικονόμηση ενέργειας  σε αυτές που θα απαιτηθούν εν τέλει για τους οριστικούς ενεργειακούς επιθεωρητές και να αφαιρεθούν από το σύνολο.

41. Συζητήθηκαν  εκτενώς τα θέματα που αφορούν στον ΚΕΝΑΚ και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί.

42. Αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση, εφόσον χρειαστεί, για τα ζητήματα που θίγονται από το τοπικό παράρτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ και τα οποία αφορούν στο σχέδιο οργανισμού της Αυτοδιοικούμενης Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.

43. Μετά από εισήγηση της Μ.Ε. επαγγελματικών θεμάτων (επιμ. Α. Ζολώτα) αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση στο κεντρικό ΤΕΕ, με κοινοποίηση στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών και στο Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποιήσεις που επιβάλλεται να γίνουν στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον οργανισμό της Π.Ι.Ν..

44. Ανακοινώθηκαν από τους υπεύθυνους της Δ.Ε. οι συγκροτήσεις και τα ονόματα των επιμελητών των Μ.Ε. του τμήματος:

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης: Ν. Ρώσσης

Παλιάς Πόλης, Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Πολιτισμού: Κ. Λούμπος

Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Γ. Βούλγαρης

Περιβάλλοντος και Οικολογίας: Σ. Αρβανιτάκη

Επιστημονικών θεμάτων (Πραγματογνωμοσυνών): Δ. Γουδέλης

Επαγγελματικών Θεμάτων: Α. Ζολώτα

Θεμάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Δ. Ρίγγας

45. Αποφασίστηκε η χορήγηση τριών τύπων βεβαιώσεων  στους συναδέλφους που παρακολούθησαν τα σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρήσεων.

46. Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Ν. Τρίαντος, ενημέρωσε για όσα συζητήθηκαν στην σύσκεψη των Προέδρων του ΤΕΕ στις 22/10/2010 στην Αθήνα και που αφορούσαν κυρίως στην φημολογούμενη κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών των Μηχανικών και στον ΚΕΝΑΚ.

47. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Ν. Σπίγγος ενημέρωσε για όσα συζητήθηκαν στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών με την παρουσία της Γ.Γ. του ΥΠΠΟ κ. Λίνας Μενδώνη. Αποφασίστηκε τη σχετική εισήγηση προς την Δ.Ε. να επιμεληθεί η Μόνιμη Επιτροπή Παλιάς Πόλης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

48. Αποφασίστηκε να σταλεί έγγραφο προς την μόνιμη επιτροπή επαγγελματικών θεμάτων του κεντρικού ΤΕΕ, στην οποία θα τονίζεται μεταξύ των άλλων, η προτεραιότητα που θα πρέπει να έχουν για την επιλογή της θέσης Προϊσταμένου των διαφόρων Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα οι Μηχανικοί Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε σχέση με αυτούς της Τεχνολογικής και η αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες για το σημαντικό αυτό θέμα.

49. Συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για την καταγραφή των Μνημείων Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Κέρκυρας.

50. Ορίστηκε εκπρόσωπος του τμήματός μας στην Μικτή Επιτροπή Ελέγχου Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Ν. Κέρκυρας ο Πολ. Μηχ. Ζωχιός Γρηγόρης με αναπληρωτή του τον Πολ. Μηχ. Κρεμόνα Ερρίκο.

51. Αποφασίστηκε να παρακολουθήσει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Αρχιτεκτόνων ( Μάρτιος 2011) ένας εκπρόσωπος της Δ.Ε. του τμήματός μας.

52. Εγκρίθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα δαπανών που έχουν καταβάλει τα μέλη μας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προμήθεια φαρμάκων.

53. Αποφασίστηκε η επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ για την επάρκεια της φωτογραφικής αποτύπωσης στις περιπτώσεις μικρής σημασίας παρεμβάσεων ( χρωματισμοί κλπ.) στα κτίρια της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, όπως συμφωνήθηκε στην συνάντηση με την Γ.Γ. κ. Μενδώνη.

54. Εγκρίθηκε να συζητηθεί στη Μ.Ε. επαγγελματικών θεμάτων το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την παροχή υπηρεσιών Μηχανικού από τις Τράπεζες. (Υπ. Γ.Σκλαβούνος).

55. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που παρουσιάζονταν τότε στην εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και αποφασίστηκε να σταλεί έγγραφο στο ΤΕΕ, να διερευνηθεί η δυνατότητα ουσιαστικής ενημερωτικής συγκέντρωσης των μελών μας  και η δυνατότητα συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την διεξαγωγή των σεμιναρίων Πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

56. Ανακοινώθηκε στα μέλη της Δ.Ε. η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα δαπανών που έχουν καταβάλει τα μέλη μας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προμήθεια φαρμάκων.

57. Εγκρίθηκε η αποστολή εγγράφου προς τον Υπουργό Περιφερειακής  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, για την επίσπευση των διαδικασιών καταβολής των αμοιβών για τις εκτελέσεις των έργων και τις εκπονήσεις των μελετών.

58. Κρίθηκε θετική η πρωτοβουλία του ΟΚΧΕ για την δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

59. Αποφασίστηκε η διοργάνωση εκδήλωσης σχετικής με τον κώδικα αμοιβών με προσκαλεσμένο τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη. Επίσης να αποσταλεί στους βουλευτές Κέρκυρας και στα κόμματα η απόφαση της  κεντρικής Δ.Ε. για το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού.

60. Αποφασίστηκε η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τον ΚΕΝΑΚ στις 1,4 και 8/12/2010 στην αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματός μας.

61. Εγκρίθηκε ο τρόπος συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ για την φωτογραφική αποτύπωση των όψεων των κτιρίων στην παλιά πόλη της Κέρκυρας για τις περιπτώσεις ήσσονος σημασίας επεμβάσεων.

62. Εγκρίθηκε από την Δ.Ε. ο προϋπολογισμός των βασικών δράσεων του τμήματος για το έτος 2011, που αφορά στην συμμετοχή μας στον διαθεσμικό-διεπιστημονικό φορέα διαχείρισης για την παλιά πόλη της Κέρκυρας, στην υλοποίηση του προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ, στην διοργάνωση σεμιναρίων, στην οργάνωση συνεδρίων, στο κτιριακό πρόγραμμα και σε άλλες δραστηριότητες.

63. Παρουσιάστηκε στην Δ.Ε. από τον Αντιπρόεδρο Ν.Τρίαντο, η εισήγηση προς την Αντιπροσωπεία μας για την ποιότητα και την παραγωγή των Δημοσίων Έργων.

64. Ορίστηκαν σαν εκπρόσωποι του τμήματός μας στην τοπική εποπτεύουσα επιτροπή του Ε.Τ.Α.Α. (κλάδος Μηχανικών), οι Γερ. Σκλαβούνος και Δ. Ρίγγας.

65. Εγκρίθηκαν μετά από εισήγηση της μόνιμης επιτροπής για την παλιά πόλη και την πολιτιστική κληρονομιά οι βασικές θέσεις του τμήματος που θα σταλούν στο ΥΠΠΟ και αφορούν στη σύσταση του φορέα διαχείρισης.

66. Συζητήθηκαν οι θέσεις του κεντρικού ΤΕΕ σχετικά με την «προσπάθεια» του ΣΕΒ να καταργηθεί ο κώδικας αμοιβών των Μηχανικών και το σύνολο των ενεργειών μας για την αποτροπή αυτών των επιδιώξεων.

67. Παρουσιάστηκαν από τον Γιώργο Βούλγαρη, επιμελητή της μόνιμης επιτροπής  Χωροταξίας και Πολεοδομίας του τμήματός μας, οι θέσεις για την κατασκευή αιολικού πάρκου στο όρος Παντοκράτορας. Αποφασίστηκε με μέριμνα του Αντιπροέδρου του τμήματος Ν. Τρίαντου, να  διατυπωθεί κείμενο με τις γενικότερες θέσεις μας για το σημαντικό αυτό ζήτημα.

68. Αποφασίστηκε να αποσταλεί έγγραφο διαμαρτυρίας προς την Προϊσταμένη της 21ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι συνάδελφοι Μηχανικοί όταν συναλλάσσονται  με την συγκεκριμένη Υπηρεσία. Αυτό προκύπτει από τα συνεχή παράπονα των οποίων γινόμαστε δέκτες με μεγάλη συχνότητα.

69. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο για όσα συζητήθηκαν στην  σύσκεψη των ομολόγων του των Περιφερειακών Τμημάτων με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη. Τα βασικά θέματα αφορούν στο Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι., στην ίδρυση του φορέα πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων, στην κατάργηση του κώδικα αμοιβών, στην τεχνική οδηγία για την «Βιοκλιματική», στον νέο τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, στην συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων, στα οικονομικά του ΤΕΕ, στην τροπολογία για την εξαίρεση των ομάδων εργασίας από τον Νόμο για την προστασία της Εθνικής Οικονομίας, στο πρόβλημα των συμβασιούχων υπαλλήλων του ΤΕΕ και στα προγράμματα απασχόλησης με τον ΚΕΝΑΚ.

70. Εγκρίθηκε το κείμενο γενικών αρχών του τμήματος για τα αιολικά πάρκα μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. Ν. Τρίαντου.

71. Αποφασίστηκε η προσπάθεια για συντονισμένη προβολή των δραστηριοτήτων του τμήματος στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ, αντίστοιχη με τα άλλα περιφερειακά τμήματα.

72. Με την παρουσία του Προέδρου της τοπικής ΕΜΔΥΔΑΣ  Ν. Ρώσση, συζητήθηκε η πρόταση για την οργάνωση των Υπηρεσιών που απασχολούν τεχνικό προσωπικό, του νέου Δήμου της Κέρκυρας και αποφασίστηκε να αποσταλεί  έγγραφο προς τον κ. Δήμαρχο, ενισχυτικό των απόψεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή.

73. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για την συμμετοχή του Προέδρου Ν. Σπίγγου, στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 8/1/2011 με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κέρκυρας Γ. Τρεπεκλή σχετικά με την τουριστική προβολή, τα έργα υποδομής που εκκρεμούν και τον φορέα διαχείρισης για την παλιά μας πόλη.

74. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για συγκεκριμένη εναλλακτική λύση που αφορά στην διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού μας.

75. Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση βράβευσης των νέων της Κέρκυρας που πέτυχαν στα Πολυτεχνεία της χώρας, στις 29/12/2010, στην αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματος.

76. Αποφασίστηκε η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν σε συγκεκριμένες λειτουργίες της 21ης Ε.Β.Α, και παρουσιάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΠΟ.

77. Ορίστηκε τακτικός εκπρόσωπος  του τμήματος στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 ο Αρσένης Ρίγγας, μέλος της Δ.Ε..

78. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του τμήματος στις Επιτροπές Διαγωνισμών για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου  του 1.500.000 Ευρώ στον Δήμο της Κέρκυρας, οι Ν. Βελλιανίτης και Σ. Ζερβόπουλος.

 

Δραστηριότητες (2011):

79. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του τμήματος στην συμβουλευτική επιτροπή της Δ.Α.Σ.ΤΑ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι Σ. Κορωνάκης και Ν. Παπαβλασόπουλος, Αντιπρόεδρος και μέλος της Αντιπροσωπείας αντίστοιχα.

80. Εγκρίθηκε το έγγραφο προς την Γ. Γραμματέα του ΥΠΠΟΤ κ. Λ. Μενδώνη για τα προβλήματα στην λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου στην Κέρκυρα.

81. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15/1/2011 με την Προϊσταμένη της 21ης Ε.Β.Α κ. Ρηγάκου και στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Ν. Σπίγγος και Ν.Τρίαντος, το μέλος της κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κ. Βλάσσης,  οι Πρόεδροι των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Ελ. Επαγγελματιών Λ. Τσολάκου και Α. Μπαλατσινός και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ηλ.-Μηχ. Μηχανικών Ν. Κεφαλληνός.

82. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις για τις Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν στους Διπλ. Μηχανικούς και αποφασίστηκε η προσπάθεια για ενεργή συμμετοχή όσων το δυνατόν περισσοτέρων συναδέλφων στην έκτακτη ανοικτή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας μας την Τρίτη 25/1/2011.

83. Συζητήθηκε το σχέδιο Νόμου που αφορά μεταξύ των άλλων και στην αλλαγή των όρων δόμησης στους Παξούς και σε άλλες περιοχές της χώρας μας.

84. Ανακοινώθηκε η παρέμβαση προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α για την συντομότερη ανάρτηση των ονομάτων των συναδέλφων στο διαδίκτυο.

85. Στις 25-1-2011 αντί της συνεδρίασης της Δ.Ε., πραγματοποιήθηκε ανοικτή Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του τμήματός μας, σχετικά με την επικείμενη κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και το «άνοιγμα» του «κλειστού» επαγγέλματος του Μηχανικού. Εκδόθηκε ανακοίνωση που εκφράζει την έντονη αντίθεσή μας στις κυβερνητικές προθέσεις.

86. Συζητήθηκε η διοργάνωση σεμιναρίων για τους Ευρωκώδικες.

87. Αποφασίστηκε να σταλεί έγγραφο στους πολιτικούς παράγοντες, τα κόμματα και τους φορείς της Κέρκυρας για τον συντονισμό στην επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου της ύδρευσης της Κέρκυρας.

88. Συζητήθηκε η καλλίτερη δυνατή παρουσία των συναδέλφων στην  συμβολική κατάληψη των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ στην Κέρκυρα.

89. Αποφασίστηκε η συμμετοχή σε σύσκεψη για την αξιοποίηση του κτιρίου του  παλιού νοσοκομείου που ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

90. Αποφασίστηκε η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους νέους Μηχανικούς, μετά από πρόταση της Μ.Ε. Επαγγελματικών θεμάτων.

91. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν.Σπίγγο, για την σύσκεψη που έγινε στο ΥΠΠΟΤ με θέμα την λειτουργία των Υπηρεσιών του στην Κέρκυρα.

92. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του τμήματος στην επιτροπή τουρισμού του Δήμου Κέρκυρας, τα μέλη της Δ.Ε. Άγγελος Κοσκινάς Αρχ.Μηχ. σαν τακτικός και Κοτσιμπού Σοφία Α.Τ.Μ. σαν αναπληρωματική.

93. Συζητήθηκε με εισήγηση του μέλους της Δ.Ε., Κ. Σκούρτη, η πορεία των έργων στον λιμένα της Κέρκυρας με αφορμή σχετικό έγγραφο του Ο.Λ.Κ.Ε..

94. Συζητήθηκε η συνέχιση της πορείας του προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ μετά από προφορική συνεννόηση με τον καθηγητή της Π.Σ. του Πανεπιστημίου Πατρών, Στ. Δρίτσο.

95. Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στην αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματος, στις 18-2-2011, ενημερωτικής συζήτησης με τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Κέρκυρας  σχετικά με το επάγγελμα του Μηχανικού (πρωτοβουλία του Α.Τ.Μ. Δ. Καββαδία).

96. Συζητήθηκε με την παρουσία του συναδέλφου Π.Μ. Σωσίπ. Άνθη, πρόβλημα σχετικό με αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου Μνημείων και αποφασίστηκε να σταλεί σχετικό έγγραφο.

97. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για την κοινή συνάντηση του τμήματος και τοπικών κλαδικών Συλλόγων με την Προισταμένη της 21ης Ε.Β.Α. κ. Ρηγάκου. Ανακοινώθηκε επίσης η καθιέρωση τακτικών μηνιαίων συναντήσεων.

98. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Ν. Σπίγγο, για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα όλων των Προέδρων των Π.Τ. του ΤΕΕ με τον Πρόεδρο Χ. Σπίρτζη. Κύριο θέμα ήταν οι επιπτώσεις από την επικείμενη κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και τα βασικά αιτήματα που θέτει το ΤΕΕ παράλληλα με την απόσυρση του Άρθρου 7 του σχετικού Νομοσχεδίου.

99. Με εισήγηση του Αντιπροέδρου Ν. Τρίαντου, συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας των επιστημονικών φορέων στις τρέχουσες συνθήκες και αποφασίστηκε η εισαγωγή του θέματος στην Αντιπροσωπεία.

100. Αποφασίστηκε να μελετηθεί από την μόνιμη επιτροπή χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το θέμα της χρήσης του χώρου του παλιού νοσοκομείου της Κέρκυρας.

101. Αποφασίστηκε η συζήτηση σε συνεδρίαση του ζητήματος των φωτοβολταϊκών τόξων με εισήγηση του Αντιπροέδρου Ν. Τρίαντου.

102. Αποφασίστηκε η συζήτηση του σχεδίου Νόμου για τις μελέτες του Δημοσίου με εισήγηση του Προέδρου της Αντιπροσωπείας Μ. Πανδή.

103. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 12-2-   2011 με την συμμετοχή του Δημάρχου Κέρκυρας Γ. Τρεπεκλή, του Προέδρου   του ΤΚ/ΤΕΕ Ν. Σπίγγου, της Προέδρου των Αρχιτεκτόνων Λ. Τσολάκου, του   Προέδρου των Μηχανικών Ελ. Επαγγελματιών Α. Μπαλατσινού και των Μ-Η        Μηχανικών Δ. Γουδέλη.

104. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο για την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του ΤΚ/ΤΕΕ, με την προεδρία του Περιφερειάρχη Σ. Σπύρου και την συμμετοχή των βουλευτών Ν. Δένδια και Χ. Χαραλάμπους, του Δημάρχου Κέρκυρας Γ. Τρεπεκλή, του Αντιπεριφερειάρχη Χ. Σκούρτη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Γ. Χονδρογιάννη, του Συνδέσμου Υδ. Πόρων Α. Αυλωνίτη, του  Δημ. Συμβ. Παξών Γ. Δήμα, του Γ.Δ. της ΠΙΝ Ν. Καραλή και της εκπροσώπου της Διαχ. Αρχής κ. Α. Κακαράντζα, για το αίτημα της άμεσης δημοπράτησης του έργου της Ύδρευσης της Κέρκυρας και των Παξών.

105. Συζητήθηκε με εισήγηση του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. Ν. Τρίαντου, το ζήτημα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και αποφασίστηκε η διατύπωση συγκεκριμένης θέσης του τμήματος στην επόμενη συνεδρίαση.

106. Συζητήθηκε το θέμα της ενημέρωσης των συναδέλφων για την εφαρμογή του   ΚΕΝΑΚ στην κατασκευή των έργων.

107. Εγκρίθηκε έγγραφο προς την 21η ΕΒΑ σχετικό με τις γνωμοδοτήσεις του τοπικού συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

108. Εγκρίθηκε η δαπάνη για τις εργαστηριακές δοκιμές στο κτίριο της οδού Δονζελότ στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ.

109. Συζητήθηκε με εισηγητή τον επιμελητή της μόνιμης επιτροπής Χωροταξίας του τμήματος Γιώργο Βούλγαρη το θέμα της χρήσης του παλιού νοσοκομείου της Κέρκυρας.

110. Συζητήθηκε με εισήγηση του Αντιπροέδρου Ν. Τρίαντου το θέμα του δικαιώματος υπογραφής μελετών Η-Μ.

111. Συζητήθηκαν με εισήγηση του Προέδρου Ν. Σπίγγου οι όροι για την συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών ενημερωτικής εκδήλωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

112. Συζητήθηκε το θέμα της συμβολής του ΤΚ/ΤΕΕ στην τουριστική προβολή της Κέρκυρας.

113. Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής συμπαράστασης προς το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στο Μεγάλο Αρσενάλι Χανίων για την συνέχιση αυτόνομης Λειτουργίας.

114. Εγκρίθηκε και από την Δ.Ε. ο κανονισμός για την τράπεζα αίματος του ΤΕΕ.

115. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον πρόεδρο Ν.Σπίγγο για τις δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΠΑΝΤΥΚ και αποφασίστηκε η έναρξη της συνεργασίας με την προσωρινή επιτροπή για την σύσταση τοπικού τμήματος του Πανελληνίου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών.

116. Αποφασίστηκε η διοργάνωση ημερίδας σχετικής με τον ΚΕΝΑΚ.

117. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον πρόεδρο Ν.Σπίγγο για την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με την προεδρία του Υφυπουργού κ. Μαγκριώτη, σχετικά με το θέμα της Ύδρευσης της Κέρκυρας και των Παξών.

118. Συζητήθηκε το θέμα της χρήσης των συνταγολογίων των μελών μας.

119. Αποφασίστηκε η διοργάνωση της ημερίδας για τον ΚΕΝΑΚ να πραγματοποιηθεί στις 6-5-2011.

120. Αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση με τον σύλλογο Αρχιτεκτόνων εκδήλωσης με θέμα  «Πρακτικές εφαρμογής προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε προστατευόμενα οικιστικά σύνολα».

121. Εγκρίθηκε η πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης με τους μαθητές του 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας.

122. Συζητήθηκαν τα συμπεράσματα της εκδήλωσης που συνδιοργανώσαμε με την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών και τον Δήμο της Κέρκυρας για τα αιολικά πάρκα.

123. Εγκρίθηκε η παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων στον Σύλλογο Μηχανικών Ελ. Επαγγελμ. για την πραγματοποίηση σεμιναρίων επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

124. Εγκρίθηκαν οι θέσεις του τμήματος για την επανάχρηση του κτιρίου που στεγαζόταν το παλιό νοσοκομείο της Κέρκυρας.

125. Αποφασίστηκαν οι πιθανές ημερομηνίες για την διεξαγωγή της ημερίδας σχετικής με τους Ευρωκώδικες, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

126. Εγκρίθηκαν οι προτάσεις της μόνιμης επιτροπής επαγγελματικών θεμάτων του τμήματός μας για την διεξαγωγή πέντε επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους νέους Μηχανικούς.

127. Αποφασίστηκε η συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του θέματος της αξίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, που ζητήθηκε από το τμήμα Κέρκυρας του Πανελληνίου Συλλόγου Μ/Η Μηχανικών.

128. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν.Σπίγγο, για την συνάντηση που είχε με την προσωρινή συντονιστική επιτροπή του τοπικού τμήματος του  Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

129. Αποφασίστηκε η κάλυψη της νομικής συμπαράστασης προς τους συναδέλφους  δημοσίους υπαλλήλους που επρόκειτο να δικαστούν στις 26-5-2011 μετά από αστήρικτη καταγγελία των τεχνολόγων. Επίσης ζητήθηκε  και η στήριξη από το κεντρικό ΤΕΕ με ταυτόχρονη παρουσία στη δίκη των συναδέλφων διπλωματούχων Μηχανικών.

130. Αποφασίστηκε να σταλεί προς την Κτηματολόγιο Α.Ε. αίτημα να συμπεριληφθεί το υπόλοιπο τμήμα της Κέρκυρας στις προκηρύξεις μελετών που πρόκειται να εκπονηθούν με το νέο πακέτο κτηματογραφήσεων.

131. Αποφασίστηκε η μικρή χρηματική συμβολή του τμήματος στις εκδηλώσεις για τους Special Olympics.

132. Αποφασίστηκε να αποσταλεί το αίτημα του τοπικού τμήματος του συλλόγου των Μ-Η, για την αξία των Η/Μ εγκαταστάσεων, στο κεντρικό ΤΕΕ σαν αρμόδιο να προωθεί αυτά τα σημαντικά θέματα.

133. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για το έγγραφο που απέστειλε ο ΣΠΜΕ στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών.

134. Ανακοινώθηκε η συγκρότηση σε σώμα της προσωρινής συντονιστικής επιτροπής του τοπικού τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών.

135. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στην συνάντηση με τον Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη.

136. Ανακοινώθηκε η απάντηση του Προέδρου της Κτηματολόγιο Α.Ε., για τον χρονικό ορίζοντα που αφορά στην κτηματογράφηση όλου του νησιού της Κέρκυρας.

137. Αποφασίστηκε αρχικά η διοργάνωση ημερίδας σχετικής με την αρχιτεκτονική στις τουριστικές εγκαταστάσεις (εισηγητές Α. Ρίγγας-Α.Κοσκινάς).

138. Αποφασίστηκε η εκπροσώπηση του τμήματός μας σε επιτροπή παραλαβής εργολαβίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με την κ. Μ. Παπαναστασίου

139. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του τμήματος στο τεχνικό συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου οι πολιτικοί μηχανικοί Κ.Βλάσσης και Μ.Παπαναστασίου.

140. Αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση με τον σύλλογο πολιτικών μηχανικών Ελλάδας , το τοπικό του τμήμα  και τον Ο.Α.Σ.Π. ημερίδας για τους Ευρωκώδικες, στις 24-6-2011, στο «Φαληράκι».

141. Συζητήθηκε η προοπτική αποκατάστασης του κτιρίου της «Βίλλα Ρόσα» μετά από πρόταση του τοπικού συλλόγου Αρχιτεκτόνων.

142. Αποφασίστηκε η διερεύνηση για την συντομότερη πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών.

143. Εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη με το κείμενο του κεντρικού Τ.Ε.Ε., για την συμμετοχή στην απεργία της 15-6-2011.

