Εγγεγραμμένοι : 360
Ψήφισαν : 307
Έγκυρα: 296
Άκυρα: 9
Λευκά : 2


Έλαβαν: 

Ø Προοδευτική Κίνηση Μηχανικών, 145 ψήφους. 
Ø Ενότητα Μηχανικών Κέρκυρας, 98 ψήφους. 
Ø Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, 40 ψήφους 
Ø Πανεπιστημονική, 13 ψήφους. 

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Λάβετε ειδοποιήσεις RSS