Δείτε τα μνημεία που έχουν καταγραφεί μέσα από το Google Earth, το πρόγραμμα προβολής γεωγραφικών πληροφοριών από όλον τον κόσμο.

Οδηγίες: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Google Earth KML file και επιλέξτε "Άνοιγμα με.." το πρόγραμμα Google Earth. Τα μνημεία που έχουν καταγραφεί θα εμφανιστούν σαν pin στο χάρτη της Κέρκυρας. Όλα τα μνημείων θα είναι διαθέσιμα ως "Προσωρινά Μέρη". Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στα "Μέρη μου" και να τα έχετε διαθέσιμα στο Google Earth χωρίς να απαιτείται να τα κατεβάσετε κάθε φορά από την ιστοσελίδα του ΤΚ/ΤΕΕ.
Σε περίπτωση που το "Άνοιγμα με.." το Google Earth δεν ανταποκτρίνεται σωστά ή δεν εμφανίζει τα μνημεία στο χάρτη, επιλέξτε αποθήκευση του KML αρχείου στον υπολογιστή σας, πχ με όνομα αρχείο corfumonuments.kml (προσοχή η κατάληξη να είναι .kml), και στη συνέχεια ανοίξτε το με διπλό κλικ απευθείας από τον υπολογιστή σας.