144. Αποφασίστηκε να συμφωνήσουμε στην πρόταση του τμήματος Ανατ. Κρήτης για σύσκεψη των Δ.Ε. των νησιωτικών τμημάτων με τόπο διεξαγωγής την Aθήνα και με μία ημέρα διάρκεια, για την αποφυγή σημαντικών εξόδων.

145. Εγκρίθηκαν μετά από εισήγηση της Λ. Τσολάκου και του Ν. Τρίαντου τα συμπεράσματα από την ημερίδα που πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με τους κλαδικούς συλλόγους για τον ΚΕΝΑΚ και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις.

146. Με εισήγηση του Προέδρου Ν. Σπίγγου, εγκρίθηκε η αποστολή εγγράφου προς τον Δήμαρχο Κέρκυρας για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και ειδικότερα των πολεοδομικών μελετών.

147. Εκφράστηκε η ικανοποίηση της Δ.Ε. για την συμμετοχή των συναδέλφων στην πρώτη αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Τμήματος, της Σχεράνι, που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Τμήματος, στις 21/6, με τη συνεργασία του Νοσοκομείου Κέρκυρας.

148. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για την ημερίδα με θέμα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8», που συνδιοργάνωσε το Τμήμα με το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών (ΣΠΜΕ).

149. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων και στην συμβολή στην επιτυχία της διοργάνωσης και του τοπικού Τμήματος του ΣΠΜΕ.

150. Συζητήθηκε εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης της κεντρικής Αντιπροσωπείας το κύριο θέμα που αφορά στην ανεργία των Μηχανικών. Η Διοικούσα Επιτροπή μας εκπροσωπήθηκε  από τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο Ν. Σπίγγο και Ν. Τρίαντο.

151. Εγκρίθηκε αρχικά η συνδιοργάνωση με τον Ο.Α.Σ.Π., σεμιναρίου επιμόρφωσης σχετικού με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε συνδυασμό με το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 και σε  συνεργασία με το τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών και τον σύλλογο των Ελευθέρων Επαγγελματιών.

152. Εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση με συγκεκριμένους όρους για τρία χρόνια, στον Ο.Π.Α.Δ., του παλαιού φωτοτυπικού μας μηχανήματος.

153. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των αμοιβών των Μηχανικών και ενημερώθηκαν τα μέλη της Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν.Σπίγγο και τον Αντιπρόεδρο Ν.Τρίαντο για όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη των Προέδρων των Περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ στις 15/7 και στην κεντρική Αντιπροσωπεία στις 16 και 17/7. Στην επόμενη συνεδρίαση αποφασίστηκε να συζητηθεί το σχέδιο του Π.Δ. που υπέβαλε το  ΤΕΕ για την εφαρμογή του Ν.3919/2011.

154. Αποφασίστηκε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση το θέμα της υπογραφής των Αρχιτεκτονικών μελετών που τέθηκε από την πλευρά του ΣΑΔΑΣ.

155. Συζητήθηκε το θέμα της υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών, μετά από έγγραφο του τοπικού συλλόγου Αρχιτεκτόνων και αποφασίστηκε το θέμα να διαβιβασθεί στο κεντρικό Τ.Ε.Ε., με το πάγιο αίτημά μας για διακριτότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των Μηχανικών και το συνολικό ξεκαθάρισμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.

156. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να σταλεί στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Ε. Βενιζέλο και στους συναρμόδιους Υπουργούς, έγγραφο για την δυστοκία στις πληρωμές των οφειλομένων σε δημόσια έργα και μελέτες, με αναφορά και στις καθυστερήσεις υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων της Κέρκυρας.

157. Συζητήθηκε το θέμα των αποζημιώσεων των εμπειρογνωμόνων που προτείνει το Τ.Ε.Ε. και ορίζει άλλος φορέας και αποφασίστηκε να τονιστεί εγγράφως η υποχρέωσή του να τακτοποιεί αυτός τις όποιες εκκρεμότητες.

158. Παρουσιάστηκε περίληψη δημοσίευσης του ομότιμου καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Π. Καρύδη, σχετική με τις θεμελιώσεις και αποφασίστηκε η συνεννόηση για την σχετική διάλεξη.

159. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του τμήματός μας στην επιτροπή όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης οι συνάδελφοι Χ. Τσερκάνος και Χαράλ. Μοναστηριώτης ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα.

160. Αποφασίστηκε να αποσταλούν τα ονόματα των συναδέλφων, ήδη προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, Γουδέλη Δαμιανού, Κουλούρη Μάξιμου, Μεταλληνού Γιάννη, Τρίαντου Νίκου και Τσολάκου Ελένης, στο Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να εκπαιδευτούν για τα πιστοποιημένα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα και θα αφορούν στους μόνιμους πλέον ενεργειακούς επιθεωρητές.

161. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνουν οι ανάλογες παρεμβάσεις προκειμένου να λειτουργήσει επιτέλους η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων στην Κέρκυρα.

162. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση της Δ.Ε. με τον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. του Δήμου της Κέρκυρας, σχετικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

163. Αποφασίστηκε να οριστούν εκπρόσωποί μας στην Ε.Π.Α.Ε. της Κέρκυρας, οι Αρχιτέκτονες Χριστόφορος Καρδάκης και Ελένη Κουρή ως τακτικό και ως αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα.

164. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για την επικείμενη συνάντηση στις αρχές Οκτώβρη με στέλεχος του ΥΠΠΟ, σχετικά με την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων στην Κέρκυρα.

165. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για τις εξελίξεις στα θέματα που συζητήθηκαν στην πρόσφατη σύσκεψη των προέδρων των Π.Τ. του ΤΕΕ και στην Αντιπροσωπεία από τον πρόεδρο Ν. Σπίγγο και αφορούσαν στην ανεργία των Μηχανικών, στις επιπτώσεις από το μεσοπρόθεσμο και στην Παιδεία.

166. Αποφασίστηκε η διοργάνωση σεμιναρίου σχετικού με τις διαδικασίες για τα αυθαίρετα.

167. Αποφασίστηκε η συνεργασία με τον Σύλλογο Συμβολαιογράφων της Κέρκυρας για θέματα σχετικά με τις δηλώσεις των Μηχανικών.

168. Αποφασίστηκε να βραβευτούν οι επιτυχόντες στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές σχολές της χώρας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

169. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον Ο.Λ.ΚΕ. σε αναμονή της επικείμενης έρευνας που διατάχθηκε.

170. Αποφασίστηκε το σεμινάριο για τα αυθαίρετα να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15-10-2011, με ομιλήτρια την Αρχ. Μηχανικό Λένα Λεμπέση.

171. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο ζήτημα των ενεργειακών επιθεωρήσεων, το επικείμενο άνοιγμα του μητρώου των προσωρινών επιθεωρητών και η εκπαίδευση των συναδέλφων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στο οριστικό μητρώο.

172. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για την συνάντηση με τον Πρόεδρο του συλλόγου Συμβολαιογράφων Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε  σήμερα στα γραφεία του  ΤΚ/ΤΕΕ.

173. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για όσα συζητήθηκαν στην συνάντηση του προέδρου του ΤΚ/ΤΕΕ Ν. Σπίγγου με τους προέδρους των τοπικών κλαδικών συλλόγων των Μηχανικών

174. Συζητήθηκαν τα συμπεράσματα του σεμιναρίου για τα αυθαίρετα που πραγματοποιήθηκε στις 15-10-2011 με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων και αποφασίστηκαν περαιτέρω ενέργειες.

175. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του ΤΚ/ΤΕΕ στην επιτροπή υπαγωγής προχείρων     κατασκευών του Ν.4014/2011 οι Αρχιτέκτονες Ν. Τρύφωνας και Σ. Λινάρδος σαν τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα.

176. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του ΤΚ/ΤΕΕ στο συμβούλιο χωροταξίας, οικισμού και περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., οι Αρχιτέκτονες Μ. Μητροπία και Α. Καλογιάννης σαν τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα.

177. Ορίστηκε τακτικός εκπρόσωπος στην Β/θμια ΕΠΑΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου, ο Αρχιτ. Μηχανικός Γιάννης Μιχαήλ.

178. Παρουσιάστηκε στα μέλη της Δ.Ε. η εργασία καταγραφής των Μνημείων της Κέρκυρας, από τους Αρχ. Μηχ. Α. Κουρσάρη και Στ. Μπιρμπίλη και τον Τοπ. Μηχ. Χ. Γατσούλη.

179. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2011 με τον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. Σ. Μωραΐτη, στην οποία του παραδόθηκαν οι θέσεις του ΤΚ/ΤΕΕ για τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό.

180. Συζητήθηκε η διοργάνωση διάλεξης του καθηγητή κ. Π. Καρύδη με θέμα τις εμπειρίες του από τους πρόσφατους σεισμούς στην Τουρκία.

181. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για το πρόγραμμα SUSTCULT για την βιώσιμη διαχείριση μνημείων ΟΥΝΕΣΚΟ.

182. Εγκρίθηκε η διαβίβαση προς τον Πρόεδρο του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ Γ.Αλαβάνο, των παρατηρήσεων που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με την εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών.

183. Αποφασίστηκε να αποσταλεί προς τον ΟΚΧΕ έγγραφη διαμαρτυρία για την εξαίρεση της Κέρκυρας σαν έδρα κτηματολογικού γραφείου και η υπαγωγή της στα Ιωάννινα.

184. Εγκρίθηκε η αποστολή εγγράφου προς τον Περιφερειάρχη Ιόνιων νησιών για τις απευθείας αναθέσεις των μελετών.

185. Συζητήθηκε η θεματολογία των σεμιναρίων που αφορούν στους νέους Μηχανικούς.

186. Συζητήθηκε το διάταγμα για την δόμηση των οικισμών κάτω των 2000   κατοίκων και αποφασίστηκε η σύνταξη υπομνήματος με μέριμνα του Γ. Γραμματέα της Δ.Ε. Ι. Θύμη.

187. Συζητήθηκε η εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. Α. Ρίγγα, για την λειτουργεία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

188. Συζητήθηκε το ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του τοπικού    τμήματος του Σ.Π.Μ.Ε. και αποφασίστηκε η παρακολούθηση του θέματος σε σχέση με τις επικείμενες ενέργειες του κεντρικού Τ.Ε.Ε..

189. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του Τ.Κ./Τ.Ε.Ε. στην τοπική εποπτεύουσα επιτροπή του Ε.Τ.Α.Α.( ΤΣΜΕΔΕ), οι συνάδελφοι Κ. Γκουλιούμη Α.Τ.Μ. και Γ. Βούλγαρης Π.Μ. σαν τακτικός και αναπληρωματικός αντίστοιχα.

190. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο και τον Αντιπρόεδρο Ν. Τρίαντο για όσα συζητήθηκαν στην πρόσφατη σύσκεψη των Δ.Ε. των Π.Τ. του Τ.Ε.Ε. με την κεντρική Δ.Ε. και αφορούσαν στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα αμοιβών, Δημόσιας Διοίκησης και ασφαλιστικού ταμείου.

191. Συζητήθηκε έγγραφο των τριών από τα τέσσερα τακτικών μελών της ΕΠΑΕ σχετικό με την καλλίτερη λειτουργία της. Αποφασίστηκε να γίνει συνεννόηση με τον υπογράφοντα εκπρόσωπό μας Χ. Καρδάκη.

192. Συζητήθηκαν εκτενώς οι εξελίξεις που σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν από το ΤΕΕ και αποφασίστηκε η διοργάνωση ανοικτής συνεδρίασης της τοπικής αντιπροσωπείας μας με την παρουσία του Προέδρου Χ. Σπίρτζη και του αρμόδιου για τα ασφαλιστικά θέματα συν. Μακέδου.

193. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29/12/2011, η εκδήλωση βράβευσης των νέων της Κέρκυρας που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές σχολές της χώρας.

 

Δραστηριότητες (2012):

194. Αποφασίστηκε να μην οριστεί εκπρόσωπος του ΤΚ/ΤΕΕ σε δύο επιτροπές αξιολόγησης της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, αν δεν μας αποσταλούν προηγουμένως τα στοιχεία εκείνα που συνηγορούν ώστε να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 10, παρ. 2 του Ν. 3316/05 για «επείγουσες μελέτες».

195. Αποφασίστηκε η διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με ομιλητή τον κ. Μ. Χρονόπουλο, που θα αφορά στη δεύτερη φάση της διαδικασίας για τις δηλώσεις τακτοποίησης των αυθαιρέτων.

196. Ενημερώθηκε η Δ.Ε.  για τις προγραμματιζόμενες συγκεντρώσεις του ΤΕΕ πανελλαδικά και αποφασίστηκε η αποδοχή της διοργάνωσης σε ημερομηνία που θα οριστεί  από κοινού με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.

197. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο για την σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών σχετικά με τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 10, παρ. 2 του Ν.  3316/05 για «επείγουσες μελέτες».

198. Αποφασίστηκε η διοργάνωση έκτακτης ενημερωτικής εκδήλωσης για τα μέλη της τοπικής Αντιπροσωπείας, τους εκπροσώπους μας στην κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και τα μέλη των Δ.Σ. των τοπικών κλαδικών συλλόγων, την Παρασκευή 20-1-2012 στις 3 μ.μ., με ομιλητή το μέλος της κεντρικής Δ.Ε. Κ. Μακέδο. Τα θέματα αφορούσαν στο «ασφαλιστικό» και στα «επαγγελματικά». Η ομιλία του Προέδρου του ΤΕΕ μετατέθηκε για τον Φεβρουάριο.

199. Αποφασίστηκε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση το σχέδιο Π.Δ. για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης.

200. Εγκρίθηκε η αποστολή εγγράφου προς το Υ.Π.ΠΟ.Τ., σχετικό με τις συνθήκες συνεργασίας των Υπηρεσιών του και των Μηχανικών.

201. Αποφασίστηκε να εισαχθεί για συζήτηση στην μόνιμη επιτροπή χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού η πρόταση από την πλευρά του Δήμου της Κέρκυρας, για την βελτίωση του κυκλοφοριακού της πόλης.

202. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για όσα συζητήθηκαν στην σύσκεψη των προέδρων των Π.Τ. του ΤΕΕ στις 2-2-2012 και αφορούσαν στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα Μηχανικού και ευρύτερα κοινωνικά θέματα.

203. Συζητήθηκε μετά από εισήγηση του Α. Ρίγγα το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης. Η εισήγηση παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση της τοπικής Αντιπροσωπείας.

204. Εγκρίθηκε δελτίο τύπου του ΤΚ/ΤΕΕ για τις κινητοποιήσεις μέχρι 29-2-2012 και  ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο για τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα των Διπλωματούχων Μηχανικών.

205. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ο τρόπος που θα προσκληθούν οι συνάδελφοι για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικών θεμάτων της Π.Ε. Κέρκυρας.

206. Αποφασίστηκε να γίνει αποδεκτή η άποψη του Προέδρου του ΙΕΚΕΜ του ΤΕΕ Γ. Αλαβάνου για την πραγματοποίηση ημερίδας που θα αφορά στους νέους Μηχανικούς.

207. Αποφασίστηκε να συζητηθούν σε συνεδρίαση της Δ.Ε. οι απόψεις της Μ.Ε. Χωροταξικών και Πολεοδομικών θεμάτων για την πρόταση επίλυσης κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας.

208. Συζητήθηκαν οι απόψεις της Μ.Ε. Χωροταξικών και Πολεοδομικών    θεμάτων για την πρόταση επίλυσης κυκλοφοριακών προβλημάτων της    πόλης μας. Το τελικό κείμενο της Δ.Ε. θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρίαση.

209. Ενημερώθηκαν τα μέλη της Δ,Ε. για τις διαδικασίες εξέτασης των υποψηφίων Ελεγκτών Δόμησης.

210. Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι θέσεις του ΤΚ/ΤΕΕ για την πρόταση Ρύθμισης του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης μας.

211. Αποφασίστηκε να οριστούν οι εκπρόσωποι του ΤΚ/ΤΕΕ στο συντονιστικό όργανο του φορέα διαχείρισης της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας, μετά από έγγραφο του Δημάρχου Γ. Τρεπεκλή.

212. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για τις επιπτώσεις που είχε στο αποθεματικό του ΤΕΕ και του τμήματός μας ειδικότερα η αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους.

213. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του τμήματός μας στην επιτροπή παρακολούθησης του διαθεσμικού-διεπιστημονικού φορέα διαχείρισης που αφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, τους Κ. Βλάσση και Ν. Σπίγγο με αναπληρωτές τους Α. Ρίγγα και Ε. Παπαδοπούλου αντίστοιχα.

214. Ορίστηκε αναπληρωτής εκπρόσωπος του τμήματός μας στο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο Κ. Σκούρτης σε αντικατάσταση της Μ. Παπαναστασίου που συνταξιοδοτήθηκε.

215. Ορίστηκε εμπειρογνώμονας στο πλαίσιο διμελούς οργάνου αρμοδιότητας της Δ/νσης Βιομηχανίας- Ενέργειας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της ΠΙΝ ο Α. Μπατσούλης.

216. Αποφασίστηκε η συμμετοχή του τμήματός μας στις συναντήσεις για τα υδατοδρόμια που συμμετέχει η περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, στα πλαίσια του αντίστοιχου ευρωπαϊκού προγράμματος.

217. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του ΤΚ/ΤΕΕ στην επιτροπές ελέγχου ιατρείων και πολυϊατρείων για την Κέρκυρα οι Κρεμόνας Ερρίκος και Κουλούρης Άγγελος, Πολ. Μηχανικοί, σαν τακτικοί και οι Αυλωνίτης Άρης-Σπύρος Ηλεκ/γος Μηχανικός και  Μουμούρης Δημήτριος Αρχ. Μηχανικός, σαν αναπληρωτές τους.

218. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του ΤΚ/ΤΕΕ στην επιτροπή ελέγχου επικίνδυνων και ετοιμόρροπων οικοδομών, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Ιονίου, οι Αρχιτέκτονες Ι.Θύμης σαν τακτικός και Στ. Μπιρμπίλης σαν αναπληρωτής του.

219. Συζητήθηκε η συμμετοχή του ΤΚ/ΤΕΕ σαν εταίρου στο ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης του Δήμου της Κέρκυρας. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σπ. Μωραϊτης και η Αγγ. Παπαϊωάννου. Αποφασίστηκε να ληφθεί απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση.

220. Αποφασίστηκε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση η εισήγηση της μόνιμης επιτροπής Χωροταξικού σχεδιασμού για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό.

221. Αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση με το τοπικό τμήμα του Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών, σεμιναρίου σχετικού με την ψηφιακή φωτογραμμετρία.

222. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για όσα συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε με τους Προέδρους των τοπικών κλαδικών συλλόγων. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο.

223. Αποφασίστηκε να ζητηθεί η άποψη του νομικού μας συμβούλου για το ζήτημα της συμμετοχής του ΤΚ/ΤΕΕ ως συμβουλευτικού εταίρου για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπλασης του Δήμου της Κέρκυρας.

224. Με εισηγητή τον επιμελητή της μόνιμης επιτροπής για τον Χωροταξικό σχεδιασμό, Γ. Βούλγαρη, συζητήθηκε αρχικά το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό, που αφορά κύρια στην Κέρκυρα. Η απόφαση θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση με εισηγητή τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο.

225. Αποφασίστηκε το τελικό κείμενο για ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό.

226. Αποφασίστηκε η με συγκεκριμένους όρους συμμετοχή του ΤΚ/ΤΕΕ    ως συμβουλευτικού εταίρου για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπλασης του Δήμου της Κέρκυρας.

227. Συζητήθηκε η συνεργασία με το τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για συμμετοχή  του ΤΚ/ΤΕΕ στο πρόγραμμα « Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

228. Αποφασίστηκε η διοργάνωση εκδήλωσης στις 22 Ιουνίου, στην αίθουσα της Αναγνωστικής Εταιρείας, για την παρουσίαση της μελέτης Ο. Ε. τμήματός μας με θέμα την καταγραφή μνημείων του νησιού της Κέρκυρας και των Παξών. Στην εκδήλωση κλήθηκε να παραστεί ο  Πρόεδρος του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζης και θα αφιερωθεί στη μνήμη του Στ.Πρίφτη που δημιούργησε την πρώτη βάση δεδομένων.

229. Αποφασίστηκε η διοργάνωση διευρυμένης συγκέντρωσης της Δ.Ε. με όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας και τα μέλη των Δ.Σ. των κλαδικών συλλόγων την Παρασκευή 22 Ιουνίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματος, με ομιλητή τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη.

230. Αποφασίστηκε η διοργάνωση σεμιναρίου σχετικού με την 2η φάση των αυθαιρέτων.

231. Συζητήθηκε η αξιοποίηση της μελέτης που παρουσιάστηκε στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, σχετικά με την καταγραφή των μνημείων.

232. Συζητήθηκαν τα συμπεράσματα της πολύ ικανοποιητικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της τοπικής Αντιπροσωπείας και τα μέλη των Δ.Σ. των τοπικών κλαδικών συλλόγων των Μηχανικών.

233. Συζητήθηκε στη Δ.Ε. του τμήματος και εκφράστηκε η ικανοποίηση όλων των μελών της για την προσέλευση στην 2η κατά σειρά αιμοδοσία που διοργανώσαμε στις 3/7/2012, στα γραφεία μας.

234. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε το κείμενο της απάντησης προς την Η΄ ΕΠΚΑ Κέρκυρας.

235. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για θέματα που σχετίζονται με το αναπτυξιακό  σχέδιο που θα εκπονήσει το ΤΕΕ για όλη τη χώρα και την συμμετοχή του τμήματός μας στους τομείς  του τουρισμού, του κτηριακού αποθέματος, της πρωτογενούς παραγωγής - μεταποίησης και της παιδείας- αθλητισμού.

236. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν για την διοργάνωση των ενημερωτικών εκδηλώσεων που αφορούν στη β ΄ φάση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών.

237. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για την πορεία των δημοσίων έργων στην Κέρκυρα και την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου της Ύδρευσης του πρώην Νομού σε συνεργασία με τους αρμόδιους παράγοντες.

238. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στη διαδικασία των «αυθαιρέτων» και αποφασίστηκε η διοργάνωση σεμιναρίου με βασικό ομιλητή τον καθηγητή κ. Στ. Δρίτσο.

239. Αποφασίστηκε να προταθεί η σύγκλιση της Αντιπροσωπείας του τμήματος με βασικό θέμα την πορεία των δημοσίων έργων στην Κέρκυρα.

240. Συζητήθηκε με εισηγητή τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Μ. Πανδή το θέμα της υπογραφής των διορθωτικών πράξεων εφαρμογής, που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία,  από ιδιώτες Μηχανικούς. Αποφασίστηκε να αποσταλεί σχετικό έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

241. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με τους ελεγκτές δόμησης.

242. Εγκρίθηκε ομόφωνα το κείμενο με το οποίο ζητείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες η υπογραφή των διορθωτικών πράξεων που αφορούν στις πράξεις εφαρμογής και από ιδιώτες Μηχανικούς.

243. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο για το ενημερωτικό σεμινάριο που αφορά στον τρόπο σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων και αποφασίστηκε η πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης στην Κέρκυρα με το ίδιο θέμα.

244. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο για την πρόταση συνεργασίας του Τ.Ε.Ε. με το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, όπως αυτή διατυπώθηκε με έγγραφο του Προέδρου Χ. Σπίρτζη πρός τον Υπουργό Ν. Δένδια.

245. Αποφασίστηκε να ενημερωθεί η Δ.Ε. στην επόμενη συνεδρίαση για τις ερήμην του Τ.Κ./Τ.Ε.Ε. αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιόνιων Νησιών σχετικά με την νέα προγραμματική περίοδο εκτέλεσης έργων, από συνάδελφο στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής.

246. Συζητήθηκε η ληστρική μείωση των αποθεματικών του ΤΕΕ και του ΕΤΑΑ και η Δ.Ε. συμφώνησε για τις κινήσεις στις οποίες αποφάσισε να προχωρήσει η κεντρική Δ.Ε. και για την αναζήτηση ευθυνών. Επίσης αποφασίστηκε η συμμετοχή του ΤΚ/ΤΕΕ σε όλες τις κινητοποιήσεις που αποφάσισαν από κοινού οι επιστημονικοί φορείς της χώρας.

247. Συζητήθηκε θέμα σχετικό με την επισκευή του κτιρίου που ανήκει στο κοινωφελές ίδρυμα Α. Γιαλλινά.

248. Αποφασίστηκε να σταλεί έγγραφο στους αρμόδιους Υπουργούς για σημαντικό θέμα που δημιουργήθηκε με την κήρυξη-οριοθέτηση ως ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης.

249. Συζητήθηκε με την παρουσία του συναδέλφου Π.Μ. Κ. Ασπιώτη, ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και αποφασίστηκε οι τελικές απόψεις του τμήματος να συζητηθούν στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 8 Νοέμβρη 2012.

250. Συζητήθηκε το θέμα λειτουργίας των υπηρεσιών της Αρχαιολογίας στην Κέρκυρα με αφορμή επικείμενη παρέμβαση για το θέμα αυτό, των τοπικών συλλόγων Πολ. και Τοπ. Μηχανικών.

251. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Αντιπρόεδρο Ν. Τρίαντο για το πλαίσιο των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για την σημερινή κατάσταση του ΤΕΕ και των μελών του, ενόψει της επικείμενης συζήτησης στην τοπική Αντιπροσωπεία.

252. Συζητήθηκαν έγγραφα και απόψεις που εκφράστηκαν μέσω αυτών σχετικές με την διαφορά της Αρχιτεκτονικής μελέτης και της μελέτης αποτύπωσης ενός κτιρίου. Αποφασίστηκε να επαναληφθεί η συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση της Δ.Ε.

253. Οριστικοποιήθηκαν όλα τα σχετικά με την ενημερωτική εκδήλωση για την σεισμική τρωτότητα των κτιρίων που θα πραγματοποιήθηκε στις 16-11-2012 στο «Φαληράκι».Ομιλητής ο κ. Στ. Δρίτσος, Π.Μ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.

254. Συζητήθηκε με εισηγητή τον επιμελητή της Μ.Ε. θεμάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δ. Ρίγγα, η ενδεχόμενη συμμετοχή του ΤΚ/ΤΕΕ σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

255. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για τα όσα συζητήθηκαν στην πρόσφατη σύσκεψη των Προέδρων των Π.Τ., με τον πρόεδρο της Κεντρικής Δ.Ε. του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη.

256. Αποφασίστηκε η διαβίβαση στον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού κ. Τζαβάρα, του σχετικού εγγράφου που αναφέρεται στο σημαντικό θέμα που δημιουργήθηκε με την κήρυξη-οριοθέτηση ως ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης.

257. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για την αναβληθείσα σύγκληση της συντονιστικής επιτροπής του φορέα διαχείρισης για την παλιά πόλη της Κέρκυρας και τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται γενικότερα στα θέματα «UNESCO».

258. Συζητήθηκε εκτενώς για δεύτερη συνεδρίαση το θέμα της διάκρισης μεταξύ αρχιτεκτονικής μελέτης και μελέτης αποτύπωσης υφιστάμενων κατασκευών και εγκρίθηκε κείμενο που θα σταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς των Μηχανικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

259. Ενημερώθηκαν τα μέλη της Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Ν.Σπίγγο, για όλες τις     τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν για τους διπλωμ. Μηχανικούς  τα νέα οικονομικά και άλλα μέτρα. Επίσης για όλα όσα συζητήθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

260. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28-12-2012, η εκδήλωση για την βράβευση των νέων σπουδαστών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών σχολών της χώρας μας, στην αίθουσα της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας.

261. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του ΤΚ/ΤΕΕ στην επιτροπή αξιολόγησης για την ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης του κτιρίου της Βίλλα Ρόσσα στην πόλη της Κέρκυρας, οι Άγγελος Κοσκινάς Αρχ. Μηχ. και Ν. Τρίαντος Ηλ.Μηχ. σαν τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα.

262. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για τα προβλήματα του Ν.Α.Ο.Κέρκυρας από τον Αντιπρόεδρο Ν.Τριάντο.

263. Ενημερώθηκαν τα μέλη της Δ.Ε. από τον Αντιπρόεδρο Ν.Τρίαντο και τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Κ. Αλαμάνο, για το συνέδριο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στο οποίο ήταν εισηγητές και το οποίο πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕ στην Αθήνα.

264. Συζητήθηκε στην Δ.Ε. η καλλίτερη προετοιμασία του τμήματος για τις νέες δράσεις που αφορούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.

Δραστηριότητες (2013):

265. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του ΤΚ/ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμού για έργα            προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.500.000,00 ευρώ του Δήμου Κέρκυρας, οι Ν. Βελλιανίτης και Σ. Ζερβόπουλος, Π.Μ., σαν τακτικός και αναπληρωματικός αντίστοιχα.

266. Συζητήθηκε με εισήγηση του προέδρου Ν. Σπίγγου, η επιχειρούμενη       μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού. Αποφασίστηκε η συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε..

267. Μετά από εισήγηση της Κ. Γουδέλη, αναπλ. Επιμελήτριας της Μ.Ε. επαγγελματικών θεμάτων του ΤΚ/ΤΕΕ, αποφασίστηκε η διεξαγωγή ημερίδας για τους νέους Μηχανικούς με δέκα θεματικές ενότητες και με ομιλητές μέλη του τμήματός μας.

268. Αποφασίστηκε η παρέμβαση στο γραφείο του πρωθυπουργού για την αδιαφορία που επιδεικνύουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την επίλυση του ζητήματος του αρχαιολογικού χώρου στην πόλη της Κέρκυρας.

269. Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συνάντησης με τον Περιφερειάρχη Ιόνιων Νησιών σχετικά με το ΕΣΠΑ και με την αναθεώρηση του Χωροταξικού σχεδιασμού της ΠΙΝ.

270. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον πρόεδρο Ν. Σπίγγο σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ΤΕΕ (κεντρικά).

271. Αποφασίστηκε η συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του θέματος που απασχόλησε την τοπική κοινωνία, σχετικά με τους χώρους στάθμευσης της πόλης μας. Εισηγητής ο Κ. Σκούρτης.

272. Με την παρουσία του πρώην προέδρου της Αντιπροσωπείας Μ. Πανδή, συζητήθηκε η μεταρρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού στη χώρα μας και την εισήγηση για την προσεχή συνεδρίαση της τοπικής Αντιπροσωπείας ανέλαβε ο πρόεδρος Ν. Σπίγγος.

273. Αποφασίστηκε να εισηγηθούν στην επόμενη συνεδρίαση, τις απόψεις του τμήματος προς την Πολιτεία για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Παξών τα μέλη της Δ.Ε. Σ. Κοτσιμπού Τ.Μ. και Α. Ρίγγας Α.Μ..

274. Συζητήθηκε το θέμα της καταγραφής των μνημείων της Κέρκυρας και αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον συνάδελφο Δ. Ρίγγα Μηχανικό Ηλ.Υπολ.,να εισηγηθεί στην επόμενη συνεδρίαση τον τρόπο που θα δημοσιοποιηθεί η σχετική ψηφιακή εφαρμογή.

275. Η Δ.Ε. επιτροπή ενημερώθηκε από τον πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για τα θέματα που θα συζητηθούν στην επικείμενη συνάντηση με τον πρόεδρο  Χ. Σπίρτζη και τους Προέδρους των άλλων Π.Τ. του Τ.Ε.Ε.

276. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για τα όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση με τον πρόεδρο  Χ. Σπίρτζη και τους άλλους προέδρους των Π.Τ. του Τ.Ε.Ε. στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8-2-2013. Τονίστηκε ιδιαίτερα η δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο φορέας μας μετά την αναιτιολόγητη περικοπή του πόρου 2% που αντιπροσωπεύει το 60% των εσόδων του και που δεν επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο όπως άλλοι πόροι που παραμένουν σε ισχύ και αφορούν άλλους επιστημονικούς φορείς.

277. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα στην Αθήνα με τους Έλληνες ευρωβουλευτές και αφορούσε στο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού στην Ευρώπη και διεθνώς και στις πρόσφατες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν άμεσα στον κατασκευαστικό τομέα.

278. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Δ. Ρίγγα Μηχ. Ηλ. Υπολ., σχετικά με την δημοσιοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής ομάδας εργασίας του τμήματος, για την καταγραφή των μνημείων της Κέρκυρας.

279. Αποφασίστηκε η αποδοχή της πρότασης του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας, για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης σχετικής με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

280. Αποφασίστηκε η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους νέους    Μηχανικούς με έντεκα (11) θεματολογικές ενότητες και με τη συμβολή μελών του τμήματός μας ως ομιλητών. Η διεξαγωγή τους θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο.

281. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για τις τρέχουσες εξελίξεις, με κύρια ζητήματα την αδυναμία λειτουργίας του ΤΕΕ μετά την κυβερνητική αδιαφορία για την οικονομική του αυτοτέλεια και για τις επικείμενες εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές.

282. Ανατέθηκε στην μόνιμη επιτροπή Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού η εισήγηση για το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Παξών και την μελέτη αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού.

283. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. για όσα συζητήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης που αφορά στον φορέα διαχείρισης, με σημαντικό θέμα την ενίσχυση του γραφείου της παλιάς πόλης της Κέρκυρας

284. Ορίστηκαν από την πλευρά του ΤΚ/ΤΕΕ οι εισηγητές για το σεμινάριο που θα αφορά στους νέους Μηχανικούς.

285. Αποφασίστηκε η έκδοση ανακοίνωσης για την αντίθεσή μας στην κατάργηση της περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού Ιόνιων Νησιών.

286. Συζητήθηκε η κατάσταση που αφορά στο θέμα της αδυναμίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΤΕΕ.

287. Με εισηγητή τον επιμελητή της Μ.Ε. Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού, Γιώργο Βούλγαρη, συζητήθηκε η αναθεώρηση του Περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιόνιων νησιών.

288. Συζητήθηκε το μεγάλο πρόβλημα με την κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου στην πόλη της Κέρκυρας, που απασχολεί όλο και περισσότερους συναδέλφους και συμπολίτες.

289. Αποφασίστηκε να εκπροσωπηθεί η Δ.Ε. στην επικείμενη σύσκεψη των Προέδρων του ΤΕΕ στην Αθήνα από τον Αντιπρόεδρο Ν. Τρίαντο. Καθορίστηκε  επίσης το πλαίσιο της παρέμβασής του για όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.

290. Εγκρίθηκαν οι θέσεις του ΤΚ/ΤΕΕ για την αναθεώρηση του Περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.

291. Αποφασίστηκε να αποσταλεί στον πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά το έγγραφο του ΤΚ/ΤΕΕ σχετικά με τον χαρακτηρισμό ως Αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Κέρκυρας.

292. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από πρόεδρο Ν. Σπίγγο για την ενημερωτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κέρκυρας σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με βασικό ομιλητή τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Λιβιεράτο.

293. Συζητήθηκε η αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που συνίσταται στην αδυναμία των Μηχανικών να πληρώσουν τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

294. Με εισηγητή τον επιμελητή της Μ.Ε. Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού Γιώργο Βούλγαρη, συζητήθηκε η μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Παξών.

295. Εγκρίθηκαν με εισήγηση του Προέδρου Ν. Σπίγγου οι θέσεις για την μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Παξών.

296. Συζητήθηκε το έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη, προς τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Καλογιάννη, με το οποίο σηματοδοτείται η πλέον δύσκολη περίοδος για το ΤΕΕ και τους Μηχανικούς, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της κυβέρνησης στην επίλυση ζητημάτων επιβίωσης.

297. Συζητήθηκε έγγραφο του ΣΑΔΑΣ για την λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.

298. Συζητήθηκε με εισηγητή τον κ. Α. Ρίγγα, το θέμα της λειτουργίας των σχολών ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ.

299. Παρουσιάστηκε στην Δ.Ε. η ανακοίνωση του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πάτρας κ. Στ. Δρίτσου, για το πέρας της ανατεθείσας από το τμήμα μας Προμελέτης Προσεισμικής Ενίσχυσης Δημοτικού Κτηρίου», και αποφασίστηκαν οι σχετικές ενέργειες για την παραλαβή της.

300. Αποφασίστηκε η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων για το θέμα της πληρωμής των εισφορών των Μηχανικών προς το ΕΤΑΑ.

301. Η Δ.Ε. με εισήγηση του προέδρου Ν. Σπίγγου, ενέκρινε την έκδοση κοινής ανακοίνωσης με τον Δικηγορικό και τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο της Κέρκυρας σχετικής με το θέμα της κήρυξης σαν αρχαιολογικού χώρου ολόκληρης της περιοχής της πόλης της Κέρκυρας.

302. Η Δ.Ε. με εισήγηση του προέδρου Ν. Σπίγγου και με αφορμή διαμαρτυρίες συναδέλφων, αποφάσισε την αποστολή εγγράφου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με το θέμα της διάκρισης της μελέτης αποτύπωσης και της αρχιτεκτονικής μελέτης.

303. Αποφασίστηκε η διοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση της μελέτης προσεισμικής ενίσχυσης παλαιού δημοτικού κτιρίου της Κέρκυρας (συντονιστής κ. Στ. Δρίτσος), στις 12-7-2013 στην αίθουσα της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας.

304. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον πρόεδρο Ν. Σπίγγο, για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα ακανθώδη προβλήματα των διπλωματούχων Μηχανικών και του ΤΕΕ γενικότερα.

305. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από το μέλος της Αθ. Μακρή, για όσα συζητήθηκαν στο πρόσφατο συμβούλιο έργων της Περιφέρειας Ιόνιων νησιών.

306. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από τον Αντιπρόεδρο Ν. Τρίαντο για όσα συζητήθηκαν στην σύσκεψη των προέδρων των Π.Τ. του ΤΕΕ με τον πρόεδρο της κεντρικής Δ.Ε. Χ. Σπίρτζη και αφορούσαν στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους διπλωματούχους Μηχανικούς της χώρας.

307. Ορίστηκαν εκπρόσωποι του τμήματος στην Περιφερειακή επιτροπή επαγγελματικής κατάρτισης της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών οι Κ. Γουδέλη και Κ. Πρίφτης σαν τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα.

308. Ανακοινώθηκε από τον προέδρο Ν. Σπίγγο η καθορισθείσα ημερομηνία των εκλογών του ΤΕΕ για τις 24-11-2013.

309. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από το μέλος της Α. Κοσκινά για τον διαγωνισμό του κτιρίου της Βίλα Ρόσσα.

310. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε για την καταγγελία του τοπικού συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σχετικά με έγγραφο του αντίστοιχου συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που αφορούσε θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων.

311. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε από το μέλος της Α. Μακρή για τα θέματα που συζητήθηκαν στο  περιφερειακό τεχνικό συμβούλιο έργων.

312. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε από το μέλος της Σ. Κοτσιμπού για τα θέματα που συζητήθηκαν στο  συμβούλιο (ΣΥΠΟΘΑ).

313. Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Τρίαντος ενημέρωσε τα μέλη της Δ.Ε. για το  νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα « Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης …», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή στις αρχές Αυγούστου τ.ε.

314. Η Δ.Ε ενημερώθηκε επίσης για την εκδήλωση παρουσίασης της προμελέτης για την Προσεισμική Ενίσχυση Δημοτικού κτηρίου στην Κέρκυρα, την οποία εκπόνησε 4μελής Ομάδα Εργασίας του Π. Τμήματος, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αναγνωστικής Εταιρείας.

315. Η Δ.Ε, αποδεχόμενη σχετική εισήγηση του Προέδρου της, ενέκρινε το σύνολο των δαπανών που έχουν γίνει από τον Ιανουάριο τ.ε. μέχρι την ημέρα της παρούσας συνεδρίασης, η ενταλματοποίηση και πληρωμή των οποίων θα γίνει αμέσως μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ.

316. Η Δ.Ε. με εισήγηση του προέδρου Ν. Σπίγγου, ενέκρινε το εισαγωγικό κείμενο που συνέταξε η Ο.Ε., για την καταγραφή των μνημείων της Κέρκυρας.

317. Η Δ.Ε. με εισήγηση του προέδρου Ν. Σπίγγου αποφάσισε να ζητήσει από την  Δ.Ε. του ΤΕΕ, το κεντρικό χειρισμό του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την ψηφιακή σύγκλιση.

318. Η Δ.Ε. αποφάσισε να αποσταλεί αρμοδίως έγγραφο διαμαρτυρίας σχετικό με τις συνεχείς καθυστερήσεις και αναβολές που αφορούν στις συνεδριάσεις και στη λειτουργία του φορέα διαχείρισης για την παλιά πόλη της Κέρκυρας.

319. Η Δ.Ε. αποφάσισε να ζητηθεί από τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, Κ. Αλαμάνο, η συμπερίληψη στην Η.Δ. της προσεχούς συνεδρίασης η συζήτηση για την αξιοποίηση δημοσίων εκτάσεων από ιδιώτες στην Κέρκυρα, με εισηγητή τον Α. Ρίγγα.

320. Συζητήθηκε στην Δ.Ε. με εισηγητές τους συναδέλφους Γ. Μαρτζούκο Μ.Μ. και Σ. Βερονίκη Η.Μ. η προοπτική στήριξης από το τμήμα μας, του Νησιωτικού Σχεδίου Δράσης για την αειφόρο ενέργεια, για τον Δήμο Παξών.

321. Ενημερώθηκε η Δ.Ε. από το μέλος Α. Κοσκινά Α.Μ., για τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα αδειοδοτήσεων που αφορούν στον Ε.Ο.Τ..

 

Κέρκυρα, 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γ. Σπίγγος

 


Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS